Kết quả công tác tuần 23; phương hướng, nhiệm vụ tuần 24 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) Dự án Nhà ở mật độ cao Hiệp Thành - Vĩnh Trạch Đông, thành phố Bạc Liêu Kết quả công tác tuần 22; phương hướng, nhiệm vụ tuần 23 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Kết quả công tác tuần 21; phương hướng, nhiệm vụ tuần 22 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Chung tay phục hồi hệ sinh thái Kết quả quan trắc mực nước dưới đất mùa khô (từ tháng 11/2020 – tháng 4/2021) tại các trạm quan trắc Quốc gia động thái nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu Kết quả công tác tuần 18; phương hướng, nhiệm vụ tuần 19 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Kết quả công tác tuần 17; phương hướng, nhiệm vụ tuần 18 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bạc Liêu tham gia thi đấu bóng đá giao hữu các đơn vị trong tỉnh Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức thẩm định đề cương 02 nhiệm vụ: Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường tỉnh Bạc Liêu và Chiến lược bảo vệ môi trường tỉnh Bạc Liêu đến năm 2030 và định hướng đến năm 2050
Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Kết quả công tác tuần 17; phương hướng, nhiệm vụ tuần 18 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường

Tin hoạt động
Thứ ba, 11/05/2021, 14:42
Màu chữ Cỡ chữ
Kết quả công tác tuần 17; phương hướng, nhiệm vụ tuần 18 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường

I. Kết quả thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm tuần 17

1. Văn phòng Sở

Tham mưu Lãnh đạo Sở làm việc với Đoàn chuyên gia lập Quy hoạch tỉnh Bạc Liêu thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; trao vốn cho 08 hộ cận nghèo xã Vĩnh Lộc A, huyện Hồng Dân. Tiếp tục tuyên truyền việc thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Thanh tra Sở

Tiếp dân thường xuyên: 03 lượt (02 người). Tiến hành thanh tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường, tài nguyên nước theo Quyết định số 176/QĐ-STNMT ngày 20/4/2021 của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường. Công bố Quyết định số 190/QĐ-STNMT ngày 27/4/2021 của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường thành lập Đoàn thanh tra về việc quản lý, sử dụng đất đối với các tổ chức được giao đất, cho thuê đất trên địa bàn tỉnh.

3. Phòng Tài nguyên nước, Biến đổi khí hậu và Biển

Báo cáo UBND tỉnh tình hình khí tượng thủy văn từ ngày 21/4 - 30/4/2021, dự báo tình hình khí tượng thủy văn từ ngày 01/5 - 10/5/2021 và thông báo các Sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố phục vụ sản xuất. Tổ chức thẩm định 02 hồ sơ cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất và xả nước thải vào nguồn nước. Kiểm tra thực địa khu vực biển giao cho Công ty TNHH Đầu tư điện gió Hòa Bình 1 - Giai đoạn 2 tại xã Vĩnh Hậu và xã Vĩnh Hậu A, huyện Hòa Bình.

4. Chi cục Quản lý đất đai

Trình UBND tỉnh: Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với Chùa Phước Điền để mở rộng chùa tại xã Long Điền, huyện Đông Hải diện tích 489,10 m2 và Công ty Cổ phần thương mại - quảng cáo - xây dựng - địa ốc Việt Hân do trúng đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở kết hợp thương mại dịch vụ tại thị trấn Gành Hào, huyện Đông Hải diện tích 41.461,80 m2. Triển khai Quyết định số 205/QĐ-UBND ngày 29/4/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc cho Công ty cổ phần Năng lượng Hacom Bạc Liêu thuê 222.284,80 m2 đất thực hiện dự án Nhà máy điện gió Hòa Bình 5 - Giai đoạn 1 tại các xã: Vĩnh Hậu, Vĩnh Thịnh, Vĩnh Mỹ A, Vĩnh Mỹ B, huyện Hòa Bình; Quyết định số 664/QĐ-UBND ngày 23/4/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thu hồi 94.885,20 m2 đất đối với Công ty Cổ phần Quốc tế Phương Đông và giao Trung tâm Phát triển Quỹ nhà và đất quản lý tại phường Nhà Mát, thành phố Bạc Liêu.

5. Chi cục Bảo vệ môi trường

Trình Sở Tài chính xem xét thẩm định đề cương, dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu nhiệm vụ Kế hoạch phòng ngừa ứng phó sự cố môi trường trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu. Tổ chức thẩm định 02 Báo cáo đánh giá tác động môi trường. Tiếp tục phối hợp đơn vị tư vấn đi thu mẫu thực hiện “Nhiệm vụ báo cáo Chương trình quan trắc môi trường tỉnh Bạc Liêu năm 2021” (đợt 1).

6. Văn phòng Đăng ký đất đai

Đăng ký cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: hoàn thành 58 hồ sơ; Đăng ký cấp đổi, cấp lại: hoàn thành 108 hồ sơ; Đăng ký tách thửa, hợp thửa: hoàn thành 13 hồ sơ; Cấp lại trang bổ sung Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: hoàn thành 05 hồ sơ; Đăng ký bổ sung tài sản: hoàn thành 11 hồ sơ; Đăng ký biến động: hoàn thành 418 hồ sơ; Chuyển mục đích sử dụng đất: hoàn thành 23 hồ sơ; Đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất: hoàn thành 326 hồ sơ; Chỉnh lý biến động: hoàn thành 1.053 hồ sơ; Cập nhật, chỉnh lý biến động, chỉnh lý hồ sơ địa chính: 977 hồ sơ; Thực hiện trích lục, trích đo thửa đất, khu đất: hoàn thành 187 hồ sơ theo yêu cầu của các tổ chức, cá nhân.

II. Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm tuần 18

1. Văn phòng Sở

Báo cáo kết quả rà soát, báo cáo đánh giá công tác ban hành các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2010 - 2015 và 2015 - 2020. kết quả việc nhận giúp đỡ các hộ cận nghèo xã Vĩnh Lộc A, huyện Hồng Dân.

2. Thanh tra Sở

Tiến hành thanh tra việc quản lý, sử dụng đất đối với các tổ chức được giao đất, cho thuê đất trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục thanh tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường, tài nguyên nước.

3. Phòng Tài nguyên nước, Biến đổi khí hậu và Biển

Trình UBND tỉnh cấp 01 giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất; gia hạn 01 giấy phép xả nước thải vào nguồn nước. Tiếp tục tham gia Đoàn thanh tra về bảo vệ môi trường và tài nguyên nước đối với các tổ chức, cá nhân, sản xuất kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn tỉnh.

4. Chi cục Quản lý đất đai

Báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường tổng kết thi hành Luật Đất đai năm 2013 và xây dựng dự án Luật Đất đai sửa đổi. Kiểm tra kết quả thực hiện Thống kê đất đai năm 2020 cấp tỉnh.

5. Chi cục Bảo vệ môi trường

Trình Sở Tài chính xem xét thẩm định Đề cương, dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu nhiệm vụ: Chiến lược bảo vệ môi trường tỉnh Bạc Liêu đến năm 2030 và định hướng đến năm 2050.        

Số lượt xem: 91

   Quang Cường - Văn phòng Sở

Tin đã đưa

CSDL hộ kinh doanhMột cửa điện tử
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở TNMT tỉnh Bạc Liêu
Địa chỉ: Số 78 đường Lê Duẩn, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823860 - Fax: 02913.820806 - Email: stnmt@baclieu.gov.vn