Tình hình khí tượng, thủy văn tháng 4/2022, dự báo tình hình khí tượng, thủy văn tháng 5/2022 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu Kết quả công tác tuần 19; phương hướng, nhiệm vụ tuần 20 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Kết quả công tác tuần 18; phương hướng, nhiệm vụ tuần 19 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Sinh hoạt “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tháng 04 năm 2022 Đoàn cơ sở Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức hoạt động về nguồn tại Đền thờ Bác, xã Châu Thới, huyện Vĩnh Lợi Kết quả quan trắc mực nước dưới đất tháng 3/2022 và dự báo mực nước dưới đất tháng 4, 5/2022 Diễn biến tình hình chất lượng nguồn nước mặt tháng 4/2022 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu Hồ sơ xin cấp giấy phép môi trường của dự án "NÂNG CÔNG SUẤT TRẠM TRỘN BÊ TÔNG NHỰA NÓNG TỪ 40-50 TẤN/GIỜ LÊN 120 TẤN/GIỜ" Sở Tài nguyên và Môi trường công khai nội dung báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường Dự án Khu Trung tâm thương mại dịch vụ và nhà ở thương mại tại phường 7, TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu của Công ty Cổ phần Vincom Retail Kết quả công tác tuần 15; phương hướng, nhiệm vụ tuần 16 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường
Liên kết web

 

Thăm dò
Thống kê truy cập

null Kết quả công tác tuần 15; phương hướng, nhiệm vụ tuần 16 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường

Tin hoạt động
Thứ tư, 20/04/2022, 16:13
Màu chữ Cỡ chữ
Kết quả công tác tuần 15; phương hướng, nhiệm vụ tuần 16 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường

I. Kết quả thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm tuần 15

1. Văn phòng Sở

Tổ chức trao vốn cho hộ nghèo xã Ninh Qưới A, huyện Hồng Dân năm 2022. Chuẩn bị các nội dung phục vụ Hội nghị đối thoại trực tuyến giữa Lãnh đạo tỉnh với Doanh nghiệp và Hợp tác xã.

2. Thanh tra Sở

Tiếp công dân thường xuyên 01 lượt (01 người). Ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai đối với 01 tổ chức và 01 cá nhân. Chuẩn bị các điều kiện tổ chức kiểm tra về lĩnh vực môi trường, tài nguyên nước đối với 09 tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh.

3. Phòng Tài nguyên nước, Biến đổi khí hậu và Biển

Trình UBND tỉnh cấp 01 giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất; gia hạn 01 giấy phép khai thác nước dưới đất; Báo cáo UBND tỉnh tình hình khai thác, sử dụng tài nguyên nước năm 2021 trên địa bàn tỉnh. Lấp ý kiến dự thảo Báo cáo tình hình thực hiện và dự thảo Kết luận của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TU ngày 28/12/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XV) về phát triển kinh tế biển tỉnh Bạc Liêu đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030.

4. Chi cục Quản lý đất đai

Trình UBND tỉnh: Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với Chi nhánh Xăng dầu Bạc Liêu (thị trấn Gành Hào, huyện Đông Hải); Xin chủ trương thu hồi đất đối với Công ty Cổ phần Kho vận An Phước tại Khu công nghiệp Trà Kha, phường 8, thành phố Bạc Liêu; Báo cáo UBND tỉnh về nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa từ 02 vụ trở lên để thực hiện dự án đường cao tốc Bắc - Nam đi qua tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2021 - 2025. Kiểm tra Kế hoạch sử dụng đất 05 năm cấp tỉnh (2021 - 2025).

5. Chi cục Bảo vệ môi trường

Báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc góp ý dự thảo Báo cáo công tác bảo vệ môi trường trên phạm vi cả nước năm 2021. Báo cáo giải trình, Đoàn Giám sát Hội đồng nhân dân tỉnh việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu, giai đoạn 2016 - 2021. Thông báo thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp quý I/2022 đối với các công ty, xí nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

6. Văn phòng Đăng ký đất đai

Trong tuần xử lý tổng số 2.000  hồ sơ đất đai, đã thực hiện hoàn thành 961 hồ sơ; còn lại 1.039 hồ sơ trong thời hạn xử lý. Xác nhận đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất 382 hồ sơ. Tiếp tục thực hiện công tác Thống kê đất đai tỉnh Bạc Liêu năm 2021.

II. Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm tuần 16

1. Văn phòng Sở

Hoàn chỉnh dự thảo Quyết định ban hành Quy định về việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động bổ nhiệm, từ chức, miễn nhiệm, quy hoạch chức danh Trưởng, Phó phòng và tương đương thuộc các đơn vị sự nghiệp. Báo cáo Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh về sơ kết 03 năm thực hiện phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019 - 2025.

2. Thanh tra Sở

Tổ chức họp các ngành liên quan trao đổi, thống nhất kế hoạch triển khai kiểm tra tình hình khai thác trái phép khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường (đất mặt) trên địa bàn tỉnh. Lập văn bản gửi UBND các huyện, thị xã, thành phố Bạc Liêu đề nghị tăng cường chỉ đạo công tác thanh tra, kiểm tra lĩnh vực tài nguyên môi trường thuộc địa bàn quản lý.

3. Phòng Tài nguyên nước, Biến đổi khí hậu và Biển

Trình UBND tỉnh dự thảo Kết luận của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TU ngày 28/12/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XV) về phát triển kinh tế biển tỉnh Bạc Liêu đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030.

4. Chi cục Quản lý đất đai

Trình UBND tỉnh xin chủ trương sửa đổi, bổ sung Quyết định số 03/2015/QĐ-UBND ngày 26/01/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về hạn mức giao đất ở; công nhận quyền sử dụng đất ở, đất nông nghiệp do tự khai hoang cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh. Thẩm định điều kiện giao đất, cho thuê đất đối với Công ty Cổ phần Đầu tư và Quản lý Bất động sản G5. Tiếp tục theo dõi tiến độ thực hiện dự án thiết kế kỹ thuật - dự toán Đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính, đăng ký cấp giấy chứng nhận và xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính huyện Đông Hải.

5. Chi cục Bảo vệ môi trường

Trình UBND tỉnh phê duyệt 01 Báo cáo đánh giá tác động môi trường. Lấy ý kiến các Sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố đối với dự thảo Quyết định ban hành Quy định về việc thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải y tế nguy hại trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu. Triển khai thực hiện Kế hoạch khảo sát và làm việc với các cơ sở trên địa bàn tỉnh về công tác bảo vệ môi trường năm 2022.

       

Số lượt xem: 61

     Quang Cường - Văn phòng Sở

Tin đã đưa

CSDL hộ kinh doanhMột cửa điện tử
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở TNMT tỉnh Bạc Liêu
Địa chỉ: Số 78 đường Lê Duẩn, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823860 - Fax: 02913.820806 - Email: stnmt@baclieu.gov.vn