Cụm Thi đua số IX - Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị Sơ kết phong trào thi đua 06 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2021 Kết quả công tác tuần 26; phương hướng, nhiệm vụ tuần 27 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Kết quả công tác tuần 25; phương hướng, nhiệm vụ tuần 26 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Hội nghị Triển khai Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về công tác cán bộ Kết quả công tác tuần 23; phương hướng, nhiệm vụ tuần 24 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) Dự án Nhà ở mật độ cao Hiệp Thành - Vĩnh Trạch Đông, thành phố Bạc Liêu Kết quả công tác tuần 22; phương hướng, nhiệm vụ tuần 23 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Kết quả công tác tuần 21; phương hướng, nhiệm vụ tuần 22 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Chung tay phục hồi hệ sinh thái Kết quả quan trắc mực nước dưới đất mùa khô (từ tháng 11/2020 – tháng 4/2021) tại các trạm quan trắc Quốc gia động thái nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Kết quả công tác tuần 08; phương hướng, nhiệm vụ tuần 09 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường

Tin hoạt động
Thứ tư, 10/03/2021, 14:00
Màu chữ Cỡ chữ
Kết quả công tác tuần 08; phương hướng, nhiệm vụ tuần 09 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường

I. Kết quả thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm tuần 08

1. Văn phòng Sở

Trình UBND tỉnh xem xét cấp kinh phí tổ chức Hội nghị triển khai, phổ biến nội dung Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định Quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai. Báo cáo Sở Nội vụ kết quả đánh giá, chấm điểm xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2020.

2. Thanh tra Sở

Tiếp công dân thường xuyên: 04 lượt (04 người). Trình UBND tỉnh đề nghị chấp thuận xây dựng Quyết định ban hành Quy định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

3. Phòng Tài nguyên nước, Biến đổi khí hậu và Biển

Báo cáo UBND tỉnh tình hình khí tượng thủy văn từ ngày 21/02 - 28/02, dự báo tình hình khí tượng thủy văn từ ngày 01/3 - 10/3/2021 và thông báo các Sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh phục vụ sản xuất.

4. Chi cục Quản lý đất đai

Báo cáo Đoàn Giám sát Hội đồng nhân dân tỉnh về tình hình và kết quả triển khai thực hiện danh mục các dự án thu hồi đất và các dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ vào mục đích khác trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu, giai đoạn 2018 - 2020.

5. Chi cục Bảo vệ môi trường

Báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường: Về việc góp ý dự thảo Đề án kiểm kê, quan trắc, lập báo cáo và xây dựng cơ sở dữ liệu đa dạng sinh học Quốc gia giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2040; Kết quả hướng dẫn thực hiện Bộ Chỉ số đánh giá, xếp hạng kết quả bảo vệ môi trường của tỉnh Bạc Liêu năm 2020; Kết quả hưởng ứng Ngày Đất ngập nước Thế giới năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu. Báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TU ngày 24/01/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

6. Văn phòng Đăng ký đất đai

Đăng ký cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: hoàn thành 170 hồ sơ; Đăng ký cấp đổi, cấp lại: hoàn thành 248 hồ sơ; Đăng ký tách thửa, hợp thửa: hoàn thành 77 hồ sơ; Cấp lại trang bổ sung quyền sử dụng đất: hoàn thành 11 hồ sơ; Đăng ký bổ sung tài sản: hoàn thành 40 hồ sơ; Đăng ký biến động: hoàn thành 926 hồ sơ; Đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất: hoàn thành 408 hồ sơ; Chỉnh lý biến động: hoàn thành 1.169 hồ sơ; Cung cấp thông tin liên quan đất đai: hoàn thành 50 hồ sơ; Cập nhật vào danh sách lưu trữ 1.135 hồ sơ; Thực hiện trích lục, trích đo thửa đất, khu đất: hoàn thành 346 hồ sơ.

II. Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm tuần 09

1. Văn phòng Sở

Trình UBND tỉnh xem xét bố trí kinh phí để tiếp tục thực hiện công trình xây dựng lò đốt rác sinh hoạt bằng khí đốt tự nhiên công suất 500kg/giờ huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu. Triển khai thực hiện Công văn số 112-CV/TU ngày 03/3/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tiếp tục thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch Covid-19.

2. Thanh tra Sở

Thực hiện tiếp công dân thường xuyên, xử lý đơn thư theo quy định. Báo cáo Thường trực UBND tỉnh các vụ khiếu nại của công dân trên địa bàn thị xã Giá Rai.

3. Phòng Tài nguyên nước, Biến đổi khí hậu và Biển

Lập văn bản gửi các Sở, ngành, đơn vị có liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố báo cáo tổng kết Nghị quyết 04-NQ/TU ngày 19/12/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu, giai đoạn 2016 - 2020.

4. Chi cục Quản lý đất đai

Trình UBND tỉnh cấp Giấy chứng nhận đối với Trung tâm dịch vụ Khu công nghiệp cho Công ty TNHH Một thành viên dầu khí thành phố Hồ Chí Minh thuê để xây dựng Trạm chiết nạp gas Bạc Liêu tại Khu công nghiệp Trà Kha, phường 8, thành phố Bạc Liêu, diện tích 7.000m2; Báo cáo UBND tỉnh về việc Công ty TNHH Đầu tư Điện gió Hòa Bình 2 xin giao đất từng phần để thực hiện hạng mục đường dây 110KV thuộc dự án Nhà máy điện gió Hòa Bình 2 trên địa bàn huyện Hòa Bình.

5. Chi cục Bảo vệ môi trường

Báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường, UBND tỉnh về việc tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Đề án ngăn ngừa và kiểm soát sinh vật ngoại lai xâm hại ở Việt Nam đến năm 2020.

Số lượt xem: 106

Quang Cường - Văn phòng Sở

Tin đã đưa

CSDL hộ kinh doanhMột cửa điện tử
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở TNMT tỉnh Bạc Liêu
Địa chỉ: Số 78 đường Lê Duẩn, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823860 - Fax: 02913.820806 - Email: stnmt@baclieu.gov.vn