Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập
Tin đọc nhiều nhất
Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2020-2024 (25/06/2020)

Ngày 31/12/2019, Ủy Ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu đã ban hành Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2020-2024

Bản đồ hành chính (25/06/2020)
Để xem được nội dung, vui lòng cài đặt Silverlight 2.0 Tải về Silverlight 2.0
ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (25/06/2019)
1.      Phần mềm Quản lý kho tư liệu (CIDOC). 2.     Phần mềm Cấp phát tư liệu trắc địa (GEODATA 4.0). 3.      Phần mềm Hệ thống thông tin đất đai (VILIS 2.0). 4.      Phần mềm Giao dịch ...
Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu năm 2011 (10/02/2011)

Ngày 22/12/2010, Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu đã ban hành Bảng giá các loại đất năm 2011 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu (Quyết định số 24/2010/QĐ-UB). Tải toàn văn Quyết định số 24/2010/QĐ-UB ngày 22/12/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh

Kết quả công tác tuần 34; phương hướng, nhiệm vụ tuần 35 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường (28/08/2018)
I. Kết quả thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm tuần 34 1. Văn phòng Sở Trình UBND tỉnh công bố Danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Bạc Liêu. Bộ phận “Một cửa” trong tuần ...
Kết quả công tác tuần 33; phương hướng, nhiệm vụ tuần 34 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường (21/08/2018)
I. Kết quả thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm tuần 33 1. Văn phòng Sở Báo cáo UBND tỉnh kết quả triển khai xây dựng Quyết định, Chỉ thị năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Bộ phận “Một cửa” trong tuần đã nhận và chuyển phòng chuyên môn xử lý 03 hồ sơ đất đai, 01 hồ sơ tiền cấp quyền khai ...
Kết quả công tác tuần 48; phương hướng, nhiệm vụ tuần 49 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường (03/12/2018)
I. Kết quả thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm tuần 48 1. Văn phòng Sở Báo cáo UBND tỉnh về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khóa IX; Bộ phận “Một cửa” trong tuần đã nhận và chuyển phòng chuyên môn xử lý 02 hồ sơ tài nguyên nước; trình UBND tỉnh 05 hồ sơ đất ...
Danh sách hộp thư điện tử (25/06/2020)
DANH SÁCH 1. Đối với Phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc STT Tên đơn vị   Địa chỉ Ghi chú 1 Văn phòng Sở vpstnmt@baclieu.gov.vn   2 Thanh Tra Sở ttstnmt@baclieu.gov.vn   3 Phòng Tài nguyên nước, Biến đổi ...
Công văn số 1433/STNMT-TNN về việc cho ý kiến bổ sung nguồn vốn bố trí cho các nhiệm vụ thực hiện Nghị quyết số 120/NQ-CP (31/08/2018)
Tải công văn 1433/STNMT-TNN; 4515/BTNMT-BĐKH; 3666/UBND-KT  tại đây! Tải Dự thảo Quyết định và Danh mục tại đây!  

CSDL hộ kinh doanhMột cửa điện tử
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở TNMT tỉnh Bạc Liêu
Địa chỉ: Số 78 đường Lê Duẩn, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823860 - Fax: 02913.820806 - Email: stnmt@baclieu.gov.vn