Hội nghị tổng kết phong trào thi đua năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 của Cụm Thi đua số IX - Bộ Tài nguyên và Môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) Dự án Kè chống sạt lở bờ sông trên địa bàn thị xã Giá Rai Thông báo về việc giới thiệu chức danh và chữ ký ông Nguyễn Bình Thuận phụ trách điều hành hoạt động của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bạc Liêu Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức sinh hoạt “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tháng 01 năm 2021 Đoàn cơ sở Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức về nguồn tại xã Vĩnh Hưng Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) Dự án Nhà máy điện gió Hòa Bình 2 Sở Tài nguyên và Môi trường trao tiền hỗ trợ thương binh năm 2020 Kết quả công tác tuần 46; phương hướng, nhiệm vụ tuần 47 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức sinh hoạt “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tháng 10 năm 2020 Lễ ra quân hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2020 trên địa bàn huyện Phước Long
Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Kết quả công tác tuần 10; phương hướng, nhiệm vụ tuần 11 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường

Tin hoạt động
Thứ ba, 23/03/2021, 16:07
Màu chữ Cỡ chữ
Kết quả công tác tuần 10; phương hướng, nhiệm vụ tuần 11 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường

I. Kết quả thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm tuần 10

1. Văn phòng Sở

Trình UBND tỉnh xin chủ trương tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua năm 2020 của Cụm Thi đua số IX - Bộ Tài nguyên và Môi trường. Báo cáo Bộ Chỉ huy Quân sự về việc xác định số lượng, vị trí, ranh giới khu vực cấm bay, hạn chế bay.

2. Thanh tra Sở

Tiếp công dân thường xuyên và định kỳ tháng 3/2021: 03 lượt (03 người). Công bố Quyết định số 123/QĐ-STNMT ngày 16/3/2021 của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường thanh tra việc chấp hành pháp luật trong quản lý, sử dụng đất đối với 01 tổ chức.

3. Phòng Tài nguyên nước, Biến đổi khí hậu và Biển

Trình UBND tỉnh phê duyệt 02 quyết định tính tiền cấp quyền khai thác, sử dụng tài nguyên nước.

4. Chi cục Quản lý đất đai

Trình UBND tỉnh: Thu hồi 10.000,0 m2 đất do Trung tâm Phát triển Quỹ nhà và đất tỉnh quản lý và cho Công ty Trách nhiệm hữu hạn 168 thuê để xây dựng Nhà máy may mặc xuất nhập khẩu 168 GARMENT tại Khu công nghiệp Trà Kha, phường 8, thành phố Bạc Liêu; thu hồi 263,70m2 đất do UBND xã Long Thạnh, huyện Vĩnh Lợi quản lý và giao cho Công an tỉnh xây dựng Trụ sở làm việc Công an xã Long Thạnh; cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với Công ty TNHH Một thành viên Dầu khí thành phố Hồ Chí Minh tại Khu công nghiệp Trà Kha phường 8, thành phố Bạc Liêu, diện tích 7.000m2; Báo cáo UBND tỉnh về việc: Xây dựng Nghị quyết thông qua Danh mục các dự án phải thu hồi đất và Danh mục các dự án có sử dụng đất rừng phòng hộ vào mục đích khác năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

5. Chi cục Bảo vệ môi trường

Báo cáo UBND tỉnh về việc xây dựng, đề xuất các dự án, nhiệm vụ sử dụng kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường đợt 2 năm 2021. Công bố Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định Đề cương nhiệm vụ Báo cáo công tác bảo vệ môi trường tỉnh Bạc Liêu năm 2021. Cấp 01 sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại.

6. Văn phòng Đăng ký đất đai

Đăng ký cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: hoàn thành 97 hồ sơ; Đăng ký cấp đổi, cấp lại: hoàn thành 140 hồ sơ; Đăng ký tách thửa, hợp thửa: hoàn thành 71 hồ sơ; Cấp lại trang bổ sung quyền sử dụng đất: hoàn thành 08 hồ sơ; Đăng ký bổ sung tài sản: hoàn thành 12 hồ sơ; Đăng ký biến động: hoàn thành 465 hồ sơ; Đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất: hoàn thành 457 hồ sơ; Chỉnh lý biến động: hoàn thành 1.375 hồ sơ; Cung cấp thông tin liên quan đất đai: hoàn thành 64 hồ sơ; Cập nhật vào danh sách lưu trữ 1.341 hồ sơ; Thực hiện trích lục, trích đo thửa đất, khu đất: hoàn thành 312 hồ sơ. Tiếp tục thực hiện công tác Thống kê đất đai năm 2020 trên địa bàn tỉnh.

II. Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm tuần 11

1. Văn phòng Sở

Chuẩn bị nội dung tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua năm 2020 của Cụm Thi đua số IX - Bộ Tài nguyên và Môi trường.

2. Thanh tra Sở

Tiến hành kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong quản lý, sử dụng đất đối với 01 tổ chức (theo Quyết định số 123/QĐ-STNMT ngày 16/3/2021 của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường).

3. Phòng Tài nguyên nước, Biến đổi khí hậu và Biển

Báo cáo UBND tỉnh tình hình khí tượng thủy văn từ ngày 11/3 - 20/3 và dự báo tình hình khí tượng thủy văn từ ngày 21/3 - 31/3/2021. Đồng thời, thông báo các Sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố phục vụ sản xuất.

4. Chi cục Quản lý đất đai

Trình UBND tỉnh: Thu hồi 500,0m2 đất do UBND xã Ninh Quới, huyện Hồng Dân quản lý và giao cho Công an tỉnh xây dựng trụ sở làm việc Công an xã Ninh Quới; Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với Công ty Cổ phần Điện gió Kosy Bạc Liêu, diện tích 113.509,43 m2 tại xã Vĩnh Mỹ A và xã Vĩnh Thịnh,  huyện Hòa Bình.

5. Chi cục Bảo vệ môi trường

Tổ chức họp Hội đồng thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án kè chống sạt lở bờ sông trên địa bàn thị xã Giá Rai và dự án xây dựng, cải tạo, nâng cấp hệ thống xử lý nước thải cho Trung tâm y tế huyện Hồng Dân.      

Số lượt xem: 48

     Quang Cường – Văn phòng Sở

Tin đã đưa

CSDL hộ kinh doanhMột cửa điện tử
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở TNMT tỉnh Bạc Liêu
Địa chỉ: Số 78 đường Lê Duẩn, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823860 - Fax: 02913.820806 - Email: stnmt@baclieu.gov.vn