Chào mừng đến với Website Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bạc Liêu !!!                                 

 
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
7
1
9
7
0
2
Tin hoạt động Thứ Tư, 23/10/2019, 17:20

Kết quả công tác tuần 42; phương hướng, nhiệm vụ tuần 43 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường

I. Kết quả thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm tuần 42

1. Văn phòng Sở

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2019 và kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2020 ngành tài nguyên và môi trường.

2. Thanh tra Sở

Tiếp công dân thường xuyên: 02 lượt (02 người); nhận 01 đơn. Báo cáo Bí thư Tỉnh ủy và Chủ tịch UBND tỉnh kết quả kiểm tra vụ tranh chấp đất giữa ông Lê Văn Lưu với ông Lê Văn Chắc, huyện Vĩnh Lợi.

3. Phòng Tài nguyên nước, Biến đổi khí hậu và Biển

Báo cáo UBND tỉnh khí tượng thủy văn từ ngày 11/10 - 20/10/2019 và dự báo tình hình khí tượng thủy văn từ ngày 21/10 - 31/10/2019  trên địa bàn tỉnh và thông báo các Sở, ngành liên quan, các huyện, thị xã, thành phố trong phục vụ sản xuất. Thông báo kết quả quan trắc độ mặn tại 08 điểm đo trên địa bàn tỉnh.

4. Chi cục Quản lý đất đai

Trình UBND tỉnh cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí Đồng Tháp tại xã Vĩnh Trạch Đông, thành phố Bạc Liêu diện tích 873m2; Báo cáo UBND tỉnh: Trường hợp Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc tế Việt Nam đề nghị được nhận chuyển quyền sử dụng đất tại Dự án Khu dân cư Nọc Nạng, phường 1, thị xã Giá Rai.

5. Chi cục Bảo vệ môi trường

Báo cáo UBND tỉnh kết quả hưởng ứng Chiến dịch làm cho Thế giới sạch hơn năm 2019.

6. Văn phòng Đăng ký đất đai

Đăng ký cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: hoàn thành 150 hồ sơ; Đăng ký cấp đổi, cấp lại: hoàn thành 165 hồ sơ; Đăng ký tách thửa, hợp thửa: hoàn thành 35 hồ sơ; Cấp lại trang bổ sung quyền sử dụng đất: hoàn thành 04 hồ sơ; Đăng ký bổ sung tài sản: hoàn thành 07 hồ sơ; Đăng ký biến động: hoàn thành 1.005 hồ sơ; Xác nhận biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất: hoàn thành 420 hồ sơ; Chỉnh lý biến động: hoàn thành 1.145 hồ sơ; Cung cấp thông tin liên quan đất đai: hoàn thành 21 hồ sơ; Cập nhật 1.000  hồ sơ vào danh sách lưu trữ; Thực hiện trích lục, trích đo thửa đất, khu đất: hoàn thành 238 hồ sơ.

II. Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm tuần 43

1. Văn phòng Sở

Báo cáo Đoàn giám sát HĐND tỉnh về tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW của Bộ Chính trị.

2. Thanh tra Sở

Tiếp tục kiểm tra việc chấp hành Quy định của pháp luật về tài nguyên nước theo Quyết định số 504/QĐ-STNMT ngày 27/9/2019 của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường.

3. Phòng Tài nguyên nước, Biến đổi khí hậu và Biển

Trình UBND tỉnh phê duyệt Đề cương và dự toán nhiệm vụ: Xây dựng Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và đánh giá khí hậu tỉnh Bạc Liêu.

4. Chi cục Quản lý đất đai

Trình UBND tỉnh: Thu hồi 90,70m2 đất tại Dự án Khu dân cư giáp khu tái định cư Bến xe - Bộ đội Biên phòng và giao UBND thành phố Bạc Liêu xem xét lập thủ tục giao đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với hộ dân; cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với Trung tâm kiểm định xây dựng Bạc Liêu, phường 1, thành phố Bạc Liêu.

5. Chi cục Bảo vệ môi trường

Thông báo thu phí nước thải công nghiệp quý 3/2019 đối với các công ty, xí nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu. Tiếp tục kiểm tra, giám sát hướng dẫn công tác bảo vệ môi trường tại các địa điểm chôn lấp, tiêu hủy lợn mắc bệnh dịch tả Châu Phi trên địa bàn tỉnh.

Quang Cường - Văn phòng Sở


Số lượt người xem: 311 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày