Người dân xã Vĩnh Hưng, huyện Vĩnh Lợi hưởng ứng chương trình đổi rác thải nhựa lấy nhu yếu phẩm Hội nghị sơ kết 9 tháng đầu năm 2021 ngành tài nguyên và môi trường Tổ chức triển khai hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện công khai địa điểm xả thải có sự giám sát của cộng đồng Kết quả công tác tuần 40 và phương hướng, nhiệm vụ tuần 41 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Kết quả công tác tuần 39 và phương hướng, nhiệm vụ tuần 40 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Kết quả quan trắc mực nước dưới đất tháng 8/2021 và dự báo mực nước dưới đất tháng 9/2021 và tháng 10/2021 Kết quả công tác tuần 38 và phương hướng, nhiệm vụ tuần 39 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Kết quả công tác tuần 37 và phương hướng, nhiệm vụ tuần 38 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Kết quả công tác tuần 29 và phương hướng, nhiệm vụ tuần 30 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Kết quả quan trắc mực nước dưới đất tháng 6/2021 và dự báo mực nước dưới đất tháng 7/2021 và tháng 8/2021
Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Kết quả công tác tuần 13; phương hướng, nhiệm vụ tuần 14 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường

Tin hoạt động
Thứ năm, 15/04/2021, 10:20
Màu chữ Cỡ chữ
Kết quả công tác tuần 13; phương hướng, nhiệm vụ tuần 14 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường

I. Kết quả thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm tuần 13

1. Văn phòng Sở

Báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch số 66/KH-UBND ngày 11/6/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết số 58/NQ-CP ngày 27/4/2020 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ về định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030.

2. Thanh tra Sở

Tiếp công dân thường xuyên và định kỳ: 10 lượt (10 người); tiếp công dân đột xuất tại UBND tỉnh; tiếp nhận thông tin từ đường dây nóng: 01 trường hợp. Báo cáo UBND tỉnh kết quả kiểm tra, rà soát các vụ tranh chấp đất của công dân trên địa bàn huyện Vĩnh Lợi và huyện Đông Hải.

3. Phòng Tài nguyên nước, Biến đổi khí hậu và Biển

Trình UBND tỉnh cấp 01 giấy phép xả nước thải vào nguồn nước; Báo cáo UBND tỉnh chất lượng nguồn nước mặt tháng 4/2021 trên địa bàn tỉnh và thông báo các Sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố phục vụ sản xuất và công tác quản lý. Phối hợp Công ty BS thuộc Tập đoàn điện tử LG tiến hành lắp đặt vận hành hệ thống khử muối nước lợ tại Trường Tiểu học Vĩnh Hậu C (xã Vĩnh Hậu, huyện Hòa Bình).

 4. Chi cục Quản lý đất đai

Trình UBND tỉnh: Cho Công ty Cổ phần Năng lượng Bắc Phương thuê 9.381,60 m2 đất tại xã Long Điền Đông, huyện Đông Hải; Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh bất động sản Bạc Liêu tại thị trấn Gành Hào, huyện Đông Hải, diện tích 4.713,74 m2; Báo cáo UBND tỉnh về kết quả giám sát, đánh giá, thực hiện đầu tư dự án thiết kế kỹ thuật - dự toán đo đạc, lập bản đồ địa chính, đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính huyện Hòa Bình, huyện Vĩnh Lợi.

5. Chi cục Bảo vệ môi trường

Trình UBND tỉnh điều chỉnh một phần nội dung Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án bổ sung sản phẩm phân bón mới cho nhà máy sản xuất phân bón dầu khí Bạc Liêu. Tổ chức họp các ngành có liên quan trao đổi một số nội dung liên quan đến dự thảo hợp đồng Cung ứng dịch vụ công xử lý chất thải rắn công suất 150 tấn/ngày.đêm tại huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu.

6. Văn phòng Đăng ký đất đai

Đăng ký cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: hoàn thành 59 hồ sơ; Đăng ký cấp đổi, cấp lại: hoàn thành 87 hồ sơ; Đăng ký tách thửa, hợp thửa: hoàn thành 15 hồ sơ; Cấp lại trang bổ sung quyền sử dụng đất: hoàn thành 03 hồ sơ; Đăng ký bổ sung tài sản hoàn thành 08 hồ sơ; Đăng ký biến động: nhận 947 hồ sơ, hoàn thành 444 hồ sơ; Chuyển mục đích sử dụng đất: hoàn thành 17 hồ sơ; Đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất: hoàn thành 452 hồ sơ; Thực hiện trích lục, trích đo thửa đất, khu đất: hoàn thành 586 hồ sơ.

II. Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm tuần 14

1. Văn phòng Sở

Báo cáo Sở Nội vụ về số lượng và danh sách công chức, viên chức đăng ký dự thi nâng ngạch, thăng hạng lên chuyên viên hoặc tương đương.

2. Thanh tra Sở

Họp các ngành có liên quan xử lý vụ khiếu nại của công dân trên địa bàn thị xã Giá Rai và thành phố Bạc Liêu.

3. Phòng Tài nguyên nước, Biến đổi khí hậu và Biển

Chuẩn bị nội dung phục vụ Hội nghị tổng kết Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 19/12/2016 của Tỉnh ủy về tăng cường ứng phó biến đổi khí hậu và phòng chống thiên tai trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

4. Chi cục Quản lý đất đai

Trình UBND tỉnh cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với Công ty TNHH Đầu tư Điện gió Hòa Bình 2 tại xã Vĩnh Thịnh, huyện Hòa Bình diện tích 46.250,90 m2.

5. Chi cục Bảo vệ môi trường

Tổ chức họp thẩm định Đề cương 02 nhiệm vụ: Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường tỉnh Bạc Liêu và Chiến lược bảo vệ môi trường tỉnh Bạc Liêu đến năm 2030 và định hướng đến năm 2050; thẩm định 01 Báo cáo đánh giá tác động môi trường.

         

Số lượt xem: 133

   Quang Cường - Văn phòng Sở

Tin đã đưa

CSDL hộ kinh doanhMột cửa điện tử
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở TNMT tỉnh Bạc Liêu
Địa chỉ: Số 78 đường Lê Duẩn, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823860 - Fax: 02913.820806 - Email: stnmt@baclieu.gov.vn