Chào mừng đến với Website Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bạc Liêu !!!                                 

 
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
5
6
9
8
0
5
Tin thời sự Thứ Sáu, 12/10/2018, 10:10

Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Kế hoạch thực hiện công tác dân vận ngành tài nguyên và môi trường

Thực hiện Kế hoạch số 91/KH-UBND ngày 20/9/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu triển khai thực hiện công tác dân vận trong cơ quan hành chính Nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

Ngày 08/10/2018, Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Kế hoạch số 48/KH-STNMT thực hiện công tác dân vận ngành tài nguyên và môi trường nhằm tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động của đảng viên, công chức, viên chức, người lao động ngành tài nguyên và môi trường về quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với công tác dân vận chính quyền trong tình hình mới. Qua đó, mỗi đảng viên, công chức, viên chức và người lao động cơ quan xác định trách nhiệm trong việc thực hiện nghiêm túc công tác dân vận chính quyền, “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” về công tác dân vận nói chung và dân vận chính quyền nói riêng, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của ngành.

Theo đó, tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới, Kết luận số 114-KL/TW ngày 14/7/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan Nhà nước các cấp; Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 16/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính Nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới; Kế hoạch số 08-KH/TU ngày 28/3/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 49-CT/TW ngày 20/10/2015 của Ban Bí thư về tăng cường và đổi mới công tác dân vận của Đảng ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Đồng thời, tăng cường sự lãnh đạo và trách nhiệm của Thủ trưởng các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc trong tổ chức triển khai thực hiện công tác dân vận; Đẩy mạnh cải cách hành chính trong lĩnh vực quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường; Tăng cường công tác dân vận gắn với việc thực hiện Quy chế dân chủ cơ quan; Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân và không ngừng nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức.

Quang Cường - Văn phòng Sở

 


Số lượt người xem: 385 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày