Chào mừng đến với Website Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bạc Liêu !!!                                 

 
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
5
6
9
8
4
1
Tin thời sự Thứ Năm, 30/05/2019, 06:45

Hội nghị triển khai quán triệt các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Bộ Chính trị, Tỉnh ủy và Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Sáng ngày 27/5/2019, tại Hội trường Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị triển khai quán triệt các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Bộ Chính trị, Tỉnh ủy và Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Tham dự Hội nghị có đồng chí Lưu Văn Liêm, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh; đồng chí Lê Thanh Giang, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh; đồng chí Lữ Thanh Tùng, Phó Giám đốc Sở, Phó Bí thư Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường và 118 đồng chí là đảng viên, công chức, viên chức và người lao động tại Sở Tài nguyên và Môi trường. Hội nghị diễn ra trong 01 ngày.

Quang cảnh Hội nghị


Tại Hội nghị các đồng chí được nghe đồng chí Lưu Văn Liêm, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh và đồng chí Lê Thanh Giang, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh triển khai quán triệt các nội dung, cụ thể như sau:

- Nghị quyết số 09-NQ/TU, ngày 13/11/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XV) “về cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030”;

- Nghị quyết số 10-NQ/TU, ngày 13/11/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XV) “về xây dựng nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân vững chắc, xây dựng lực lượng vũ trang cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới”;

- Nghị quyết số 11-NQ/TU, ngày 17/12/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XV) “về tiếp tục đẩy mạnh phát triển du lịch đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”;

- Nghị quyết số 12-NQ/TU, ngày 18/12/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XV) “về tập trung nâng cao năng lực cạnh tranh (PCI) và cải thiện môi trường đầu tư; kinh doanh tỉnh Bạc Liêu đến năm 2020, định hướng đến năm 2030”;

- Nghị quyết số 13-NQ/TU, ngày 28/12/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XV) “về phát triển kinh tế biển tỉnh Bạc Liêu đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”;

- Nghị quyết số 14-NQ/TU, ngày 28/12/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XV) “về đẩy mạnh phát triển kinh tế tập thể đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030”;

- Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 28/9/2018 của Bộ Chính trị (khóa XII) “về Chiến lược bảo vệ biên giới Quốc gia”;

- Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị (khóa XII) “về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”;

- Chỉ thị số 16-CT/TU, ngày 23/10/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XV) về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XV)  “về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ;

- Kết luận số 36-KL/TW, ngày 06/9/2018 của Bộ Chính trị (khóa XII) “về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XI về tiếp tục đổi mới chính sách pháp luật đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại”.

Thông qua Hội nghị giúp các đồng chí đảng viên, công chức, viên chức và người lao động của Sở có nhận thức đầy đủ hơn về nội dung các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận, từ đó vận dụng, triển khai phù hợp với đặc điểm, nhiệm vụ chính trị của đơn vị mình. Hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao. Góp phần xây dựng Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Công Tấn - Trung tâm CNTT TN&MT

 

 


Số lượt người xem: 1373 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày