Chào mừng đến với Website Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bạc Liêu !!!                                 

 
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
4
3
4
5
0
8
Tin thời sự Thứ Năm, 25/10/2018, 16:45

Kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTK, CLP) năm 2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường

1. THTK, CLP trong việc ban hành, thực hiện định mức, tiêu chuẩn, chế độ:

Hiện tại, Sở Tài nguyên và Môi trường có 04 đơn vị sự nghiệp trực thuộc, trong đó có 01 đơn vị sự nghiệp kinh tế tự bảo đảm chi thường xuyên, 02 đơn vị sự nghiệp kinh tế tự bảo đảm một phần chi thường xuyên và 01 đơn vị sự nghiệp kinh tế do Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên. Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc đều thực hiện tốt cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm theo Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ Quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập. Bên cạnh đó, các đơn vị đều có xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ và thực hiện nghiêm việc quản lý, thanh toán, quyết toán, chi thu nhập tăng thêm và trích lập các quỹ,... theo đúng nội dung quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị đã được phê duyệt và quy định của pháp luật.

2. THTK, CLP trong quản lý, sử dụng kinh phí chi thường xuyên của ngân sách nhà nước cấp:

Thực hiện Thông tư số 40/2017/TT-BTC ngày 28/4/2017 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị và Quyết định số 231/QĐ-UBND ngày 31/12/2017 của UBND tỉnh Bạc Liêu về việc quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu. Việc tổ chức các cuộc hội nghị, hội thảo, tọa đàm, họp, cử cán bộ, công chức, viên chức đi công tác, tiếp khách, khánh tiết, lễ kỷ niệm; sử dụng điện, nước, văn phòng phẩm, sách, báo, tạp chí của Sở Tài nguyên và Môi trường được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, các khoản chi cho các cuộc hội nghị và họp báo tuần, tháng, quý, họp bàn công việc chuyên môn của Sở Tài nguyên và Môi trường chủ yếu chi cho các khoản như: Nước uống; trang trí hội trường, phòng họp; photo tài liệu; …và các khoản chi khác theo định mức, tiêu chuẩn, chế độ, chính sách hiện hành. Ngoài ra, Sở Tài nguyên và Môi trường không chi thêm các khoản nào khác.

3. THTK, CLP trong mua sắm, sử dụng phương tiện đi lại và phương tiện, thiết bị làm việc của cơ quan:

Việc mua sắm máy móc, thiết bị làm việc để trang bị cho cán bộ, công chức, viên chức và các phòng, chi cục, đơn vị được thực hiện theo đúng quy định về tiêu chuẩn, định mức trang thiết bị và phương tiện làm việc theo Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg ngày 31/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức, sử dụng máy móc, thiết bị và Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công.

4. THTK, CLP trong quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên thiên nhiên:

- THTK, CLP trong quản lý, sử dụng đất:

Trong năm 2018, Sở Tài nguyên và Môi trường trình UBND tỉnh cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho 19 tổ chức với tổng diện tích 353.907,97m2; cấp 48.296 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh; đã ban hành Quyết định giao đất cho 11 tổ chức với diện tích là 46.594,03m2; chuyển mục đích sử dụng đất cho 03 tổ chức với diện tích là 34.828,32m2cho 09 tổ chức thuê đất với tổng diện tích 206.129,34m2 để thực hiện các dự án đầu tư, xây dựng theo quy định pháp luật; gia hạn quyền sử dụng đất cho 02 tổ chức với tổng diện tích 200.079,40m2; thu hồi đất của 06 tổ chức với tổng diện tích 709.133,10m2 đất giao cho Trung tâm Phát triển quỹ nhà và đất quản lý.

- THTK, CLP trong quản lý, sử dụng tài nguyên nước:

Đã tiếp nhận và tổ chức thẩm định, cấp phép 47 hồ sơ tài nguyên nước. Trong đó: Cấp mới 05 giấy phép xả nước thải vào nguồn nước; 13 giấy phép khai thác nước dưới đất; Gia hạn 13 giấy phép khai thác nước dưới đất, 06 giấy phép xả nước thải vào nguồn nước; Gia hạn và điều chỉnh 01 giấy phép khai thác nước dưới đất; Cấp lại 05 giấy phép khai thác nước dưới dất, 02 giấy phép xả nước thải vào nguồn nước; Cấp mới 02 giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất.

- THTK, CLP trong quản lý, khai thác, sử dụng khoáng sản:

Về tài nguyên khoáng sản, tỉnh chỉ có 09 mỏ đất sét và cát biển, trong đó mỏ đất sét có trữ lượng tiềm năng dự báo khoảng từ 1,320 triệu m3 đến 3,780 triệu m3, phân bố trên địa bàn các huyện: Vĩnh Lợi, Hòa Bình, Phước Long và thị xã Giá Rai. Hiện các ngành chức năng đang tiến hành điều tra, đánh giá chất lượng tài nguyên khoáng sản để tiến hành quy hoạch quản lý, khai thác và sử dụng hợp lý.

Về nguồn cát biển của tỉnh, chủ yếu phân bố tập trung tại cửa biển Nhà Mát (phường Nhà Mát, thành phố Bạc Liêu), cửa biển Cái Cùng (xã Vĩnh Hậu, huyện Hòa Bình) và cửa biển Gành Hào (thị trấn Gành Hào, huyện Đông Hải). Hiện nay, tỉnh đang lập Đề án điều tra, khảo sát, đánh giá trữ lượng và chất lượng khoáng sản rắn ven biển phục vụ lập Quy hoạch quản lý, khai thác sử dụng hợp lý, bền vững tài nguyên khoáng sản ven biển của tỉnh Bạc Liêu. Qua công tác thanh tra, kiểm tra, chưa phát hiện trường hợp nào khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn tỉnh.

Thùy Trang - Phòng Kế hoạch - Tài chính

 


Số lượt người xem: 371 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày