Người dân xã Vĩnh Hưng, huyện Vĩnh Lợi hưởng ứng chương trình đổi rác thải nhựa lấy nhu yếu phẩm Hội nghị sơ kết 9 tháng đầu năm 2021 ngành tài nguyên và môi trường Tổ chức triển khai hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện công khai địa điểm xả thải có sự giám sát của cộng đồng Kết quả công tác tuần 40 và phương hướng, nhiệm vụ tuần 41 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Kết quả công tác tuần 39 và phương hướng, nhiệm vụ tuần 40 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Kết quả quan trắc mực nước dưới đất tháng 8/2021 và dự báo mực nước dưới đất tháng 9/2021 và tháng 10/2021 Kết quả công tác tuần 38 và phương hướng, nhiệm vụ tuần 39 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Kết quả công tác tuần 37 và phương hướng, nhiệm vụ tuần 38 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Kết quả công tác tuần 29 và phương hướng, nhiệm vụ tuần 30 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Kết quả quan trắc mực nước dưới đất tháng 6/2021 và dự báo mực nước dưới đất tháng 7/2021 và tháng 8/2021
Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Diễn biến tình hình chất lượng nguồn nước mặt tháng 01/2021 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Tài nguyên nước
Thứ năm, 14/01/2021, 09:57
Màu chữ Cỡ chữ
Diễn biến tình hình chất lượng nguồn nước mặt tháng 01/2021 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Hàng tháng vào ngày 15 âm lịch, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tiến hành lấy mẫu nước mặt tại 08 địa điểm quan trắc cố định trên địa bàn tỉnh (cửa Nhà Mát, phường Nhà Mát, thành phố Bạc Liêu; Cống Lầu Bằng, xã Tân Phong, thị xã Giá Rai; Ngã tư Chủ Chí, xã Phong Thạnh Tây B, huyện Phước Long; Cống Hưng Thành, huyện Vĩnh Lợi; Cống Cái Cùng, huyện Hòa Bình; Cửa Gành Hào, huyện Đông Hải; Sông Cái Ba Đình, xã Vĩnh Lộc, huyện Hồng Dân; Ngã tư Ninh Quới, huyện Hồng Dân) để phân tích 13 chỉ tiêu/mẫu.

Vị trí thu mẫu

Quan trắc

pH

DO

mg/l

BOD5

mg/l

COD

mg/l

Sắt

mg/l

NH4+

mg/l

NO3-

mg/l

NO2-

mg/l

Cl-

mg/l

Độ muối ‰

TSS mg/l

Độ kiềm

mg/l

Coliform MPN/100 ml

QCVN 08-MT:2015/BTNMT

(Cột B1)

5,5-9

≥ 4

15

30

1,5

0,9

10

0,05

350

-

50

-

7.500

Cửa Nhà Mát,

thành phố Bạc Liêu

7,41

4,86

79,8

126

1,50

0,999

1,08

0,127

12.336

25

532

128

7.300

Cống Hưng Thành, huyện Vĩnh Lợi

7,83

4,62

21

32

1,33

0,113

1,05

0,120

752

2

80,5

153

4.600

Cống Cái Cùng,

huyện Hoà Bình

7,41

4,92

63,5

101

1,35

1,17

1,31

0,125

8.863

19

383

125

4.200

Cống Lầu Bằng,

thị xã Giá Rai

8,00

5,06

57,3

57,3

1,25

0,062

0,327

0,045

5.615

12

201

163

3.900

Ngã tư Chủ Chí,                     huyện Phước Long

7,60

4,78

65,3

65,3

1,25

0,666

0,569

0,068

5.842

13

126

140

7.500

Cửa Gành Hào,         huyện Đông Hải

7,65

4,40

105

105

1,36

0,742

0,759

0,070

13.613

26

192

143

3.900

Ngã tư Ninh Quới,  huyện Hồng Dân

8,06

4,50

43,4

68,8

1,43

1,73

1,31

0,232

61

0

146

173

4.300

Vĩnh Lộc - Ba Đình, huyện Hồng Dân

6,90

4,66

39,3

62,4

1,55

1,92

1,75

0,234

69,5

0

379

108

2.400

Qua phân tích các chỉ tiêu chất lượng nước mặt tại 08 điểm đo, một số chỉ tiêu như: pH, DO (Oxy hòa tan), NO3- (Nitrat) và Coliforms đều trong giới hạn cho phép.

Các chỉ tiêu khác như:

- BOD­­­5 (nhu cầu oxy sinh học): Tất cả các điểm đo đều vượt quy chuẩn cho phép từ 1,45,3 lần.

- COD (nhu cầu oxy hóa học): Tất cả các điểm đo đều vượt quy chuẩn cho phép từ 1,14,2 lần.

- NO2- (Nitrit): Tại điểm đo Cống Lầu Bằng, xã Tân Phong (thị xã Giá Rai) đạt quy chuẩn cho phép. Các điểm đo còn lại vượt quy chuẩn cho phép từ 1,44,7 lần.

- NH4+ (Amoni): Tại điểm đo Cống Hưng Thành (huyện Vĩnh Lợi); Cống Lầu Bằng, xã Tân Phong (thị xã Giá Rai); Ngã tư Chủ Chí, xã Phong Thạnh Tây B (huyện Phước Long) và Cửa Gành Hào (huyện Đông Hải) đạt quy chuẩn cho phép. Tất cả các điểm đo còn lại đều vượt quy chuẩn cho phép từ 1,1 – 2,1 lần.

- Cl- (Clorua): Tại các điểm đo Ngã tư Ninh Quới (huyện Hồng Dân) và Sông Cái Ba Đình - xã Vĩnh Lộc (huyện Hồng Dân) đạt quy chuẩn cho phép. Tất cả các điểm đo đều vượt quy chuẩn cho phép từ 2,139 lần.

- TSS (tổng chất rắn lơ lửng): Tất cả các điểm đo đều vượt quy chuẩn cho phép từ 1,67,6 lần.

- Tổng sắt: Tại điểm đo Sông Cái Ba Đình - xã Vĩnh Lộc (huyện Hồng Dân) vượt quy chuẩn cho phép 1,03 lần. Các điểm đo còn lại đều đạt quy chuẩn cho phép.

- Độ mặn: Tại các điểm đo Ngã tư Ninh Quới (huyện Hồng Dân) và Sông Cái Ba Đình - xã Vĩnh Lộc (huyện Hồng Dân) là 00/00; Cống Hưng Thành (huyện Vĩnh Lợi) là 20/00 Cống Lầu Bằng, xã Tân Phong (thị xã Giá Rai)120/00; Ngã tư Chủ Chí, xã Phong Thạnh Tây B (huyện Phước Long) 130/00; và Cống Cái Cùng (huyện Hoà Bình) 190/00; Cửa Nhà Mát, phường Nhà Mát (thành phố Bạc Liêu) là 250/00; Cửa Gành Hào (huyện Đông Hải)260/00

 - Độ kiềm: Tại các điểm đo dao động từ 108 173 mg/l.

 

Số lượt xem: 416

Nguyễn Thùy Trang - Chuyên viên Phòng TNN, BĐKH & Biển

Tin đã đưa

CSDL hộ kinh doanhMột cửa điện tử
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở TNMT tỉnh Bạc Liêu
Địa chỉ: Số 78 đường Lê Duẩn, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823860 - Fax: 02913.820806 - Email: stnmt@baclieu.gov.vn