Chào mừng đến với Website Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bạc Liêu !!!                                 

 
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
4
3
9
9
1
5
Tin hoạt động Thứ Tư, 15/01/2020, 14:20

Kết quả công tác tuần 02; phương hướng, nhiệm vụ tuần 03 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường

 I. Kết quả thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm tuần 02

1. Văn phòng Sở

Báo cáo Văn phòng UBND tỉnh về việc đăng ký vào chương trình xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh, Quyết định, Chỉ thị của Ủy ban nhân dân tỉnh năm 2020. Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020 ngành tài nguyên và môi trường.

2. Thanh tra Sở

Tiếp công dân thường xuyên: 03 lượt (02 người). Tiếp tục thanh tra việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Hòa Bình theo Quyết định số 543/QĐ-STNMT ngày 15/10/2019 của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; Kết luận thanh tra công tác bảo vệ môi trường của các khu dân cư, khu đô thị mới trên địa bàn thành phố Bạc Liêu theo Kế hoạch số 63/KH-STNMT ngày 23/10/2019 của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường.

3. Phòng Tài nguyên nước, Biến đổi khí hậu và Biển

Báo cáo UBND tỉnh tình hình khí tượng thủy văn năm 2019 trên địa bàn tỉnh.

4. Chi cục Quản lý đất đai

Trình UBND tỉnh cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Công ty TNHH Tư vấn thiết kế xây dựng 19 thuê đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng hồ bơi theo hình thức xã hội hóa tại thị trấn Hòa Bình, huyện Hòa Bình, diện tích 3.171,20m2; Thu hồi 232,68 m2 đất do Trung tâm Phát triển quỹ nhà và đất quản lý để giao cho UBND thành phố Bạc Liêu xem xét lập thủ tục giao đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với 02 hộ dân.

5. Chi cục Bảo vệ môi trường

Trình UBND tỉnh thành lập Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án đầu tư mở rộng, nâng công suất Nhà máy sản xuất giấy thùng carton và túi PE Đình Duy. Cấp 01 Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại.

6. Văn phòng Đăng ký đất đai

Đăng ký cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: hoàn thành 133 hồ sơ; Đăng ký cấp đổi, cấp lại: hoàn thành 148 hồ sơ; Đăng ký tách thửa, hợp thửa: hoàn thành 44 hồ sơ; Cấp lại trang bổ sung quyền sử dụng đất: hoàn thành 23 hồ sơ; Đăng ký bổ sung tài sản: hoàn thành 06 hồ sơ; Đăng ký biến động: hoàn thành 1.160 hồ sơ; Đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất: hoàn thành 400 hồ sơ; Chỉnh lý biến động: hoàn thành 1.079 hồ sơ; Cung cấp thông tin liên quan đất đai: hoàn thành 27 hồ sơ; Cập nhật 901 hồ sơ vào danh sách lưu trữ; Thực hiện trích lục, trích đo thửa đất, khu đất: hoàn thành 204 hồ sơ.

II. Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm tuần 03

1. Văn phòng Sở

Chuẩn bị các điều kiện tổ chức chúc Tết Nguyên Đán Canh Tý - Năm 2020 đối với các đồng chí nguyên Lãnh đạo Sở, Lãnh đạo các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở; các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo trên địa bàn tỉnh.

2. Thanh tra Sở

Tiếp tục thanh tra việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Hòa Bình theo Quyết định số 543/QĐ-STNMT ngày 15/10/2019 của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường.

3. Phòng Tài nguyên nước, Biến đổi khí hậu và Biển

Trình UBND tỉnh ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 11/2016/QĐ-UBND ngày 22/6/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành quy định quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu; cấp 03 giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất.

4. Chi cục Quản lý đất đai

Trình UBND tỉnh: Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Công ty Cổ phần Việt Úc - Bạc Liêu thuê 610.860,70m2 để thực hiện Dự án Khu sản xuất, nuôi trồng thủy sản và tôm thương phẩm tại xã Vĩnh Thịnh, huyện Hòa Bình; Thu hồi 180 m2 đất của Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng các công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh để giao cho UBND thành phố Bạc Liêu xem xét lập thủ tục giao đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với 02 hộ dân.

5. Chi cục Bảo vệ môi trường

Tổ chức thẩm định 01 Báo cáo đánh giá tác động môi trường.

Quang Cường - Văn phòng Sở


Số lượt người xem: 126 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày