Người dân xã Vĩnh Hưng, huyện Vĩnh Lợi hưởng ứng chương trình đổi rác thải nhựa lấy nhu yếu phẩm Hội nghị sơ kết 9 tháng đầu năm 2021 ngành tài nguyên và môi trường Tổ chức triển khai hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện công khai địa điểm xả thải có sự giám sát của cộng đồng Kết quả công tác tuần 40 và phương hướng, nhiệm vụ tuần 41 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Kết quả công tác tuần 39 và phương hướng, nhiệm vụ tuần 40 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Kết quả quan trắc mực nước dưới đất tháng 8/2021 và dự báo mực nước dưới đất tháng 9/2021 và tháng 10/2021 Kết quả công tác tuần 38 và phương hướng, nhiệm vụ tuần 39 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Kết quả công tác tuần 37 và phương hướng, nhiệm vụ tuần 38 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Kết quả công tác tuần 29 và phương hướng, nhiệm vụ tuần 30 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Kết quả quan trắc mực nước dưới đất tháng 6/2021 và dự báo mực nước dưới đất tháng 7/2021 và tháng 8/2021
Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Diễn biến tình hình chất lượng nguồn nước mặt tháng 03/2021 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Tài nguyên nước
Thứ sáu, 19/03/2021, 14:26
Màu chữ Cỡ chữ
Diễn biến tình hình chất lượng nguồn nước mặt tháng 03/2021 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Hàng tháng vào ngày 15 âm lịch, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tiến hành lấy mẫu nước mặt tại 08 địa điểm quan trắc cố định trên địa bàn tỉnh (Cửa Nhà Mát, phường Nhà Mát, thành phố Bạc Liêu; Cống Lầu Bằng, xã Tân Phong, thị xã Giá Rai; Ngã tư Chủ Chí, xã Phong Thạnh Tây B, huyện Phước Long; Cống Hưng Thành, huyện Vĩnh Lợi; Cống Cái Cùng, huyện Hòa Bình; Cửa Gành Hào, huyện Đông Hải; Sông Cái Ba Đình, xã Vĩnh Lộc, huyện Hồng Dân; Ngã tư Ninh Quới, huyện Hồng Dân) để phân tích 13 chỉ tiêu/mẫu.

Vị trí thu mẫu

Quan trắc

pH

DO

mg/l

BOD5

mg/l

COD

mg/l

Sắt

mg/l

NH4+

mg/l

NO3-

mg/l

NO2-

mg/l

Cl-

mg/l

Độ muối ‰

TSS mg/l

Độ kiềm

mg/l

Coliform MPN/100 ml

QCVN 08-MT:2015/BTNMT

(Cột B1)

5,5-9

≥ 4

15

30

1,5

0,9

10

0,05

350

-

50

-

7.500

Cửa Nhà Mát,

Thành phố Bạc Liêu

7,19

5,6

72,4

117

0,207

0,412

1,33

0,046

9.982

15

429

115

4.200

Cống Hưng Thành, huyện Vĩnh Lợi

7,49

4,8

6,35

10,7

0,187

0,083

1,93

0,067

2.756

7

173

160

1.600

Cống Cái Cùng,

huyện Hoà Bình

7,52

5,1

89,6

132

0,190

0,139

1,29

0,050

12.492

25

437

150

4.400

Cống Lầu Bằng,

thị xã Giá Rai

7,56

5,4

33,8

54,4

0,121

0,264

2,07

0,74

7.912

17

187

163

3.500

Ngã tư Chủ Chí,                     huyện Phước Long

7,46

6,2

66,9

112

0,071

0,260

2,49

0,085

9.798

19

106

140

2.400

Cửa Gành Hào,         huyện Đông Hải

7,49

4,5

162

270

0,241

0,333

0,820

0,033

12.081

22

437

148

4.200

Ngã tư Ninh Quới,  huyện Hồng Dân

7,40

5,8

36,1

58,1

0,256

0,115

3,89

0,291

302

4

78

173

2.600

Vĩnh Lộc - Ba Đình, huyện Hồng Dân

7,60

4,7

21,7

34,7

0,433

0,135

2,03

0,066

183

1

56

133

2.000

Qua phân tích các chỉ tiêu chất lượng nước mặt tại 08 điểm đo, một số chỉ tiêu như: pH, DO (Oxy hòa tan), NH4+ (Amoni), NO3- (Nitrat), Sắt và Coliforms đều trong giới hạn cho phép.

Các chỉ tiêu khác như:

- BOD­­­5 (nhu cầu oxy sinh học): Tất cả các điểm đo đều vượt quy chuẩn cho phép từ 1,311,4 lần.

- COD (nhu cầu oxy hóa học): Tại điểm đo Ngã tư Ninh Quới (huyện Hồng Dân) đạt quy chuẩn cho phép. Các điểm đo còn lại đều vượt quy chuẩn cho phép từ 1,058,5 lần.

- NO2- (Nitrit): Tại điểm đo Cửa Gành Hào (huyện Đông Hải) đạt quy chuẩn cho phép. Các điểm đo còn lại vượt quy chuẩn cho phép từ 1,25,1 lần.

- Cl- (Clorua): Tất cả các điểm đo đều vượt quy chuẩn cho phép từ 5,541,2 lần.

- TSS (tổng chất rắn lơ lửng): Tại điểm đo Sông Cái Ba Đình - xã Vĩnh Lộc (huyện Hồng Dân) đạt quy chuẩn cho phép. Các điểm đo đều vượt quy chuẩn cho phép từ 3,58,5 lần.

- Độ mặn: Tại các điểm đo Ngã tư Ninh Quới (huyện Hồng Dân) và Sông Cái Ba Đình - xã Vĩnh Lộc (huyện Hồng Dân) 50/00; Cống Hưng Thành (huyện Vĩnh Lợi) là 100/00; Cửa Nhà Mát, Phường Nhà Mát (thành phố Bạc Liêu) là 200/00; Cống Lầu Bằng, xã Tân Phong (thị xã Giá Rai)220/00; Ngã tư Chủ Chí, xã Phong Thạnh Tây B (huyện Phước Long); Cống Cái Cùng (huyện Hoà Bình) và Cửa Gành Hào (huyện Đông Hải)250/00.

 - Độ kiềm: Tại các điểm đo dao động từ 128 168 mg/l.

Số lượt xem: 326

Nguyễn Thùy Trang - Chuyên viên Phòng TNN, BĐKH & Biển

Tin đã đưa

CSDL hộ kinh doanhMột cửa điện tử
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở TNMT tỉnh Bạc Liêu
Địa chỉ: Số 78 đường Lê Duẩn, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823860 - Fax: 02913.820806 - Email: stnmt@baclieu.gov.vn