Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Kết quả công tác tuần 03; phương hướng, nhiệm vụ tuần 04 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường

Tin hoạt động
Thứ ba, 26/01/2021, 14:56
Màu chữ Cỡ chữ
Kết quả công tác tuần 03; phương hướng, nhiệm vụ tuần 04 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường

I. Kết quả thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm tuần 03

1. Văn phòng Sở

Báo cáo UBND tỉnh: Tình hình thực hiện dự án tổng thể (điều chỉnh) xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai giai đoạn 2008 - 2010 và định hướng đến năm 2015 - 2018 tỉnh Bạc Liêu; về việc đăng ký vào chương trình xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh và Quyết định, Chỉ thị của Ủy ban nhân dân tỉnh năm 2021.

2. Thanh tra Sở

Tiếp công dân thường xuyên: 03 lượt (03 người); tiếp công dân định kỳ tháng 01/2021 trên địa bàn tỉnh; tiếp nhận 01 thông tin từ đường dây nóng. Báo cáo UBND tỉnh: Kết quả thanh tra việc chấp hành pháp luật về đất đai trong việc quản lý, sử dụng đất trồng lúa của 05 đơn vị hành chính cấp huyện.

3. Phòng Tài nguyên nước, Biến đổi khí hậu và Biển

Trình UBND tỉnh: Xin ý kiến tổ chức công bố số liệu các chỉ tiêu quan trắc của 03 Trạm quan trắc nước mặt tự động trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu; cấp 01 giấy phép thăm dò khai thác nước dưới đất; Báo cáo UBND tỉnh tình hình khí tượng thủy văn từ ngày 21/01 - 31/01, dự báo tình hình khí tượng thủy văn từ ngày 01/02 - 10/02/2021 và thông báo các Sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố phục vụ sản xuất.

4. Chi cục Quản lý đất đai

Trình UBND tỉnh: phê duyệt Kế hoạch sử dụng năm 2021 các huyện: Phước Long, Hồng Dân, Vĩnh Lợi và thị xã Giá Rai; Thu hồi 1.900,0m2 đất chậm đưa vào sử dụng của Viễn thông Bạc Liêu tại Khu công nghiệp Trà Kha, phường 8, thành phố Bạc Liêu và giao Trung tâm Phát triển quỹ nhà và đất tỉnh quản lý; Thu hồi 482,30m2 đất do Trung tâm Phát triển quỹ nhà và đất tỉnh quản lý và giao cho Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Hoàng Phát tại Khu đô thị mới Hoàng Phát tại phường 1, thành phố Bạc Liêu.

5. Chi cục Bảo vệ môi trường

Thông báo thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp quý IV/2020 đối với các công ty, xí nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

6. Văn phòng Đăng ký đất đai

Đăng ký cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: hoàn thành 183 hồ sơ; Đăng ký cấp đổi, cấp lại: hoàn thành 402 hồ sơ; Đăng ký tách thửa, hợp thửa: hoàn thành 42 hồ sơ; Cấp lại trang bổ sung quyền sử dụng đất: hoàn thành 10 hồ sơ; Đăng ký bổ sung tài sản: hoàn thành 25 hồ sơ; Đăng ký biến động: hoàn thành 1.275 hồ sơ; Đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất: hoàn thành 448 hồ sơ; Chỉnh lý biến động: hoàn thành 1.122 hồ sơ; Cung cấp thông tin liên quan đất đai: hoàn thành 19 hồ sơ; Cập nhật vào danh sách lưu trữ 988 hồ sơ; Thực hiện trích lục, trích đo thửa đất, khu đất: hoàn thành 350 hồ sơ.

II. Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm tuần 04

1. Văn phòng Sở

Triển khai Công văn số 199/UBND-KGVX ngày 18/01/2021 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc bảo đảm an toàn, an ninh mạng trong thời gian Đại hội lần thứ XIII của Đảng và các dịp lễ, tết năm 2021. Tổ chức chúc Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 cho các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo trên địa bàn tỉnh.

2. Thanh tra Sở

Thông báo kết quả thanh tra việc chấp hành pháp luật về tài nguyên nước đối với các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh.

3. Phòng Tài nguyên nước, Biến đổi khí hậu và Biển

Báo cáo Tổng cục Khí tượng thủy văn tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 02/NQ-TW ngày 25/4/2011 của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

4. Chi cục Quản lý đất đai

Trình UBND tỉnh cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Tòa án nhân dân huyện Vĩnh Lợi tại thị trấn Châu Hưng, huyện Vĩnh Lợi, diện tích 4.478,0 m2.

5. Chi cục Bảo vệ môi trường

Tổ chức họp Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án khu nuôi tôm siêu thâm canh ứng dụng công nghệ cao. Tổng hợp góp ý dự thảo Chỉ thị tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh.     

Số lượt xem: 59

Quang Cường - Văn phòng Sở

Tin đã đưa

CSDL hộ kinh doanhMột cửa điện tử
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở TNMT tỉnh Bạc Liêu
Địa chỉ: Số 78 đường Lê Duẩn, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823860 - Fax: 02913.820806 - Email: stnmt@baclieu.gov.vn