Chào mừng đến với Website Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bạc Liêu !!!                                 

 
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
4
4
0
1
2
8
Tin hoạt động Thứ Ba, 12/11/2019, 07:20

Kết quả công tác tuần 45; phương hướng, nhiệm vụ tuần 46 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường

I. Kết quả thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm tuần 45

1. Văn phòng Sở

Báo cáo tình hình triển khai thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 11-NQ/TW ngày 03/6/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

2. Thanh tra Sở

Tiếp công dân thường xuyên: 03 lượt (03 người). Kiểm tra tình trạng phân lô bán nền trái phép trên địa bàn tỉnh (Khu dân cư tự phát và phân lô bán nền…) theo Quyết định số 1106/QĐ-UBND ngày 17/6/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; thanh tra việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố Bạc Liêu theo Quyết định số 543/QĐ-STNMT ngày 15/10/2019 của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường.

3. Phòng Tài nguyên nước, Biến đổi khí hậu và Biển

Trình UBND tnh: Cấp 04 giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất; 01 giấy phép xả nước thải vào nguồn nước; điều chỉnh 01 giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất; cấp lại 01 giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất; Báo cáo UBND tỉnh tình hình khí tượng thủy văn tháng 11/2019, dự báo tình hình khí tượng thủy văn tháng 12/2019 trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, thông báo các Sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.

4. Chi cục Quản lý đất đai

Trình UBND tỉnh: Thu hồi 172,20 m2 đất của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh và giao UBND thành phố Bạc Liêu lập thủ tục giao đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ dân; Cho phép Công ty TNHH thực phẩm thủy sản Minh Bạch thuê tại xã Tân Phong, thị xã Giá Rai diện tích 4.177,30 m2.

5. Chi cục Bảo vệ môi trường

Tiếp tục kiểm tra công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh theo Kế hoạch số 55/KH-STNMT ngày 27/9/2019; Kiểm tra việc thực hiện công tác bảo vệ môi trường của các chủ đầu tư tại các khu dân cư, khu đô thị mới trên địa bàn thành phố Bạc Liêu theo Kế hoạch kiểm tra số 63/KH-STNMT ngày 23/10/2019; Kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường, tài nguyên nước đối với các tổ chức, cá nhân nuôi tôm siêu thâm canh trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 507/QĐ-STNMT ngày 16/10/2019 của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường.

6. Văn phòng Đăng ký đất đai

Đăng ký cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: hoàn thành 172 hồ sơ; Đăng ký cấp đổi, cấp lại: hoàn thành 150 hồ sơ; Đăng ký tách thửa, hợp thửa: hoàn thành 37 hồ sơ; Cấp lại trang bổ sung quyền sử dụng đất: hoàn thành 09 hồ sơ; Đăng ký bổ sung tài sản: hoàn thành 10 hồ sơ; Đăng ký biến động: hoàn thành 1.047 hồ sơ; Xác nhận biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất: hoàn thành 426 hồ sơ; Chỉnh lý biến động: hoàn thành 1.430 hồ sơ; Cung cấp thông tin liên quan đất đai: hoàn thành 16 hồ sơ; Cập nhật 1.087 hồ sơ vào danh sách lưu trữ; Thực hiện trích lục, trích đo thửa đất, khu đất: hoàn thành 298 hồ sơ.

II. Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm tuần 46

1. Văn phòng Sở

Báo cáo kết quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020.

2. Thanh tra Sở

Tiếp công dân định kỳ tháng 11/2019. Tiếp tục kiểm tra xử lý tình trạng phân lô bán nền trái phép trên địa bàn tỉnh (Khu dân cư tự phát và phân lô bán nền…) theo Quyết định số 1106/QĐ-UBND ngày 17/6/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; Kiểm tra công tác bảo vệ môi trường của các khu dân cư, khu đô thị mới trên địa bàn thành phố Bạc Liêu theo Kế hoạch số 63/KH-STNMT ngày 23/10/2019 của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường.

3. Phòng Tài nguyên nước, Biến đổi khí hậu và Biển

Báo cáo Cục Quản lý tài nguyên nước tình hình thực hiện công tác quản lý tài nguyên nước năm 2019.

4. Chi cục Quản lý đất đai

Trình UBND tỉnh: Thu hồi 9.766,40m2 đất tại Dự án Khu dân cư giáp khu tái định cư Bến xe - Bộ đội Biên phòng và giao UBND thành phố Bạc Liêu xem xét lập thủ tục giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với 05 hộ dân.

5. Chi cục Bảo vệ môi trường

Tiếp tục kiểm tra công tác quản lý nhà nước về bảo vệ tài nguyên môi trường trên địa bàn tỉnh năm 2019.

Quang Cường - Văn phòng Sở

 


Số lượt người xem: 298 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày