Chào mừng đến với Website Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bạc Liêu !!!                                 

 
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
7
1
9
7
2
9
Tin thời sự Thứ Tư, 13/06/2018, 08:15

Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Kế hoạch phát động phong trào thi đua đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2018

Thực hiện Kế hoạch số 50/KH-UBND ngày 28/5/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu phát động phong trào thi đua đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2018. Ngày 08/6/2018, Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Kế hoạch tổ chức phát động phong trào thi đua đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2018 với nội dung như sau:

1. Thường xuyên tổ chức quán triệt đến toàn thể công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Chỉ thị số 12-CT/TU ngày 12/3/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; chấn chỉnh lề lối, tác phong làm việc; nâng cao trách nhiệm trong thực thi công vụ của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh.

2. Triển khai thực hiện đảm bảo chất lượng, hiệu quả, đúng thời hạn các đề án, nhiệm vụ do Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh giao, cụ thể tập trung phấn đấu hoàn thành một số chỉ tiêu trong năm 2018 như:

Tổ chức công bố, công khai điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh Bạc Liêu sau khi được Chính phủ xét duyệt; triển khai cho Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của các huyện, thị xã, thành phố để trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

Thực hiện tốt công tác thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với tổ chức; thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; xác định giá đất cụ thể nhanh chóng, chính xác, đúng quy định, đảm bảo phục vụ kịp thời các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện tốt công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với hộ gia đình, cá nhân đảm bảo đúng thời gian quy định, không để hồ sơ tồn đọng.

Công tác lập báo cáo đánh giá tác động môi trường, đầu tư xây dựng hệ thống xử lý chất thải đối với các cơ sở sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, bệnh viện, các dự án phát triển kinh tế - xã hội; cấp Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại; cấp giấy phép tài nguyên nước đạt 100%.

Thu gom rác thải tập trung đạt 78%; các huyện, thị xã, thành phố và xã, phường, thị trấn có quy hoạch bãi chôn lấp rác đúng quy định đạt 100%.

Hoàn thành xác minh các vụ việc yêu cầu giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường và tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định giải quyết dứt điểm trên 90% số vụ tranh chấp, khiếu nại và 100% số vụ tố cáo.

Ngoài những chỉ tiêu trên, các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở  phải hoàn thành các kế hoạch theo chức năng, nhiệm vụ được giao, đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng, hiệu quả.

3. Đẩy mạnh thi đua trong công tác cải cách hành chính, nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý hành chính Nhà nước theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, quan liêu, tham nhũng, đảm bảo an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo, phòng chống thiên tai, giải quyết tốt việc khiếu nại tố cáo của công dân . . .

Thu Mịnh - Văn phòng Sở

 


Số lượt người xem: 352 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày