Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Kết quả công tác tuần 04; phương hướng, nhiệm vụ tuần 05 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường

Tin hoạt động
Thứ ba, 02/02/2021, 14:06
Màu chữ Cỡ chữ
Kết quả công tác tuần 04; phương hướng, nhiệm vụ tuần 05 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường

I. Kết quả thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm tuần 04

1. Văn phòng Sở

Báo cáo UBND tỉnh công tác chuẩn bị Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021. Triển khai thực hiện Công văn số 199/UBND-KGVX ngày 18/01/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bảo đảm an toàn, an ninh mạng trong thời gian Đại hội lần thứ XIII của Đảng và các dịp lễ, tết năm 2021.

2. Thanh tra Sở

Tiếp công dân thường xuyên: 02 lượt (02 người). Tổ chức họp thông báo kết quả thanh tra việc chấp hành pháp luật về môi trường và tài nguyên nước theo Quyết định số 554/QĐ-STNMT ngày 29/9/2020 của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường.

3. Phòng Tài nguyên nước, Biến đổi khí hậu và Biển

Báo cáo Tổng cục Khí tượng thủy văn và UBND tỉnh về việc góp ý dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về dự báo, cảnh báo, truyền tin và cấp độ rủi ro thiên tai.

4. Chi cục Quản lý đất đai

Trình UBND tỉnh: Giao 3.209,60m2 đất cho Trường Mẫu giáo Hoa Mai tại xã An Trạch A, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu; Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Đông Hải; Báo cáo UBND tỉnh Kết quả triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục và nâng cao nhận thức chích sách pháp luật đất đai trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu (giai đoạn 2014 - 2020).

5. Chi cục Bảo vệ môi trường

Báo cáo UBND tỉnh: Kết quả thực hiện một số Chỉ thị, Nghị quyết, Chiến lược trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. Tổ chức họp Hội đồng thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án khu nuôi tôm siêu thâm canh ứng dụng công nghệ cao.

6. Văn phòng Đăng ký đất đai

Đăng ký cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: hoàn thành 166 hồ sơ; Đăng ký cấp đổi, cấp lại: hoàn thành 324 hồ sơ; Đăng ký tách thửa, hợp thửa: hoàn thành 32 hồ sơ; Cấp lại trang bổ sung quyền sử dụng đất: hoàn thành 12 hồ sơ; Đăng ký bổ sung tài sản: hoàn thành 21 hồ sơ; Đăng ký biến động: hoàn thành 1.130 hồ sơ; Đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất: hoàn thành 498 hồ sơ; Chỉnh lý biến động: hoàn thành 871 hồ sơ; Cung cấp thông tin liên quan đất đai: hoàn thành 31 hồ sơ; Cập nhật vào danh sách lưu trữ 776 hồ sơ; Thực hiện trích lục, trích đo thửa đất, khu đất: hoàn thành 428 hồ sơ.

II. Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm tuần 05

1. Văn phòng Sở

Tổ chức thăm và chúc Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 cho các gia đình chính sách gặp khó khăn và hộ nghèo, cận nghèo.

2. Thanh tra Sở

Tiếp tục tham gia Đoàn kiểm tra xử lý các công trình, cơ sở sản xuất kinh doanh chế biến thủy sản trên địa bàn thị xã Giá Rai theo Quyết định số 2091/QĐ-UBND ngày 24/12/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

3. Phòng Tài nguyên nước, Biến đổi khí hậu và Biển

Báo cáo UBND tỉnh tình hình khí tượng thủy văn từ ngày 21/01 - 31/01, dự báo tình hình khí tượng thủy văn từ ngày 01/02 - 10/02/2021 và thông báo các Sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố phục vụ sản xuất.

4. Chi cục Quản lý đất đai

Trình UBND tỉnh cho Công ty Cổ phần điện gió Kosy Bạc Liêu thuê 113.509,43 m2  để thực hiện Dự án nhà máy điện gió Kosy Bạc Liêu - Giai đoạn 1 tại xã Vĩnh Mỹ A và xã Vĩnh Thịnh, huyện Hòa Bình.

5. Chi cục Bảo vệ môi trường

Tổng hợp góp ý dự thảo Chỉ thị tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh.

Số lượt xem: 58

Quang Cường - Văn phòng Sở

Tin đã đưa

CSDL hộ kinh doanhMột cửa điện tử
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở TNMT tỉnh Bạc Liêu
Địa chỉ: Số 78 đường Lê Duẩn, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823860 - Fax: 02913.820806 - Email: stnmt@baclieu.gov.vn