Chào mừng đến với Website Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bạc Liêu !!!                                 

 
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
6
8
7
0
0
3
Tin thời sự Thứ Năm, 23/08/2018, 13:35

Kết quả thực hiện cam kết tạo lập môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp theo tinh thần Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ

Thực hiện Công văn số 1192/SKHĐT-ĐKKD ngày 17/8/2018 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc báo cáo kết quả thực hiện cam kết giữa UBND tỉnh và VCCI về tạo lập môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp theo tinh thần Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ. Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo kết quả thực hiện cam kết giữa Ủy ban nhân dân tỉnh và Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam về tạo lập môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp theo tinh thần Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ 06 tháng đầu năm 2018 như sau:

1. Về công tác cải cách hành chính; tạo môi trường thuận lợi tiếp cận thông tin cho doanh nghiệp:

Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức thực hiện nghiêm Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ về việc ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2011 - 2020, Kế hoạch số 64/KH-UBND ngày 12/10/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2016 - 2020; Kế hoạch số 109/KH-UBND ngày 27/12/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2018, Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành kế hoạch công tác cải cách hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường năm 2018 để thực hiện (Kế hoạch số 04/KH-STNMT ngày 18/01/2018).

Duy trì và thực hiện tốt việc tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị về tiêu cực trong hoạt động quản lý Nhà nước về tài nguyên và môi trường cũng như giải đáp vướng mắc trong thực hiện thủ tục hành chính về tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh qua đường dây nóng, chuyên mục hỏi, đáp trên Cổng thông tin điện tử của Sở. Qua rà soát, từ đầu năm đến nay, Sở Tài nguyên và Môi trường chưa nhận được thông tin phản ánh tiêu cực trong lĩnh vực quản lý của ngành.

Tăng cường công tác công khai, minh bạch, đảm bảo các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường, các quy định, chính sách, quy hoạch của tỉnh thuộc lĩnh vực quản lý của ngành được niêm yết, công khai đúng quy định. Trong 06 tháng đầu năm 2018, Sở Tài nguyên và Môi trường đã trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công bố 49 thủ tục hành chính, gồm: 40 thủ tục hành chính cấp tỉnh (đất đai: 31 thủ tục; đăng ký giao dịch bảo đảm: 09 thủ tục); 07 thủ tục cấp huyện (đất đai: 05 thủ tục; môi trường: 02 thủ tục); 02 thủ tục cấp xã (đất đai: 01 thủ tục; môi trường: 01 thủ tục).

Thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ và đạo đức nghề nghiệp của từng công chức, viên chức, người lao động bảo đảm có đủ phẩm chất, năng lực thực hiện tốt nhiệm vụ theo tinh thần hỗ trợ doanh nghiệp. Trong năm đã cử 27 công chức, viên chức tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng, trong đó: Trung cấp lý luận chính trị 05; Quản lý nhà nước chương trình chuyên viên chính 01, chuyên viên 03; kiến thức Quốc phòng - An ninh cho đối tượng 3 là 03 người, đối tượng 4 là 15 người. Ngoài ra, còn cử hàng chục lượt công chức, viên chức tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng ngắn hạn do Bộ Tài nguyên và Môi trường, các Sở, ngành có liên quan trên địa bàn tỉnh tổ chức.

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, tinh thần trách nhiệm, thực hiện văn hóa công sở; thanh tra, kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ, công vụ, công tác cải cách hành chính tại các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc. Tiếp tục quán triệt cho công chức, viên chức, người lao động thực hiện nghiêm chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của ngành.

2. Về chỉ tiêu tiếp cận đất đai:

Theo Quyết định số 634/QĐ-BTNMT ngày 29/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường, trong đó:

Thời gian cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: 30 ngày (đối với tổ chức không tăng/giảm; đối với hộ gia đình, cá nhân tăng 5 ngày so với trước khi có Nghị quyết số 35/NQ-CP).

Thời gian và thủ tục đăng ký thế chấp và xóa thế chấp bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất: trong ngày (không tăng/giảm so với trước khi có Nghị quyết số 35/NQ-CP).

Đăng ký quyền sở hữu, sử dụng tài sản: Thời gian đăng ký quyền sở hữu, sử dụng tài sản: 20 ngày (đối với tổ chức không tăng/giảm; đối với hộ gia đình, cá nhân tăng 5 ngày so với trước khi có Nghị quyết số 35/NQ-CP).

Thực hiện Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 13/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện các biện pháp nhằm rút ngắn thời gian cấp phép xây dựng và các thủ tục liên quan, Sở Tài nguyên và Môi trường đang rà soát, xây dựng kế hoạch rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (từ 30 ngày giảm còn tối đa 20 ngày).

Thu Mịnh - Văn phòng Sở

 


Số lượt người xem: 400 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày