Liên kết web

 

Thăm dò
Thống kê truy cập

null Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết, Kết luận của Trung ương và của Tỉnh ủy

Tin thời sự
Chủ nhật, 27/03/2022, 20:32
Màu chữ Cỡ chữ
Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết, Kết luận của Trung ương và của Tỉnh ủy

Thực hiện Công văn số 983-CV/ĐUK ngày 21/3/2022 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh. Ngày 23 tháng 3 năm 2022, Ban Thường vụ Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức cho cán bộ, đảng viên tham dự Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết, Kết luận của Trung ương và của tỉnh do Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tổ chức bằng hình thức trực tuyến.

Tại điểm cầu Sở Tài nguyên và Môi trường do đồng chí Lữ Thanh Tùng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở chủ trì, cùng dự là các đồng chí Đảng ủy viên; Bí thư các chi bộ và hơn 70 đảng viên thuộc Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường.

Quang cảnh buổi học tập Nghị Quyết

Tại Hội nghị các đại biểu được nghe các Báo cáo viên là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Tỉnh ủy (khóa XVI) triển khai các chuyên đề: Nghị quyết số 12-NQ/TU, ngày 18/02/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XVI) về phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030; Kết luận số 13-KL/TW, ngày 30/9/2021 của Ban Bí thư về đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới; Kế hoạch số 35-KH/TU, ngày 30/8/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về đẩy mạnh, xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến, “tự chuyển hóa”;…

Sau học tập cán bộ, đảng viên phải nộp bài thu hoạch. Qua đó, nhằm nâng cao nhận thức bản thân về thực trạng, những hạn chế và nguyên nhân mà Nghị quyết, Kết luận trên đã chỉ ra, từ đó có các giải pháp để vận dụng vào thực tiễn công tác trong thời gian tới.

 

Số lượt xem: 1074

Quang Cường - Văn phòng Sở

CSDL hộ kinh doanhMột cửa điện tử
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở TNMT tỉnh Bạc Liêu
Địa chỉ: Số 78 đường Lê Duẩn, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.820806 - Email:
stnmt@baclieu.gov.vn