Chào mừng đến với Website Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bạc Liêu !!!                                 

 
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
6
0
6
7
2
7
Tuyên truyền lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường năm 2017 Thứ Năm, 27/06/2019, 20:05
Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Kế hoạch Tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước, các điển hình tiên tiến, mô hình mới, nhân tố mới năm 2017  (27/04)
Ngày 27 tháng 4 năm 2017, Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành kế hoạch số 24/KH-STNMT về việc tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước, các điển hình tiên tiến, mô hình mới, nhân tố mới năm 2017 với mục đích nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc tuyên truyền nhân rộng điển hình tiên tiến trong các phong trào ...
Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành kế hoạch công tác Tuyên truyền lĩnh vực tài nguyên và môi trường năm 2017  (25/04)
Ngày 24 tháng 4 năm 2017 Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành kế hoạch số: 23 /KH-STNMT để thực hiện công tác tuyên truyền lĩnh vực tài nguyên và môi trường năm 2017 theo tinh thần Công văn số 1472/BTNMT-TĐKTTT ngày 29 tháng 3 năm 2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường với mục đích tuyên truyền sâu rộng những quan điểm, chủ trương của Đảng, chính ...
Xem theo ngày Xem theo ngày