Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức sinh hoạt “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tháng 6 năm 2020

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Thứ ba, 30/06/2020, 13:45
Màu chữ Cỡ chữ
Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức sinh hoạt “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tháng 6 năm 2020

Sáng ngày 26/6/2020, Đảng Ủy Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức buổi sinh hoạt Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tham gia buổi sinh hoạt có các đồng chí Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Chấp hành Đảng ủy, Lãnh đạo Sở, BCH Công đoàn, BCH Đoàn cơ sở và hơn 80 đảng viên, công chức, viên chức và người lao động thuộc Sở.

Quang cảnh buổi sinh hoạt

Tại buổi sinh hoạt các đồng chí được nghe đồng chí Nguyễn Hồng Quyên, Ủy viên Chi bộ Chi cục Quản lý đất đai báo cáo chuyên đề: “Bài học lịch sử của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng về đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh”. Nhận thức đầy đủ và sâu sắc tư tưởng đại đoàn kết toàn dân tộc là một nhiệm vụ thường xuyên và lâu dài. Khẳng định đại đoàn kết toàn dân tộc là bài học có tính quy luật, là đường lối chiến lược, là nguồn lực to lớn quyết định sự nghiệp cách mạng Việt Nam. Đồng thời, Đảng ta với tư cách là hạt nhân lãnh đạo của hệ thống chính trị, là nhân tố quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Do vậy, Đảng và hệ thống chính trị phải thật sự trong sạch vững mạnh. Nội dung này là một trong 06 nhiệm vụ trọng tâm được Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng đề ra và được cụ thể hóa để thực hiện.

Thông qua buổi sinh hoạt giúp mỗi đảng viên, công chức, viên chức và người lao động nhận thức sâu sắc giá trị về đại đoàn kết toàn dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng và xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, xem đây là việc làm tự giác, thường xuyên của đảng viên, công chức, viên chức và người lao động của cơ quan.

Quốc Đạt - Chuyên viên Chi cục Quản lý đất đai

 

 

 

Số lượt xem: 24

Tin đã đưa

CSDL hộ kinh doanhMột cửa điện tử
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở TNMT tỉnh Bạc Liêu
Địa chỉ: Số 78 đường Lê Duẩn, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823860 - Fax: 02913.820806 - Email: stnmt@baclieu.gov.vn