Cụm Thi đua số IX - Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị Sơ kết phong trào thi đua 06 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2021 Kết quả công tác tuần 26; phương hướng, nhiệm vụ tuần 27 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Kết quả công tác tuần 25; phương hướng, nhiệm vụ tuần 26 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Hội nghị Triển khai Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về công tác cán bộ Kết quả công tác tuần 23; phương hướng, nhiệm vụ tuần 24 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) Dự án Nhà ở mật độ cao Hiệp Thành - Vĩnh Trạch Đông, thành phố Bạc Liêu Kết quả công tác tuần 22; phương hướng, nhiệm vụ tuần 23 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Kết quả công tác tuần 21; phương hướng, nhiệm vụ tuần 22 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Chung tay phục hồi hệ sinh thái Kết quả quan trắc mực nước dưới đất mùa khô (từ tháng 11/2020 – tháng 4/2021) tại các trạm quan trắc Quốc gia động thái nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Kết quả công tác tuần 11; phương hướng, nhiệm vụ tuần 12 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường

Tin hoạt động
Thứ tư, 31/03/2021, 08:40
Màu chữ Cỡ chữ
Kết quả công tác tuần 11; phương hướng, nhiệm vụ tuần 12 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường

I. Kết quả thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm tuần 11

1. Văn phòng Sở

Trình UBND tỉnh xem xét giao kinh phí thuộc kế hoạch vốn năm 2021 cho Dự án tổng thể (điều chỉnh) xây dựng hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai giai đoạn 2008 - 2010 và định hướng đến năm 2015 - 2018 tỉnh Bạc Liêu. Tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua năm 2020 của Cụm Thi đua số IX - Bộ Tài nguyên và Môi trường; Hội nghị sơ kết công tác quý I/2021 ngành tài nguyên và môi trường. Tiếp tục thực hiện các biện pháp an toàn phòng, chống dịch Covid-19.

2. Thanh tra Sở

Tiếp công dân thường xuyên và định kỳ: 04 lượt (04 người). Dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra, rà soát các vụ tranh chấp đất đai của công dân trên địa bàn huyện Vĩnh Lợi, huyện Đông Hải; dự thảo báo cáo kết quả thanh tra việc chấp hành pháp luật trong quản lý, sử dụng đất đối với 01 tổ chức.

3. Phòng Tài nguyên nước, Biến đổi khí hậu và Biển

Trình UBND tỉnh phê duyệt vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy mẫu nước sinh hoạt giếng khoan tại các công trình cấp nước tập trung nông thôn trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu. Thông báo tình hình khí tượng thủy văn từ ngày 11/3 - 20/3 và dự báo tình hình khí tượng thủy văn từ ngày 21/3 - 31/3/2021 đến UBND tỉnh, các cấp các ngành phục vụ sản xuất. Triển khai các cấp, các ngành tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Nước Thế giới, Ngày Khí tượng Thế giới, Chiến dịch Giờ trái đất năm 2021 trên địa bàn tỉnh. Góp ý dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về đổi mới và tăng cường tổ chức thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

4. Chi cục Quản lý đất đai

Trình UBND tỉnh cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với Công ty Cổ phần Điện gió Kosy Bạc Liêu thuê, diện tích 113.509,43 m2 tại xã Vĩnh Mỹ A và xã Vĩnh Thịnh, huyện Hòa Bình; Tham mưu trình UBND tỉnh Phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất bồi thường thực hiện Dự án Nhà máy điện gió Hòa Bình 2 trên địa bàn huyện Hòa Bình; Báo cáo UBND tỉnh tình hình và kết quả triển khai thực hiện Danh mục các dự án thu hồi đất và các dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ vào mục đích khác trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu, giai đoạn 2018 - 2020.

5. Chi cục Bảo vệ môi trường

Báo cáo UBND tỉnh về việc xây dựng, đề xuất các dự án, nhiệm vụ sử dụng kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường đợt 2 năm 2021. Công bố Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định Đề cương nhiệm vụ Báo cáo công tác bảo vệ môi trường tỉnh Bạc Liêu năm 2021. Cấp 01 sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại.

6. Văn phòng Đăng ký đất đai

Đăng ký cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: hoàn thành 98 hồ sơ; Đăng ký cấp đổi, cấp lại: hoàn thành 125 hồ sơ; Đăng ký tách thửa, hợp thửa: hoàn thành 13 hồ sơ; Cấp lại trang bổ sung quyền sử dụng đất: hoàn thành 14 hồ sơ; Đăng ký bổ sung tài sản: hoàn thành 09 hồ sơ; Đăng ký biến động: hoàn thành 602 hồ sơ; Chuyển mục đích sử dụng đất: hoàn thành 22 hồ sơ; Đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất: hoàn thành 443 hồ sơ; Thực hiện trích lục, trích đo thửa đất, khu đất: hoàn thành 484 hồ sơ.

II. Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm tuần 12

1. Văn phòng Sở

Ban hành Kế hoạch thực hiện Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 25 tháng 12 năm 2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XVI) về xây dựng huyện Phước Long trở thành huyện trung tâm phát triển kinh tế - xã hội vùng Bắc Quốc lộ 1A của tỉnh đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Thông báo nghỉ Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây năm 2021. Phân công nhiệm vụ nhận giúp đỡ hộ nghèo năm 2021 trên địa bàn tỉnh.

2. Thanh tra Sở

Báo cáo UBND tỉnh kết quả kiểm tra, rà soát các vụ tranh chấp đất đai của công dân trên địa bàn huyện Vĩnh Lợi, huyện Đông Hải. Phối hợp các đơn vị có liên quan tổ chức đối thoại với công dân huyện Hồng Dân, thị xã Giá Rai và thành phố Bạc Liêu.

3. Phòng Tài nguyên nước, Biến đổi khí hậu và Biển

Báo cáo UBND tỉnh tình hình khí tượng thủy văn từ ngày 21/3 - 31/3; dự báo tình hình khí tượng thủy văn từ ngày 01/4 - 10/4/2021. Đồng thời, thông báo các Sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố phục vụ công tác quản lý và sản xuất.

4. Chi cục Quản lý đất đai

Trình UBND tỉnh: Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Bất động sản Bạc Liêu để xây dựng Khu dân cư tại thị trấn Gành Hào (trúng đấu giá); Báo cáo UBND tỉnh về việc góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung các Thông tư Quy định chi tiết thi hành Luật đất đai. Thẩm định sản phẩm Thống kê đất đai năm 2020 tỉnh Bạc Liêu.

5. Chi cục Bảo vệ môi trường

Lập văn bản đề nghị chủ đầu tư chỉnh sửa, hoàn chỉnh 02 Báo cáo đánh giá tác động môi trường.  

Số lượt xem: 97

Quang Cường - Văn phòng Sở

Tin đã đưa

CSDL hộ kinh doanhMột cửa điện tử
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở TNMT tỉnh Bạc Liêu
Địa chỉ: Số 78 đường Lê Duẩn, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823860 - Fax: 02913.820806 - Email: stnmt@baclieu.gov.vn