Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập
Tin tức - Sự kiện
Kết quả công tác tuần 42; phương hướng, nhiệm vụ tuần 43 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường (20/10/2020)
I. Kết quả thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm tuần 42 1. Văn phòng Sở Báo cáo UBND tỉnh: Thực hiện tự kiểm tra và lập danh mục văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường; Văn phòng UBND tỉnh về việc thực hiện một số công việc tích hợp, cung cấp ...
Kết quả công tác tuần 40; phương hướng, nhiệm vụ tuần 41 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường (05/10/2020)
I. Kết quả thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm tuần 40 1. Văn phòng Sở Triển khai các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc thực hiện Thông báo số 337/TB-VPCP ngày 21/9/2020 của Văn phòng Chính phủ về Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, ...
Kết quả công tác tuần 39; phương hướng, nhiệm vụ tuần 40 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường (29/09/2020)
I. Kết quả thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm tuần 39 1. Văn phòng Sở Triển khai các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc thực hiện Thông báo số 326/TB-VPCP ngày 13/9/2020 của Văn phòng Chính phủ về Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, ...
Kết quả công tác tuần 38; phương hướng, nhiệm vụ tuần 39 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường (21/09/2020)
I. Kết quả thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm tuần 38 1. Văn phòng Sở Trình UBND tỉnh phê duyệt Quy trình nội bộ của Sở Tài nguyên và Môi trường; Báo cáo Văn phòng UBND tỉnh tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC quý ...
Kết quả công tác tuần 37; phương hướng, nhiệm vụ tuần 38 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường (15/09/2020)

I. Kết quả thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm tuần 37 1. Văn phòng Sở Báo cáo UBND tỉnh về việc xem xét cấp kinh phí thực hiện điều tra, thu thập, cập nhật thông tin dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu; Sở Nội vụ tình hình thực hiện công tác văn thư, lưu trữ năm 2020; công tác cải cách hành chính quý III năm 2020. 2. ...

Đoàn cơ sở Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức hoạt động tiếp sức đến trường trên địa bàn xã Vĩnh Hưng (08/09/2020)
Icon Image

Thực hiện Kế hoạch số 55-KH/ĐTN ngày 06/7/2020 của Đoàn Khối các cơ quan tỉnh Bạc Liêu tổ chức các hoạt động tình nguyện “Tiếp sức đến trường” năm học 2020-2021; Thực hiện Kế hoạch số 01-KH/ĐCS ngày 14/01/2020 của BCH Đoàn cơ sở Sở Tài nguyên và Môi trường về công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2020; Được sự chấp thuận của BTV Đảng ủy Sở ...

Kết quả công tác tuần 35; phương hướng, nhiệm vụ tuần 36 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường (08/09/2020)

I. Kết quả thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm tuần 35 1. Văn phòng Sở Báo cáo Sở Nội vụ việc thực hiện Kế hoạch số 39/KH-UBND ngày 18/4/2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TU ngày 12 tháng 3 năm 2018 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; chấn chỉnh lề lối, tác phong làm việc; nâng ...

Kết quả công tác tuần 33; phương hướng, nhiệm vụ tuần 34 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường (19/08/2020)

I. Kết quả thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm tuần 33 1. Văn phòng Sở Báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh về tình hình và kết quả thực hiện nhiệm vụ chi ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017 - 2019. Triển khai thực hiện Thông báo số 283/TB-VPCP ngày 08/8/2020 của Văn phòng Chính phủ về thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ ...

Kết quả công tác tuần 32; phương hướng, nhiệm vụ tuần 33 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường (11/08/2020)

I. Kết quả thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm tuần 32 1. Văn phòng Sở Báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả rà soát, đăng ký chương trình xây dựng Nghị quyết thông qua Hội đồng nhân dân tỉnh (kỳ họp cuối năm 2020); Thông báo về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực phí, lệ phí thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài ...

Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến ngành tài nguyên và môi trường lần thứ IV (2020 - 2025) (29/07/2020)
Icon Image

Thực hiện Kế hoạch số 12/KH-BTNMT ngày 11/9/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp và Đại hội Thi đua yêu nước ngành tài nguyên và môi trường lần IV năm 2020; Kế hoạch số 112/KH-UBND ngày 19/9/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến tiến tới Đại hội thi đua yêu nước ...

CSDL hộ kinh doanhMột cửa điện tử
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở TNMT tỉnh Bạc Liêu
Địa chỉ: Số 78 đường Lê Duẩn, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823860 - Fax: 02913.820806 - Email: stnmt@baclieu.gov.vn