Chào mừng đến với Website Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bạc Liêu !!!                                 

 
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
7
1
9
7
2
3
Tin thời sự Thứ Năm, 17/05/2018, 13:40

Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Kế hoạch phát động phong trào thi đua kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018)

Thực hiện Kế hoạch số 44/KH-UBND ngày 27/4/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu phát động phong trào thi đua kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018). Ngày 15/5/2018, Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Kế hoạch tổ chức phát động phong trào thi đua kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018) với nội dung như sau:

1. Quán triệt sâu sắc tư tưởng thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chỉ thị số 22-CT/TW ngày 23/01/2018 của Ban Bí thư về đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2018) đến toàn thể công chức, viên chức và người lao động thuộc Sở.

2. Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng theo tinh thần Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị, coi công tác thi đua, khen thưởng là động lực để thúc đẩy công chức, viên chức và người lao động hăng hái trong công tác, học tập thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, kế hoạch đề ra của ngành tài nguyên và môi trường. Đồng thời, hưởng ứng các phong trào thi đua do Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương và Ủy ban nhân dân tỉnh phát động. Qua đó, nhằm phát hiện những tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình để có kế hoạch chăm bồi, nhân rộng điển hình tiên tiến ngành tài nguyên và môi trường giai đoạn 2016-2020.

3. Triển khai thực hiện đảm bảo chất lượng, hiệu quả, đúng thời hạn các đề án, nhiệm vụ do Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh giao, cụ thể tập trung phấn đấu hoàn thành một số chỉ tiêu trong năm 2018 như:

- Tổ chức triển khai thực hiện điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh Bạc Liêu; triển khai cho Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của các huyện, thị xã, thành phố để trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

- Thực hiện tốt công tác thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với tổ chức; thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; xác định giá đất cụ thể nhanh chóng, chính xác, đúng quy định, đảm bảo phục vụ kịp thời các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh.

- Thực hiện tốt công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với hộ gia đình, cá nhân đảm bảo đúng thời gian quy định, không để hồ sơ tồn đọng.

- Công tác lập báo cáo đánh giá tác động môi trường, đầu tư xây dựng hệ thống xử lý chất thải đối với các cơ sở sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, bệnh viện, các dự án phát triển kinh tế - xã hội; cấp Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại; cấp giấy phép tài nguyên nước đạt 100%.

- Thu gom rác thải tập trung đạt 78%; các huyện, thị xã, thành phố và xã, phường, thị trấn có quy hoạch bãi chôn lấp rác đúng quy định đạt 100%.

- Hoàn thành xác minh các vụ việc yêu cầu giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường và tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định giải quyết dứt điểm trên 90% số vụ tranh chấp, khiếu nại và 100% số vụ tố cáo.

- Ngoài những chỉ tiêu trên, các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở  phải hoàn thành các kế hoạch theo chức năng, nhiệm vụ được giao, đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng, hiệu quả.

Thu Mịnh - Văn phòng Sở

 


Số lượt người xem: 340 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày