Tình hình khí tượng, thủy văn tháng 4/2022, dự báo tình hình khí tượng, thủy văn tháng 5/2022 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu Kết quả công tác tuần 19; phương hướng, nhiệm vụ tuần 20 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Kết quả công tác tuần 18; phương hướng, nhiệm vụ tuần 19 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Sinh hoạt “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tháng 04 năm 2022 Đoàn cơ sở Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức hoạt động về nguồn tại Đền thờ Bác, xã Châu Thới, huyện Vĩnh Lợi Kết quả quan trắc mực nước dưới đất tháng 3/2022 và dự báo mực nước dưới đất tháng 4, 5/2022 Diễn biến tình hình chất lượng nguồn nước mặt tháng 4/2022 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu Hồ sơ xin cấp giấy phép môi trường của dự án "NÂNG CÔNG SUẤT TRẠM TRỘN BÊ TÔNG NHỰA NÓNG TỪ 40-50 TẤN/GIỜ LÊN 120 TẤN/GIỜ" Sở Tài nguyên và Môi trường công khai nội dung báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường Dự án Khu Trung tâm thương mại dịch vụ và nhà ở thương mại tại phường 7, TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu của Công ty Cổ phần Vincom Retail Kết quả công tác tuần 15; phương hướng, nhiệm vụ tuần 16 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường
Liên kết web

 

Thăm dò
Thống kê truy cập

null Kết quả công tác tuần 12; phương hướng, nhiệm vụ tuần 13 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường

Tin hoạt động
Thứ ba, 22/03/2022, 13:32
Màu chữ Cỡ chữ
Kết quả công tác tuần 12; phương hướng, nhiệm vụ tuần 13 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường

I. Kết quả thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm tuần 12

1. Văn phòng Sở

Trình UBND tỉnh công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thay thế và bãi bỏ lĩnh vực  môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường; Ủy ban nhân dân cấp huyện; Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh. Báo cáo Văn phòng UBND tỉnh Kết quả công tác kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử năm 2022. Lập văn bản gửi UBND huyện Hồng Dân phối hợp cung cấp danh sách và thông tin, địa chỉ có liên quan đối với 15 hộ nghèo năm 2022 của huyện.

2. Thanh tra Sở

Tiếp công dân thường xuyên, định kỳ: 2 lượt (02 người). Báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc cung cấp danh sách công chức tham dự tập huấn vận hành đường dây nóng về ô nhiễm môi trường; việc xử lý các dự án, công trình sử dụng đất có vi phạm pháp luật về đất đai. Báo cáo Thanh tra tỉnh về đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2022. Đăng tải Kế hoạch thanh tra năm 2022 trên Cổng thông tin điện tử của Sở Tài nguyên và Môi trường.

3. Phòng Tài nguyên nước, Biến đổi khí hậu và Biển

Dự thảo Chương trình thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 10/02/2022 của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Góp ý dự thảo Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; dự thảo Quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

4. Chi cục Quản lý đất đai

Trình UBND tỉnh: Thu hồi 39.173,50 m2 đất của Công ty Phát triển hạ tầng Khu công nghiệp Bạc Liêu cho Công ty Cổ phần Bao bì Dầu khí Việt Nam thuê để xây dựng Nhà máy sản xuất Bao bì dầu khí tại Khu công nghiệp Trà Kha, phường 8, thành phố Bạc Liêu. Tổ chức họp các ngành liên quan, UBND cấp huyện lấy ý kiến thông qua Kế hoạch sử dụng đất (2021 - 2025) tỉnh Bạc Liêu.

5. Chi cục Bảo vệ môi trường

Trình UBND tỉnh: Phê duyệt 02 Báo cáo đánh giá tác động; xây dựng Quyết định ban hành Quy định quản lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu và Quyết định Quy định bảo vệ môi trường trong hoạt động nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu; Xin chủ trương chuyển đổi nhiệm vụ “Xây dựng quy chuẩn kỹ thuật về nước thải nuôi tôm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu” thành nhiệm vụ “Quyết định ban hành quy định về phân vùng xả nước thải vào các nguồn tiếp nhận trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu”.

6. Văn phòng Đăng ký đất đai

Trong tuần xử lý tổng số 1.957  hồ sơ đất đai, đã thực hiện hoàn thành 1.036 hồ sơ; còn lại 921 hồ sơ trong thời hạn xử lý. Xác nhận đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất 314 hồ sơ.

II. Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm tuần 13

1. Văn phòng Sở

Xây dựng Kế hoạch phân công nhiệm vụ nhận đỡ đầu hộ nghèo năm 2022 trên địa bàn huyện Hồng Dân. Ban hành Kế hoạch tổ chức Hội nghị gặp gỡ và đối thoại doanh nghiệp, hợp tác xã và nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu năm 2022.

2. Thanh tra Sở

Tiếp tục dự thảo Quyết định ban hành Quy định mức độ khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm đối với các hành vi vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

3. Phòng Tài nguyên nước, Biến đổi khí hậu và Biển

Trình UBND tỉnh dự thảo Chương trình thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 10/02/2022 của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Báo cáo UBND tỉnh chất lượng nguồn nước mặt tháng 3/2022, độ mặn tại 08 điểm đo trên địa bàn tỉnh và thông báo các sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố phục vụ sản xuất và công tác quản lý.

4. Chi cục Quản lý đất đai

Báo cáo UBND tỉnh về việc Công ty TNHH Phương Hậu Bạc Liêu xin chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê để thực hiện dự án Nhà máy sản suất bao bì Phương Hậu tại Khu công nghiệp Trà Kha; Xử lý các dự án, công trình sử dụng đất có vi phạm pháp luật về đất đai.

5. Chi cục Bảo vệ môi trường

Báo cáo UBND tỉnh về việc triển khai Quyết định số 343/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành kế hoạch triển khai thi hành Luật Bảo vệ môi trường. Hướng dẫn 01 tổ chức thực hiện các thủ tục liên quan đến lĩnh vực môi trường.

         

Số lượt xem: 96

   Quang Cường - Văn phòng Sở

Tin đã đưa

CSDL hộ kinh doanhMột cửa điện tử
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở TNMT tỉnh Bạc Liêu
Địa chỉ: Số 78 đường Lê Duẩn, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823860 - Fax: 02913.820806 - Email: stnmt@baclieu.gov.vn