Người dân xã Vĩnh Hưng, huyện Vĩnh Lợi hưởng ứng chương trình đổi rác thải nhựa lấy nhu yếu phẩm Hội nghị sơ kết 9 tháng đầu năm 2021 ngành tài nguyên và môi trường Tổ chức triển khai hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện công khai địa điểm xả thải có sự giám sát của cộng đồng Kết quả công tác tuần 40 và phương hướng, nhiệm vụ tuần 41 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Kết quả công tác tuần 39 và phương hướng, nhiệm vụ tuần 40 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Kết quả quan trắc mực nước dưới đất tháng 8/2021 và dự báo mực nước dưới đất tháng 9/2021 và tháng 10/2021 Kết quả công tác tuần 38 và phương hướng, nhiệm vụ tuần 39 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Kết quả công tác tuần 37 và phương hướng, nhiệm vụ tuần 38 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Kết quả công tác tuần 29 và phương hướng, nhiệm vụ tuần 30 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Kết quả quan trắc mực nước dưới đất tháng 6/2021 và dự báo mực nước dưới đất tháng 7/2021 và tháng 8/2021
Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Kết quả công tác tuần 15; phương hướng, nhiệm vụ tuần 16 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường

Tin hoạt động
Thứ ba, 27/04/2021, 09:44
Màu chữ Cỡ chữ
Kết quả công tác tuần 15; phương hướng, nhiệm vụ tuần 16 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường

I. Kết quả thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm tuần 15

1. Văn phòng Sở

Tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị.

2. Thanh tra Sở

Tiếp dân thường xuyên: 03 lượt (03 người). Trình UBND tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố xử lý nghiêm tình trạng khai thác lớp đất mặt, khai thác đất trồng lúa để làm vật liệu sang lấp mặt bằng trên địa bàn tỉnh. Dự họp Thường trực UBND tỉnh báo cáo vụ tranh chấp đất của công dân trên địa bàn huyện Đông Hải.

3. Phòng Tài nguyên nước, Biến đổi khí hậu và Biển

Báo cáo UBND tỉnh tình hình khí tượng thủy văn từ ngày 11/4 - 20/4/2021, dự báo tình hình khí tượng thủy văn từ ngày 21/4 - 30/4/2021; Kết quả quan trắc mực nước dưới đất tháng 3/2021, dự báo mực nước dưới đất tháng 4 và tháng 5/2021 trên địa bàn tỉnh và thông báo các Sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố phục vụ sản xuất và công tác quản lý. Triển khai Nghị định số 41/2021/NĐ-CP ngày 30/3/2021 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 82/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước.

 4. Chi cục Quản lý đất đai

Trình UBND tỉnh: Thu hồi 94.885,20 m2 đất đối với Công ty cổ phần Quốc tế Phương Đông và giao Trung tâm Phát triển Quỹ nhà và đất quản lý tại phường Nhà Mát, thành phố Bạc Liêu; Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với Quán Âm Phật Đài tại Khóm Bờ Tây, Phường Nhà Mát, thành phố Bạc Liêu với diện tích 49.621,70 m2. Lập văn bản gửi Sở Tư pháp thẩm định Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 12/2019/QĐ-UBND ngày 08/7/2019 của UBND tỉnh về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 23/2014/QĐ-UBND ngày 20/10/2014 của UBND tỉnh quy định chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

5. Chi cục Bảo vệ môi trường

Báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc triển khai các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường đất. Thông báo nộp phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp đối với các công ty, xí nghiệp trên địa bàn tỉnh quý I/2021. Phối hợp đơn vị tư vấn đi thu mẫu thực hiện “Nhiệm vụ báo cáo Chương trình quan trắc môi trường tỉnh Bạc Liêu năm 2021” (đợt 1).

6. Văn phòng Đăng ký đất đai

Đăng ký cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: hoàn thành 62 hồ sơ; Đăng ký cấp đổi, cấp lại: hoàn thành 149 hồ sơ; Đăng ký tách thửa, hợp thửa: hoàn thành 43 hồ sơ; Cấp lại trang bổ sung quyền sử dụng đất: hoàn thành 09 hồ sơ; Đăng ký bổ sung tài sản: hoàn thành 11 hồ sơ; Đăng ký biến động: hoàn thành 645 hồ sơ; Đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất: hoàn thành 446 hồ sơ; Thực hiện trích lục, trích đo thửa đất, khu đất: hoàn thành 304 hồ sơ theo yêu cầu của các tổ chức, cá nhân.

II. Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm tuần 16

1. Văn phòng Sở

Báo cáo Thanh tra tỉnh tình hình thực hiện Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị và nộp Bản kê khai tài sản, thu nhập lần đầu.

2. Thanh tra Sở

Công bố Quyết định số 176/QĐ-STNMT ngày 20/4/2021 về việc thành lập Đoàn Thanh tra về chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường, tài nguyên nước đối với các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn tỉnh đến đối tượng thanh tra.

3. Phòng Tài nguyên nước, Biến đổi khí hậu và Biển

Báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường, UBND tỉnh kết quả triển khai tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Nước Thế giới, Ngày Khí tượng Thế giới và Chiến dịch giờ trái đất năm 2021 trên địa bàn tỉnh.

4. Chi cục Quản lý đất đai

Trình UBND tỉnh phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất để thực hiện dự án trên địa bàn huyện Đông Hải và thành phố Bạc Liêu. Lấy ý kiến các cấp, các ngành đối với dự thảo Quyết định thay thế Quyết định số 372/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh Bạc Liêu quy định Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2020 - 2024.

5. Chi cục Bảo vệ môi trường

Trình UBND tỉnh phê duyệt 01 Báo cáo đánh giá tác động môi trường. Tổ chức thẩm định 01 Báo cáo đánh giá tác động môi trường. Tiếp tục phối hợp đơn vị tư vấn đi thu mẫu thực hiện “Nhiệm vụ báo cáo Chương trình quan trắc môi trường tỉnh Bạc Liêu năm 2021” (đợt 1).   

Số lượt xem: 144

Quang Cường - Văn phòng Sở

Tin đã đưa

CSDL hộ kinh doanhMột cửa điện tử
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở TNMT tỉnh Bạc Liêu
Địa chỉ: Số 78 đường Lê Duẩn, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823860 - Fax: 02913.820806 - Email: stnmt@baclieu.gov.vn