Cụm Thi đua số IX - Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị Sơ kết phong trào thi đua 06 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2021 Kết quả công tác tuần 26; phương hướng, nhiệm vụ tuần 27 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Kết quả công tác tuần 25; phương hướng, nhiệm vụ tuần 26 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Hội nghị Triển khai Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về công tác cán bộ Kết quả công tác tuần 23; phương hướng, nhiệm vụ tuần 24 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) Dự án Nhà ở mật độ cao Hiệp Thành - Vĩnh Trạch Đông, thành phố Bạc Liêu Kết quả công tác tuần 22; phương hướng, nhiệm vụ tuần 23 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Kết quả công tác tuần 21; phương hướng, nhiệm vụ tuần 22 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Chung tay phục hồi hệ sinh thái Kết quả quan trắc mực nước dưới đất mùa khô (từ tháng 11/2020 – tháng 4/2021) tại các trạm quan trắc Quốc gia động thái nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Kết quả công tác tuần 12; phương hướng, nhiệm vụ tuần 13 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường

Tin hoạt động
Thứ tư, 07/04/2021, 08:40
Màu chữ Cỡ chữ
Kết quả công tác tuần 12; phương hướng, nhiệm vụ tuần 13 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường

I. Kết quả thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm tuần 12

1. Văn phòng Sở

Ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 25 tháng 12 năm 2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XVI) về xây dựng huyện Phước Long trở thành huyện Trung tâm phát triển kinh tế - xã hội vùng Bắc Quốc lộ 1A của tỉnh đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

2. Thanh tra Sở

Tiếp công dân thường xuyên và định kỳ: 03 lượt (03 người). Báo cáo UBND tỉnh kết quả kiểm tra việc khiếu nại của công dân trên địa bàn huyện Hòa Bình. Dự thảo Quyết định ban hành Quy định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

3. Phòng Tài nguyên nước, Biến đổi khí hậu và Biển

Trình UBND tỉnh phê duyệt 01 Quyết định tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước; Báo cáo UBND tỉnh: Kết quả kiểm tra thực tế tại Công ty Điện gió Bạc Liêu 3; Tình hình khí tượng thủy văn từ ngày 21/3 - 31/3; dự báo tình hình khí tượng thủy văn từ ngày 01/4 - 10/4/2021. Đồng thời, thông báo các Sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố phục vụ sản xuất. Phối hợp Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh thông báo độ mặn tại 08 điểm đo trên địa bàn tỉnh.

 4. Chi cục Quản lý đất đai

 Trình UBND tỉnh: Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với Công an tỉnh để xây dựng Trụ sở làm việc Công an xã Vĩnh Lộc A, huyện Hồng Dân, diện tích 263,70m2; Tham mưu trình UBND tỉnh phê duyệt Phương án đấu giá quyền sử dụng đất, Hệ số điều chỉnh giá đất đối với các dự án trên địa bàn huyện Hồng Dân, huyện Phước Long và huyện Vĩnh Lợi; Báo cáo UBND tỉnh tình hình tổ chức triển khai xây dựng quản lý, vận hành, khai thác cơ sở dữ liệu đất đai và kết quả thực hiện dịch vụ công trực tuyến về đất đai. Bàn giao đất ngoài thực địa và trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với Công ty TNHH Một thành viên Dầu khí thành phố Hồ Chí Minh tại Khu công nghiệp Trà Kha phường 8, thành phố Bạc Liêu.

5. Chi cục Bảo vệ môi trường

Trình UBND tỉnh xem xét dự thảo Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TU ngày 24/01/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu; phê duyệt 02 Báo cáo đánh giá tác động môi trường; Báo cáo UBND tỉnh: Về việc triển khai thực hiện Quyết định số 461/QĐ-BTNMT ngày 17/3/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 18/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí. Tổ chức thẩm định Đề cương 02 nhiệm vụ: Báo cáo chương trình quan trắc môi trường tỉnh Bạc Liêu năm 2021 và Báo cáo công tác bảo vệ môi trường tỉnh Bạc Liêu năm 2021.

6. Văn phòng Đăng ký đất đai

Đăng ký cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: hoàn thành 109 hồ sơ; Đăng ký cấp đổi, cấp lại: hoàn thành 124 hồ sơ; Đăng ký tách thửa, hợp thửa: hoàn thành 12 hồ sơ; Cấp lại trang bổ sung quyền sử dụng đất: hoàn thành 13 hồ sơ; Đăng ký bổ sung tài sản: hoàn thành 13 hồ sơ; Đăng ký biến động: hoàn thành 494 hồ sơ; Chuyển mục đích sử dụng đất: hoàn thành 19 hồ sơ; Đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất: hoàn thành 490 hồ sơ; Thực hiện trích lục, trích đo thửa đất, khu đất: hoàn thành 352 hồ sơ theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân.

II. Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm tuần 13

1. Văn phòng Sở

Báo cáo Sở Kế hoạch và Đầu tư tình hình thực hiện Kế hoạch số 66/KH-UBND ngày 11/6/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết số 58/NQ-CP ngày 27/4/2020 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ về định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030.

2. Thanh tra Sở

Trình UBND tỉnh điều chỉnh một phần nội dung Kết luận thanh tra đối với 01 tổ chức; Báo cáo UBND tỉnh kết quả kiểm tra, rà soát các vụ tranh chấp đất đai của công dân trên địa bàn huyện Vĩnh Lợi, huyện Đông Hải.

3. Phòng Tài nguyên nước, Biến đổi khí hậu và Biển

Triển khai các sở, ngành, đơn vị có liên quan thực hiện Quyết định số 433/QĐ-TTg ngày 24/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch mạng lưới trạm khí tượng thủy văn Quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Phối hợp với Công ty BS thuộc Tập đoàn điện tử LG tiến hành lắp đặt vận hành hệ thống khử muối nước lợ tại Trường Tiểu học Vĩnh Hậu C tại xã Vĩnh Hậu, huyện Hòa Bình.

4. Chi cục Quản lý đất đai

Thẩm định sản phẩm Thống kê đất đai năm 2020 tỉnh Bạc Liêu. Thông báo kết quả kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, nhà ở và điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất, bán nhà ở của Công ty TNHH HBHG.

5. Chi cục Bảo vệ môi trường

Tổng hợp ý kiến đóng góp 02 Đề cương nhiệm vụ: Báo cáo chương trình quan trắc môi trường tỉnh Bạc Liêu năm 2021 và Báo cáo công tác bảo vệ môi trường tỉnh Bạc Liêu năm 2021.     

Số lượt xem: 127

Quang Cường - Văn phòng Sở

Tin đã đưa

CSDL hộ kinh doanhMột cửa điện tử
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở TNMT tỉnh Bạc Liêu
Địa chỉ: Số 78 đường Lê Duẩn, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823860 - Fax: 02913.820806 - Email: stnmt@baclieu.gov.vn