Chào mừng đến với Website Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bạc Liêu !!!                                 

 
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
4
3
9
8
3
8
Tin hoạt động Thứ Tư, 08/01/2020, 11:20

Kết quả công tác tuần 01; phương hướng, nhiệm vụ tuần 02 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường

I. Kết quả thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm tuần 01

1. Văn phòng Sở

Báo cáoThanh tra tỉnh tình hình thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 23/8/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc; báo cáo Công an tỉnh sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TW ngày 05/01/2017 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh kinh tế trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập kinh tế quốc tế.

2. Thanh tra Sở

Tiếp công dân thường xuyên: 03 lượt (02 người). Thanh tra việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Hòa Bình theo Quyết định số 543/QĐ-STNMT ngày 15/10/2019 của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường.

3. Phòng Tài nguyên nước, Biến đổi khí hậu và Biển

Báo cáo UBND tỉnh tình hình khí tượng thủy văn tháng 01/2020, dự báo tình hình khí tượng thủy văn tháng 02/2020 và thông báo các Sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố phục vụ sản xuất.

4. Chi cục Quản lý đất đai

Trình UBND tỉnh thu hồi 292.500,30m2 đất của Công ty TNHH Một thành viên Hoàng Hưng và cho Công ty Cổ phần xây dựng dịch vụ thương mại nuôi trồng, chế biến thủy sản Trần Long thuê tại xã Vĩnh Thịnh, huyện Hòa Bình. Triển khai Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2020 - 2024.

5. Chi cục Bảo vệ môi trường

Tiếp tục phối hợp đơn vị tư vấn tiến hành thu mẫu nước thải các công ty, xí nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu phục vụ thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp quý IV/2019.

6. Văn phòng Đăng ký đất đai

Đăng ký cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: hoàn thành 130 hồ sơ; Đăng ký cấp đổi, cấp lại: hoàn thành 178 hồ sơ; Đăng ký tách thửa, hợp thửa: hoàn thành 46 hồ sơ; Cấp lại trang bổ sung quyền sử dụng đất: hoàn thành 05 hồ sơ; Đăng ký bổ sung tài sản: hoàn thành 07 hồ sơ; Đăng ký biến động: hoàn thành 1.121 hồ sơ; Đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất: hoàn thành 349 hồ sơ; Chỉnh lý biến động: hoàn thành 902 hồ sơ; Cung cấp thông tin liên quan đất đai: hoàn thành 27 hồ sơ; Cập nhật 1.017 hồ sơ vào danh sách lưu trữ; Thực hiện trích lục, trích đo thửa đất, khu đất: hoàn thành 262 hồ sơ.

II. Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm tuần 02

1. Văn phòng Sở

Báo cáo Văn phòng UBND tỉnh về việc đăng ký vào chương trình xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh, Quyết định, Chỉ thị của Ủy ban nhân dân tỉnh năm 2020.

2. Thanh tra Sở

Tiếp tục thanh tra việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Hòa Bình theo Quyết định số 543/QĐ-STNMT ngày 15/10/2019 của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường.

3. Phòng Tài nguyên nước, Biến đổi khí hậu và Biển

Lập văn bản gửi Sở Tư pháp thẩm định dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 11/2016/QĐ-UBND ngày 22/6/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành quy định quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

4. Chi cục Quản lý đất đai

Trình UBND tỉnh cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Công ty TNHH tư vấn thiết kế xây dựng 19 thuê đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng hồ bơi theo hình thức xã hội hóa tại thị trấn Hòa Bình, huyện Hòa Bình, diện tích 3.171,20m2.

5. Chi cục Bảo vệ môi trường

Phúc đáp các công ty, xí nghiệp trên địa bàn tỉnh về báo cáo kết quả quan trắc môi trường đợt 04 năm 2019.

Quang CườngVăn phòng Sở

 


Số lượt người xem: 134 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày