Chào mừng đến với Website Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bạc Liêu !!!                                 

 
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
4
4
0
2
1
5
Tin hoạt động Thứ Ba, 03/03/2020, 07:45

Kết quả công tác tuần 09; phương hướng, nhiệm vụ tuần 10 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường

I. Kết quả thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm tuần 09

1. Văn phòng Sở

Trình UBND tỉnh phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Khoáng sản thuộc phạm vi quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường.

2. Thanh tra Sở

Tiếp công dân thường xuyên: 01 lượt (01 người). Thanh tra việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Hòa Bình.

3. Phòng Tài nguyên nước, Biến đổi khí hậu và Biển

Trình UBND tỉnh: Phê duyệt 01 hồ sơ tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước; cấp 01 Giấy phép gia hạn khai thác, sử dụng nước dưới đất; 01 Giấy phép gia hạn xả nước thải vào nguồn nước; Báo cáo UBND tỉnh tình hình khí tượng thủy văn từ ngày 21/02 - 28/02/2020, dự báo tình hình khí tượng thủy văn từ ngày 01/3 - 10/3/2020 và thông báo các Sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố phục vụ công tác quản lý.

4. Chi cục Quản lý đất đai

Trình UBND tỉnh: Thu hồi 212,50 m2 đất do Trung tâm Phát triển Quỹ nhà và đất quản lý và giao UBND thành phố Bạc Liêu xem xét, lập thủ tục giao đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với 02 hộ dân; Phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất thực hiện dự án xây dựng công trình nạo vét tuyến kênh huyện Hòa Bình; Báo cáo UBND tỉnh: Xử lý đối với phần diện tích 154,10 m2 đất còn lại của Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Phước Long và 1520,50 m2 đất đối với Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Phước Long (cũ) do UBND huyện Phước Long quản lý tại thị trấn Phước Long.

5. Chi cục Bảo vệ môi trường

Trình UBND tỉnh phê duyệt đề cương, dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu nhiệm vụ: Mô hình xử lý chất thải ao nuôi tôm siêu thâm canh quy mô hộ gia đình trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu. Tổ chức họp thẩm định Đề cương 02 nhiệm vụ: Báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2016 - 2020; Báo cáo công tác bảo vệ môi trường tỉnh Bạc Liêu năm 2020. Phối hợp UBND xã Vĩnh Mỹ A, huyện Hòa Bình và xã Tân Thạnh, thị xã Giá Rai tập huấn mô hình ủ rác hữu cơ thành phân compost trên địa bàn các xã.

6. Văn phòng Đăng ký đất đai

Đăng ký cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: hoàn thành 167 hồ sơ; Đăng ký cấp đổi, cấp lại: hoàn thành 139 hồ sơ; Đăng ký tách thửa, hợp thửa: hoàn thành 51 hồ sơ; Cấp lại trang bổ sung quyền sử dụng đất: hoàn thành 09 hồ sơ; Đăng ký bổ sung tài sản: hoàn thành 10 hồ sơ; Đăng ký biến động: hoàn thành 1.430 hồ sơ; Đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất: hoàn thành 470 hồ sơ; Chỉnh lý biến động: hoàn thành 1.463 hồ sơ; Cung cấp thông tin liên quan đất đai: hoàn thành 30 hồ sơ; Cập nhật 1.037 hồ sơ vào danh sách lưu trữ; Thực hiện trích lục, trích đo thửa đất, khu đất: hoàn thành 215 hồ sơ.

II. Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm tuần 10

1. Văn phòng Sở

Báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường số liệu thống kê ngành tài nguyên và môi trường năm 2019.

2. Thanh tra Sở

Tiếp tục thanh tra việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Hòa Bình. Triển khai các Sở, ngành có liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện Nghị định số 18/2020/NĐ-CP ngày 11/02/2020 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ.

3. Phòng Tài nguyên nước, Biến đổi khí hậu và Biển

Báo cáo UBND tỉnh tình hình thực hiện Nghị định số 82/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ quy định phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước. Triển khai các Sở, ngành, đơn vị có liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện Quyết định số 259/QĐ-TTg ngày 14/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch tổng thể quan trắc môi trường quốc gia giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

4. Chi cục Quản lý đất đai

Trình UBND tỉnh thu hồi 838,30 m2 đất của Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng các công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh để giao cho UBND thành phố Bạc Liêu xem xét lập thủ tục giao đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với 08 hộ dân.

5. Chi cục Bảo vệ môi trường

Phối hợp UBND xã Vĩnh Phú Đông, huyện Phước Long tập huấn mô hình ủ rác hữu cơ thành phân compost trên địa bàn các xã.       

Quang Cường - Văn phòng Sở

 


Số lượt người xem: 94 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày