Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Diễn biến tình hình chất lượng nguồn nước mặt tháng 8/2020 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Tài nguyên nước
Thứ tư, 19/08/2020, 09:10
Màu chữ Cỡ chữ
Diễn biến tình hình chất lượng nguồn nước mặt tháng 8/2020 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Hàng tháng vào ngày 15 âm lịch, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tiến hành lấy mẫu nước mặt tại 08 địa điểm quan trắc cố định trên địa bàn tỉnh (cửa Nhà Mát, phường Nhà Mát, thành phố Bạc Liêu; Cống Lầu Bằng, xã Tân Phong, thị xã Giá Rai; Ngã tư Chủ Chí, xã Phong Thạnh Tây B, huyện Phước Long; Cống Hưng Thành, huyện Vĩnh Lợi; Cống Cái Cùng, huyện Hòa Bình; Cửa Gành Hào, huyện Đông Hải; Sông Cái Ba Đình, xã Vĩnh Lộc, huyện Hồng Dân; Ngã tư Ninh Quới, huyện Hồng Dân) để phân tích 13 chỉ tiêu/mẫu.

Vị trí thu mẫu

Quan trắc

pH

DO

mg/l

BOD5

mg/l

COD

mg/l

Sắt

mg/l

NH4+

mg/l

NO3-

mg/l

NO2-

mg/l

Cl-

mg/l

Độ muối ‰

TSS mg/l

Độ kiềm

mg/l

Coliform MPN/100 ml

QCVN 08-MT:2015/BTNMT

(Cột B1)

5,5-9

≥ 4

15

30

1,5

0,9

10

0,05

350

-

50

-

7.500

Cửa Nhà Mát,

thành phố Bạc Liêu

7,06

4,7

65,28

96

0,368

1,127

1,675

0,117

7.331

12

273

137.5

7.500

Cống Hưng Thành, huyện Vĩnh Lợi

7,23

4,8

83

122,67

0,434

0,553

1,199

0,098

2.674

7

207

150

4.200

Cống Cái Cùng,

huyện Hoà Bình

7,23

4,3

76,16

112

0,537

0,59

2,449

0,119

13.229

25

657

152.5

6.400

Cống Đầu Bằng,

thị xã Giá Rai

7,35

5,1

68,91

101,33

0,307

0,776

2,234

0,103

8.791

16

149

160

5.300

Ngã tư Chủ Chí,                     huyện Phước Long

7,22

4,1

87,04

128

0,275

0,565

1,834

0,082

9.954

20

69

147,5

3.900

Cửa Gành Hào,         huyện Đông Hải

7,18

5,4

72,53

106,67

0,46

0,879

2,622

0,237

12.010

22

163

145

6.400

Ngã tư Ninh Quới, huyện Hồng Dân

6,9

4

67,09

98,67

0,304

0,362

1,052

0,075

3.618

7

51

115

3.400

Vĩnh Lộc - Ba Đình, huyện Hồng Dân

7,1

4,1

61,65

90,6

0,327

0,883

0,201

0,055

2.231

3

36

140

3.900

Qua phân tích các chỉ tiêu chất lượng nước mặt tại 08 điểm đo, một số chỉ tiêu như: pH, DO (Oxy hòa tan), NO3- (Nitrat), Tổng sắt và Coliforms  đều trong giới hạn cho phép.

Các chỉ tiêu khác như:

- BOD­­­5 (nhu cầu oxy sinh học): Tất cả các điểm đo đều vượt quy chuẩn cho phép từ 4,1 - 5,8 lần.

- COD (nhu cầu oxy hóa học): Tất cả các điểm đođều vượt quy chuẩn cho phép từ 3,0 - 4,1 lần.

- NO2- (Nitrit): Tất cả các điểm đo đều vượt quy chuẩn cho phép từ 1,1 - 4,7 lần.

- Cl- (Clorua): Tất cả các điểm đo đều vượt quy chuẩn cho phép từ 6,4 - 37,8 lần.

- NH4+ (Amoni): Tại điểm đo Cửa Nhà Mát, phường Nhà Mát (thành phố Bạc Liêu)vượt quy chuẩn cho phép 1,3 lần. Các điểm đo còn lại đều đạt quy chuẩn cho phép.

- TSS (tổng chất rắn lơ lửng): Tại các điểm đo Ngã tư Ninh Quới (huyện Hồng Dân) đạt quy chuẩn cho phép. Tất cảcác điểm đo đều vượt quy chuẩn cho phép từ 1,02 - 13,14 lần.

- Độ mặn: Tại các điểm đo Ngã tư Ninh Quới (huyện Hồng Dân)và Sông Cái Ba Đình - xã Vĩnh Lộc (huyện Hồng Dân) từ 3 - 70/00; Cống Hưng Thành (huyện Vĩnh Lợi)là70/00; Cửa Nhà Mát, phường Nhà Mát (thành phố Bạc Liêu) là 120/00;Cống Lầu Bằng, xã Tân Phong(thị xã Giá Rai) là 160/00; Ngã tư Chủ Chí, xã Phong Thạnh Tây B (huyện Phước Long) là 200/00; Cửa Gành Hào (huyện Đông Hải) là 220/00 và Cống Cái Cùng (huyện Hoà Bình) là250/00.

 - Độ kiềm: Tại các điểm đo dao động từ 115- 160 mg/l.

Số lượt xem: 137

Nguyễn Thùy Trang - Chuyên viên Phòng TNN, BĐKH & Biển

CSDL hộ kinh doanhMột cửa điện tử
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở TNMT tỉnh Bạc Liêu
Địa chỉ: Số 78 đường Lê Duẩn, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823860 - Fax: 02913.820806 - Email: stnmt@baclieu.gov.vn