Chào mừng đến với Website Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bạc Liêu !!!                                 

 
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
7
1
9
4
9
0
Tin thời sự Thứ Ba, 05/03/2019, 07:10

Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Kế hoạch phát động phong trào thi đua thực hiện các nhiệm vụ chính trị năm 2019

Thực hiện Kế hoạch số 22/KH-UBND ngày 18/02/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu phát động phong trào thi đua đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2019. Ngày 28/02/2019, Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Kế hoạch phát động phong trào thi đua thực hiện các nhiệm vụ chính trị năm 2019 với nội dung như sau:

1. Thường xuyên tổ chức quán triệt đến toàn thể công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Chỉ thị số 12-CT/TU ngày 12/3/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; chấn chỉnh lề lối, tác phong làm việc; nâng cao trách nhiệm trong thực thi công vụ của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh.

2. Triển khai thực hiện đảm bảo chất lượng, hiệu quả, đúng thời hạn các nhiệm vụ do Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh giao, cụ thể tập trung phấn đấu hoàn thành một số chỉ tiêu, nhiệm vụ trong năm 2019 như:

Tiếp tục thực hiện tốt các Nghị quyết, Nghị định của Trung ương, Chương trình, Kế hoạch của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị; đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.

Tham mưu cho Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực quản lý của ngành.

Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua danh mục các dự án thu hồi đất và danh mục các dự án sử dụng đất trồng lúa, rừng phòng hộ vào mục đích khác năm 2020 trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện tốt công tác thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho tổ chức; thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; xác định giá đất cụ thể nhanh chóng, đảm bảo phục vụ kịp thời việc triển khai các công trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Thực hiện tốt công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với hộ gia đình, cá nhân đảm bảo đúng thời gian quy định, không để hồ sơ tồn đọng.

Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức sự kiện Tuần lễ Biển và Hải đảo quốc gia năm 2019; Tháng hành động vì môi trường hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới và Ngày Môi trường thế giới năm 2019 quốc gia trên địa bàn tỉnh.

Tham mưu triển khai thực hiện Chương trình hành động tổng thể thực hiện Nghị quyết số 120/NQ-CP ngày 17/11/2017 của Chính phủ về phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu.

Xây dựng 03 Trạm quan trắc nước mặt tự động trên địa bàn thành phố Bạc Liêu, huyện Hòa Bình và Đông Hải.

Triển khai thực hiện dự án xây dựng lò đốt rác sinh hoạt bằng khí đốt tự nhiên công suất 500 kg/giờ tại xã Vĩnh Mỹ B, huyện Hòa Bình; Lò đốt rác sinh hoạt bằng khí đốt tự nhiên công suất 500 kg/giờ tại bãi rác tập trung xã Long Điền Tây, huyện Đông Hải; Lò đốt rác sinh hoạt bằng khí đốt tự nhiên công suất 500 kg/giờ tại xã Lộc Ninh, huyện Hồng Dân.

Tổ chức đấu thầu dự án nhà máy xử lý rác thải của tỉnh (tại thị trấn Châu Hưng, huyện Vĩnh Lợi).

Phối hợp các Viện, Trường nghiên cứu, thiết kế mô hình mẫu; trước mắt chỉ đạo tổ chức tập huấn, hướng dẫn mô hình xử lý nước thải từ Hợp tác xã nuôi tôm công nghệ cao, từng bước áp dụng nhân rộng trong năm 2019.

Công tác lập báo cáo đánh giá tác động môi trường, đầu tư xây dựng hệ thống xử lý chất thải đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và cấp Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại đạt 100%; cấp và gia hạn các loại giấy phép về tài nguyên nước cho các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh, đạt 100%.

Thu gom rác thải ở đô thị đạt 82%; các huyện, thị xã, thành phố và xã, phường, thị trấn có quy hoạch bãi chôn lấp rác tập trung đúng quy định của pháp luật đạt 100%.

Hoàn thành xác minh các vụ việc yêu cầu giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường, trong đó tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc tồn đọng trong quý 1 năm 2019, tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định giải quyết dứt điểm trên 90% số vụ tranh chấp, khiếu nại và 100% số vụ tố cáo.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính; tiếp tục vận hành tốt phần mềm quản lý văn bản để phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành.

Ngoài những chỉ tiêu, nhiệm vụ trên, các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở  phải hoàn thành các kế hoạch theo chức năng, nhiệm vụ được giao, đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng, hiệu quả.

3. Tập trung thực hiện có hiệu quả 03 phong trào thi đua trọng tâm “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016 - 2020, “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”, “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”.

4. Đẩy mạnh thi đua trong công tác cải cách hành chính, nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý hành chính Nhà nước theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, quan liêu, tham nhũng, đảm bảo an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo, phòng chống thiên tai, giải quyết tốt việc khiếu nại tố cáo của công dân . . .

Thu Mịnh - Văn phòng Sở

 


Số lượt người xem: 416 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày