Chào mừng đến với Website Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bạc Liêu !!!                                 

 
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
5
6
9
9
8
4
Tin hoạt động Thứ Tư, 26/06/2019, 14:05

Kết quả công tác tuần 25; phương hướng, nhiệm vụ tuần 26 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường

I. Kết quả thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm tuần 25

1. Văn phòng Sở

Trình UBND tỉnh xem xét cấp kinh phí tiếp tục thực hiện công trình xây dựng lò đốt rác sinh hoạt bằng khí đốt tự nhiên công suất 500kg/giờ huyện Hòa Bình; xem xét cấp kinh phí thanh toán đơn vị tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu, thẩm định hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu cung ứng dịch công xử lý chất thải rắn công suất 150 tấn/ngày đêm.

2. Thanh tra Sở

Tiếp công dân thường xuyên 01 lượt (01 người); tiếp công dân định kỳ tháng 6/2019 do UBND tỉnh tổ chức. Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 108/QĐ-UB ngày 19/03/2002 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giải quyết tranh chấp đất đai giữa Ban Trị sự Đình Ông Nam với ông Trần Văn Tứ, huyện Vĩnh Lợi; Báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh vụ khiếu nại của bà Huỳnh Thị Hương; vụ khiếu nại của ông Lâm Kim Su, thành phố Bạc Liêu.

3. Phòng Tài nguyên nước, Biến đổi khí hậu và Biển

Báo cáo UBND tỉnh tình hình khí tượng thủy văn từ ngày 21/6 - 30/6/2019, dự báo tình hình khí tượng thủy văn từ ngày 01/7 - 10/7/2019 và thông báo các sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố theo dõi, phục vụ công tác quản lý, sản xuất của nhân dân trên địa bàn tỉnh. Thông báo kết quả quan trắc độ mặn tháng 6/2019 tại 08 điểm đo trên địa bàn tỉnh.

4. Chi cục Quản lý đất đai

Trình UBND tỉnh cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với Công ty Cổ phần Cơ khí Môi trường Việt Nam tại phường 8, thành phố Bạc Liêu, diện tích  6889,97m2; Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với Công ty Minh Thắng Bạc Liêu, phường 1, thành phố Bạc Liêu (chợ tạm Trần Huỳnh); Báo cáo UBND tỉnh tình hình tổ chức thực hiện Nghị định số 104/2014/NĐ-CP ngày 14/11/2014 của Chính phủ quy định về Khung giá đất; Cục Thuế tỉnh xin ban hành thông báo nộp tiền sử dụng đất đối với Tập đoàn Dệt may Việt Nam tại Khu Công nghiệp Trà Kha.

5. Chi cục Bảo vệ môi trường

Triển khai Kế hoạch kiểm tra và giám sát công tác bảo vệ môi trường tại các vị trí chôn lấp, tiêu hủy lợn mắc bệnh dịch tả lợn Châu phi trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu đến UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh, Phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện, thị xã và thành phố. Tổ chức thẩm định 01 báo cáo đánh giá tác động môi trường; tổ chức tập huấn triển khai mô hình xử lý rác hữu cơ thành phân compost cho 100 hộ gia đình UBND xã Long Điền Đông A; tổ chức vận hành thử nghiệm công trình lò đốt rác sinh hoạt bằng khí đốt tự nhiên công suất 500kg/giờ tại bãi rác xã Long Điền Tây, huyện Đông Hải; bàn giao, vận hành mô hình xử lý chất thải ao nuôi tôm siêu thâm canh quy mô hộ gia đình trên địa bàn tỉnh.

6. Văn phòng Đăng ký đất đai

Đăng ký cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: hoàn thành 147 hồ sơ; Đăng ký cấp đổi, cấp lại: hoàn thành 212 hồ sơ; Đăng ký tách thửa, hợp thửa: hoàn thành 47 hồ sơ; Cấp lại trang bổ sung quyền sử dụng đất: hoàn thành 07 hồ sơ; Đăng ký bổ sung tài sản: hoàn thành 24 hồ sơ; Đăng ký biến động: hoàn thành 1.101 hồ sơ; Đăng ký biện pháp bảo đảm: hoàn thành 415 hồ sơ; Chỉnh lý biến động: hoàn thành 972 hồ sơ; Cung cấp thông tin liên quan đất đai: hoàn thành 23 hồ sơ; Cập nhật 865 hồ sơ vào danh sách lưu trữ; Thực hiện trích lục, trích đo thửa đất, khu đất: hoàn thành 223 hồ sơ.

II. Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm tuần 26

1. Văn phòng Sở

Báo cáo Sở Tư pháp tổng kết Nghị quyết số 48-NQ/TW ngày 24/6/2005 của Bộ Chính trị về chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020.

2. Thanh tra Sở

Báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh vụ tranh chấp đất đai của bà Nguyễn Thị Ba và Quách Thị Thủy, thị xã Giá Rai; vụ khiếu nại của ông Lý Hoàng Nam, huyện Hòa Bình. Tiếp tục thanh tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường, tài nguyên nước đối với các tổ chức, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 232/QĐ-STNMT ngày 10/6/2019 của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; thanh tra việc quản lý, sử dụng đất tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh ngoài Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu theo Quyết định số 888/QĐ-UBND ngày 15/5/2019  của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

3. Phòng Tài nguyên nước, Biến đổi khí hậu và Biển

Trình UBND cấp 01 giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất.

4. Chi cục Quản lý đất đai

Thu hồi 81,355 m2  đất đối với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh và giao UBND thành phố Bạc Liêu xem xét giao đất và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ dân

5. Chi cục Bảo vệ môi trường

Xây dựng Kế hoạch thực hiện mô hình xử lý rác hữu cơ thành phân compost cho 07 xã trên địa bàn tỉnh.

Quang Cường - Văn phòng Sở

 


Số lượt người xem: 401 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày