Chào mừng đến với Website Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bạc Liêu !!!                                 

 
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
4
4
0
2
2
9
Tin hoạt động Thứ Ba, 26/11/2019, 09:10

Kết quả công tác tuần 47; phương hướng, nhiệm vụ tuần 48 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường

I. Kết quả thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm tuần 47

1. Văn phòng Sở

Trình UBND tỉnh xem xét bố trí kinh phí thực hiện công trình lắp đặt 03 phao quan trắc nước mặt tự động ở 03 vùng sinh thái khác nhau trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

2. Thanh tra Sở

Trong tuần tiếp công dân thường xuyên: 03 lượt (03 người). Tiếp tục kiểm tra theo Quyết định số 1106/QĐ-UBND ngày 17/6/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh, về việc thành lập Tổ Kiểm tra liên ngành để kiểm tra, xử lý tình trạng phân lô bán nền trái phép trên địa bàn tỉnh (Khu dân cư tự phát và phân lô bán nền…); thanh tra việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố Bạc Liêu theo Quyết định số 543/QĐ-STNMT ngày 15/10/2019 của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường.

3. Phòng Tài nguyên nước, Biến đổi khí hậu và Biển

Báo cáo UBND tỉnh: Tình hình thực hiện Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 05/9/2019 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 120/NQ-CP ngày 17/11/2017 của Chính phủ về phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu.

4. Chi cục Quản lý đất đai

Trình UBND tỉnh thu hồi 585,70 m2 đất do Trung tâm Phát triển quỹ nhà và đất quản lý và giao cho UBND thành phố Bạc Liêu xem xét giao đất và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 04 hộ dân.

5. Chi cục Bảo vệ môi trường

Trình UBND tỉnh: Cho phép tổ chức Hội thảo giải pháp bảo vệ môi trường đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và hộ nuôi tôm siêu thâm canh trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu; Phê duyệt 01 Báo cáo đánh giá tác động môi trường. Tiếp tục phối hợp với các ngành, đoàn thể cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân các xã trên địa bàn tỉnh kiểm tra thực tế mô hình ủ rác hữu cơ thành phân compost.

6. Văn phòng Đăng ký đất đai

Đăng ký cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: hoàn thành 178 hồ sơ; Đăng ký cấp đổi, cấp lại: hoàn thành 201 hồ sơ; Đăng ký tách thửa, hợp thửa: hoàn thành 52 hồ sơ; Cấp lại trang bổ sung quyền sử dụng đất: hoàn thành 05 hồ sơ; Đăng ký bổ sung tài sản: hoàn thành 07 hồ sơ; Đăng ký biến động: hoàn thành 1.278 hồ sơ; Đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất: hoàn thành 441 hồ sơ; Chỉnh lý biến động: hoàn thành 1.185 hồ sơ; Cung cấp thông tin liên quan đất đai: hoàn thành 20 hồ sơ; Cập nhật 1.031 hồ sơ vào danh sách lưu trữ; Thực hiện trích lục, trích đo thửa đất, khu đất: hoàn thành 223 hồ sơ.

II. Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm tuần 48

1. Văn phòng Sở

Báo cáo UBND tỉnh về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 12 (kỳ họp thường lệ cuối năm 2019), HĐND tỉnh khóa IX.

2. Thanh tra Sở

Tiếp tục thanh tra việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố Bạc Liêu theo Quyết định số 543/QĐ-STNMT ngày 15/10/2019 của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường.

3. Phòng Tài nguyên nước, Biến đổi khí hậu và Biển

Báo cáo UBND tỉnh đánh giá kết quả thực hiện Quyết định số 44/2014/QĐ-TTg ngày 15/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết cấp độ rủi ro thiên tai và đề xuất sửa đổi, bổ sung.

4. Chi cục Quản lý đất đai

Trình UBND tỉnh thu hồi 143,75 m2 đất do Trung tâm Phát triển quỹ nhà và đất quản lý và giao cho UBND thành phố Bạc Liêu xem xét giao đất và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ dân; cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Công ty Cổ phần Vincom Retail, phường 7, thành phố Bạc Liêu, diện tích 23.621,51m2.

5. Chi cục Bảo vệ môi trường

Tiếp tục phối hợp với các ngành, đoàn thể cấp tỉnh và UBND các xã trên địa bàn tỉnh kiểm tra thực tế mô hình ủ rác hữu cơ thành phân compost.    

Quang CườngVăn phòng Sở

 


Số lượt người xem: 272 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày