Chào mừng đến với Website Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bạc Liêu !!!                                 

 
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
5
6
9
9
8
0
Tin hoạt động Thứ Hai, 15/07/2019, 15:20

Kết quả công tác tuần 28; phương hướng, nhiệm vụ tuần 29 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường

I. Kết quả thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm tuần 28

1. Văn phòng Sở

Trình UBND tỉnh công bố danh mục TTHC lĩnh vực đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường.

2. Thanh tra Sở

Báo cáo Ban Nội chính Tỉnh ủy kết quả 05 năm thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo. Báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh vụ tranh chấp đất đai giữa ông Lý Hoàng Nam với bà Nguyễn Ngọc Mỹ, xã Vĩnh Mỹ B, huyện Hòa Bình. Tiếp công dân thường xuyên và định kỳ: 09 lượt (09 người).

3. Phòng Tài nguyên nước, Biến đổi khí hậu và Biển

Báo cáo UBND tỉnh và thông báo các sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố tình hình khí tượng thủy văn từ ngày 01/7 - 10/7/2019, dự báo tình hình khí tượng thủy văn từ ngày 11/7 - 20/7/2019 trên địa bàn tỉnh.

4. Chi cục Quản lý đất đai

Trình UBND tỉnh thành lập Ban chỉ đạo kiểm kê đất đai và phê duyệt kế hoạch kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu; phê duyệt lại phương án đấu giá quyền sử dụng đất đối với khu đất quy hoạch xây dựng Khu dân cư cao cấp tại phường Nhà Mát, thành phố Bạc Liêu.

5. Chi cục Bảo vệ môi trường

Trình UBND tỉnh phê duyệt 01 báo cáo đánh giá tác động môi trường. Cấp 01 sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại; Thẩm định đề cương nhiệm vụ mô hình xử lý chất thải ao nuôi tôm siêu thâm canh quy mô hộ gia đình trên địa bàn tỉnh.

6. Văn phòng Đăng ký đất đai

Đăng ký cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: hoàn thành 79 hồ sơ; Đăng ký cấp đổi, cấp lại: hoàn thành 130 hồ sơ; Đăng ký tách thửa, hợp thửa: hoàn thành 48 hồ sơ; Cấp lại trang bổ sung quyền sử dụng đất: hoàn thành 08 hồ sơ; Đăng ký bổ sung tài sản: hoàn thành 05 hồ sơ; Đăng ký biến động: hoàn thành 1.001 hồ sơ; Đăng ký biện pháp bảo đảm: hoàn thành 377 hồ sơ; Chỉnh lý biến động: hoàn thành 933 hồ sơ; Cung cấp thông tin liên quan đất đai: hoàn thành 13 hồ sơ; Cập nhật 978 hồ sơ vào danh sách lưu trữ; Thực hiện trích lục, trích đo thửa đất, khu đất: hoàn thành 261 hồ sơ.

II. Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm tuần 29

1. Văn phòng Sở

Báo cáo Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ của ngành, dự toán ngân sách nhà nước năm 2020.

2. Thanh tra Sở

Tiếp tục thanh tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường, tài nguyên nước đối với các tổ chức, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn.

3. Phòng Tài nguyên nước, Biến đổi khí hậu và Biển

Trình UBND tỉnh 01 hồ sơ cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất.

4. Chi cục Quản lý đất đai

Trình UBND tỉnh xem xét cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Công an tỉnh khu vực huyện Phước Long và Hồng Dân.

5. Chi cục Bảo vệ môi trường

Tập huấn triển khai các văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ môi trường năm 2019.    

Quang Cường - Văn phòng Sở

 


Số lượt người xem: 311 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày