Kết quả công tác tuần 17; phương hướng, nhiệm vụ tuần 18 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bạc Liêu tham gia thi đấu bóng đá giao hữu các đơn vị trong tỉnh Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức thẩm định đề cương 02 nhiệm vụ: Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường tỉnh Bạc Liêu và Chiến lược bảo vệ môi trường tỉnh Bạc Liêu đến năm 2030 và định hướng đến năm 2050 Hội nghị tổng kết phong trào thi đua năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 của Cụm Thi đua số IX - Bộ Tài nguyên và Môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) Dự án Kè chống sạt lở bờ sông trên địa bàn thị xã Giá Rai Thông báo về việc giới thiệu chức danh và chữ ký ông Nguyễn Bình Thuận phụ trách điều hành hoạt động của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bạc Liêu Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức sinh hoạt “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tháng 01 năm 2021 Đoàn cơ sở Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức về nguồn tại xã Vĩnh Hưng Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) Dự án Nhà máy điện gió Hòa Bình 2 Sở Tài nguyên và Môi trường trao tiền hỗ trợ thương binh năm 2020
Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Kết quả công tác tuần 14; phương hướng, nhiệm vụ tuần 15 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường

Tin hoạt động
Thứ ba, 20/04/2021, 15:34
Màu chữ Cỡ chữ
Kết quả công tác tuần 14; phương hướng, nhiệm vụ tuần 15 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường

I. Kết quả thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm tuần 14

1. Văn phòng Sở

Báo cáo: Sở Nội vụ về số lượng và danh sách công chức, viên chức đăng ký dự thi nâng ngạch, thăng hạng lên chuyên viên hoặc tương đương; Sở Tư pháp tổng kết 10 năm thực hiện Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế; Sở Kế hoạch và Đầu tư tình hình thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 23/01/2013 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XIV) về phát triển vùng phía Bắc Quốc lộ 1A tỉnh Bạc Liêu đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020.

2. Thanh tra Sở

Tiếp công dân định kỳ tháng 4/2021; tiếp công dân thường xuyên: 03 lượt (03 người). Báo cáo UBND tỉnh kết quả kiểm tra, rà soát yêu cầu khiếu nại của 24 hộ dân thuộc Dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu Trung tâm hành chính tỉnh. Hoàn chỉnh dự thảo báo cáo kết quả thanh tra việc chấp hành pháp luật trong quản lý, sử dụng đất đối với 01 tổ chức.

3. Phòng Tài nguyên nước, Biến đổi khí hậu và Biển

Trình UBND tỉnh phê duyệt vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt cho Công ty cổ phần cấp nước Bạc Liêu; Báo cáo UBND tỉnh tình hình khí tượng thủy văn từ ngày 01/4 - 10/4/2021, dự báo tình hình khí tượng thủy văn từ ngày 11/4 - 20/4/2021 trên địa bàn tỉnh và thông báo các Sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố phục vụ sản xuất và công tác quản lý. Tiếp tục phối hợp Công ty BS thuộc Tập đoàn điện tử LG tiến hành lắp đặt vận hành hệ thống khử muối nước lợ tại Trường Tiểu học Vĩnh Hậu C (xã Vĩnh Hậu, huyện Hòa Bình).

 4. Chi cục Quản lý đất đai

Trình UBND tỉnh: Thu hồi 94.885,20 m2 đất đối với Công ty cổ phần Quốc tế Phương Đông và giao Trung tâm Phát triển Quỹ nhà và đất quản lý tại phường Nhà Mát, thành phố Bạc Liêu; Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với Quán Âm Phật Đài tại khóm Bờ Tây, phường Nhà Mát, thành phố Bạc Liêu, diện tích 49.621,70 m2. Hướng dẫn 01 tổ chức xin thuê đất theo đề án sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh. Lập văn bản gửi Sở Tư pháp đề nghị thẩm định Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 12/2019/QĐ-UBND ngày 08/7/2019 của UBND tỉnh về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 23/2014/QĐ-UBND ngày 20/10/2014 của UBND tỉnh quy định chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

5. Chi cục Bảo vệ môi trường

Trình UBND tỉnh phê duyệt 02 Báo cáo đánh giá tác động môi trường. Tổ chức thẩm định Đề cương 02 nhiệm vụ: Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường tỉnh Bạc Liêu và Chiến lược bảo vệ môi trường tỉnh Bạc Liêu đến năm 2030 và định hướng đến năm 2050.

6. Văn phòng Đăng ký đất đai

Đăng ký cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: hoàn thành 50 hồ sơ; Đăng ký cấp đổi, cấp lại: hoàn thành 139 hồ sơ; Đăng ký tách thửa, hợp thửa: hoàn thành 15 hồ sơ; Cấp lại trang bổ sung quyền sử dụng đất: hoàn thành 16 hồ sơ; Đăng ký bổ sung tài sản: hoàn thành 10 hồ sơ; Đăng ký biến động: hoàn thành 495 hồ sơ; Chuyển mục đích sử dụng đất: hoàn thành 06 hồ sơ; Gia hạn tiếp tục sử dụng đất: hoàn thành 63 hồ sơ; Đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất: hoàn thành 475 hồ sơ; Thực hiện trích lục, trích đo thửa đất, khu đất: hoàn thành 398 hồ sơ theo yêu cầu của các tổ chức, cá nhân.

II. Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm tuần 15

1. Văn phòng Sở

Khảo sát thực tế các hộ cận nghèo xã Vĩnh Lộc A, huyện Hồng Dân. Phân công nhiệm vụ các phòng, chi cục thực hiện các nội dung về ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, giai đoạn 2017 - 2019.

2. Thanh tra Sở

Báo cáo UBND tỉnh kết quả kiểm tra, rà soát vụ việc yêu cầu, khiếu nại trên địa bàn huyện Phước Long và thị xã Giá Rai.

3. Phòng Tài nguyên nước, Biến đổi khí hậu và Biển

Dự thảo báo cáo Tổng kết Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 19/12/2016 của Tỉnh ủy về tăng cường ứng phó biến đổi khí hậu và phòng chống thiên tai trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

4. Chi cục Quản lý đất đai

Trình UBND tỉnh phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất thực hiện các dự án trên địa bàn huyện Hòa Bình và thành phố Bạc Liêu. Tiếp tục thẩm định sản phẩm Thống kê đất đai năm 2020 tỉnh Bạc Liêu. Lập văn bản gửi Sở Tư pháp đề nghị thẩm định Quyết định ban hành Quy định quản lý và sử dụng quỹ đất do Nhà nước quản lý trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

5. Chi cục Bảo vệ môi trường

Trình Sở Tài chính xem xét phê duyệt Đề cương nhiệm vụ Báo cáo công tác bảo vệ môi trường tỉnh Bạc Liêu năm 2021 và Báo cáo kết quả quan trắc môi trường tỉnh Bạc Liêu. Phối hợp với đơn vị tư vấn thu mẫu thực hiện nhiệm vụ báo cáo Chương trình quan trắc môi trường tỉnh Bạc Liêu năm 2021 (đợt 1).          

Số lượt xem: 43

Quang Cường – Văn phòng Sở

Tin đã đưa

CSDL hộ kinh doanhMột cửa điện tử
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở TNMT tỉnh Bạc Liêu
Địa chỉ: Số 78 đường Lê Duẩn, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823860 - Fax: 02913.820806 - Email: stnmt@baclieu.gov.vn