Chào mừng đến với Website Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bạc Liêu !!!                                 

 
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
7
1
5
7
6
9
Tin thời sự Thứ Sáu, 14/09/2018, 09:45

Kết quả thực hiện các nhiệm vụ nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) quý 3 năm 2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường

Thực hiện Công văn số 1128/SKHĐT-KTĐN ngày 10/8/2018 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc báo cáo việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) quý 3 năm 2018. Qua rà soát tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ nâng cao chỉ số PCI thuộc lĩnh vực quản lý của ngành trong quý 3 năm 2018, Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo kết quả thực hiện như sau:

Để tăng cường công tác công khai, minh bạch, đảm bảo các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường, các quy định, chính sách, quy hoạch của tỉnh thuộc lĩnh vực quản lý của ngành được niêm yết, công khai đúng quy định. Từ đầu năm đến nay, Sở Tài nguyên và Môi trường đã trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công bố 49 thủ tục hành chính, gồm: 40 thủ tục hành chính cấp tỉnh (đất đai: 31 thủ tục; đăng ký giao dịch bảo đảm: 09 thủ tục); 07 thủ tục cấp huyện (đất đai: 05 thủ tục; môi trường: 02 thủ tục); 02 thủ tục cấp xã (đất đai: 01 thủ tục; môi trường: 01 thủ tục).

Sau khi các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công bố, Sở Tài nguyên và Môi trường tiến hành niêm yết công khai thủ tục hành chính, nội dung và địa chỉ tiếp nhận phản ánh kiến nghị của tổ chức, cá nhân về quy định hành chính tại bộ phận Tiếp nhận và giao trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo quy định của pháp luật.

Sở Tài nguyên và Môi trường thường xuyên chỉ đạo các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở phối hợp với các ngành chức năng có liên quan tổ chức tập huấn các quy định của pháp luật về tài nguyên và môi trường cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn tỉnh. Trong quý, đã phối hợp Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức 17 lớp tập huấn triển khai văn bản pháp luật về bảo vệ môi trường cho hơn 1.100 đại biểu, cụ thể: 01 lớp tập huấn cho hơn 736 đại biểu là Lãnh đạo Ủy ban nhân dân, cán bộ môi trường cấp xã; Trưởng khóm, ấp trên địa bàn tỉnh; 13 lớp tập huấn cho 183 hộ nuôi tôm siêu thâm canh; 13 lớp tập huấn cho cán bộ Hội Cựu chiến binh. Tập huấn mô hình ủ phân compost cho hơn 200 hộ dân.

Thực hiện Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương; Quyết định số 09/2016/QĐ-UBND ngày 18/5/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại các cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu. Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Quyết định số 185/QĐ-STNMT ngày 25/7/2016 về việc ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Tài nguyên và Môi trường. Hiện tại, đang rà soát chỉnh sửa, bổ sung cho phù hợp với Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

Qua rà soát kết quả giải quyết thủ tục hành chính, các lĩnh vực được rút ngắn, cắt giảm thời gian so với quy định, cụ thể như:

- Thủ tục đăng ký giao dịch bảo đảm, theo quy định thời gian giải quyết là 03 ngày làm việc, thực tế thực hiện từ 01- 02 ngày (100% hồ sơ tiếp nhận).

- Thủ tục xác nhận thủ tục sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân khi hết thời hạn sử dụng, theo quy định thời gian giải quyết không quá 05 ngày làm việc, thực tế thực hiện từ 03 ngày.

- Thủ tục đăng ký biến động do đổi tên người sử dụng đất hoặc thay đổi số hiệu, địa chỉ thửa đất, hoặc thay đổi hạn chế quyền sử dụng đất, hoặc thay đổi về nghĩa vụ tài chính so với nội dung đã đăng ký, theo quy định thời gian giải quyết không quá 10 ngày làm việc, thực tế thực hiện từ 07 ngày.

- Thủ tục chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, theo quy định thời gian giải quyết không quá 10 ngày làm việc, thực tế thực hiện từ 08 - 09 ngày.

- Thủ tục cấp lại trang bổ sung của Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất do bị mất, theo quy định thời gian giải quyết không quá 10 ngày làm việc, thực tế thực hiện từ 08 - 09 ngày.

- Thủ tục đính chính Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sở hữu đất ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp, theo quy định thời gian giải quyết không quá 10 ngày làm việc, thực tế thực hiện từ 08 - 09 ngày.

Nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm và quy tắc ứng xử của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong thực hiện nhiệm vụ, Sở Tài nguyên và Môi trường đã xây dựng nội quy, quy chế cơ quan và niêm yết Quy định về quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu ban hành theo Quyết định số 2183/QĐ-UBND ngày 01/12/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại cơ quan để công chức, viên chức, người lao động thực hiện. Đối với các bộ phận thường xuyên làm việc, tiếp xúc với doanh nghiệp, người dân, đặc biệt là bộ phận “một cửa”, Sở Tài nguyên và Môi trường quan tâm lựa chọn những công chức có chuyên môn nghiệp vụ, đạo đức, tác phong ứng xử, giao tiếp,… đảm bảo các chuẩn mực theo quy định. Từ khi triển khai hoạt động cho đến nay bộ phận Tiếp nhận và giao trả kết quả đã đi vào nề nếp, quy trình giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức và công dân được thực hiện nhanh gọn, hiệu quả cao hơn trước, đảm bảo sự hài lòng của tổ chức và người dân khi đến liên hệ làm việc.

Thực hiện công tác lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh hoàn thành điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 05 năm (2016 - 2020) tỉnh Bạc Liêu (được xét duyệt theo Nghị quyết số 101/NQ-CP ngày 03/8/2018 của Chính phủ). Sau khi quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh được Chính phủ xét duyệt, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức công bố, công khai theo quy định của pháp luật để người sử dụng đất nắm được thông tin quy hoạch nhằm thực hiện tốt các quyền của mình. Ngoài ra, Sở Tài nguyên và Môi trường đang tiến hành điều chỉnh, bổ sung Bảng giá đất của tỉnh cho phù hợp tình hình thực tế để trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành vào cuối năm 2018.

Trong quý, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thu hồi đất của 02 tổ chức, diện tích 6.499,70 m2 giao Trung tâm Phát triển quỹ nhà và đất tỉnh quản lý; giao đất cho 04 tổ chức với diện tích 8.837,18 m2; cho thuê đất đối với 05 tổ chức, với diện tích 82.620,80 m2; cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 04 tổ chức với diện tích 210.352,90 m2; gia hạn quyền sử dụng đất cho 01 tổ chức với diện tích 197.439,40 m2; chuyển mục đích sử dụng đất cho 01 tổ chức, diện tích 2.500 m2.

Thu Mịnh - Văn phòng Sở

 


Số lượt người xem: 389 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày