Kết quả công tác tuần 23; phương hướng, nhiệm vụ tuần 24 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) Dự án Nhà ở mật độ cao Hiệp Thành - Vĩnh Trạch Đông, thành phố Bạc Liêu Kết quả công tác tuần 22; phương hướng, nhiệm vụ tuần 23 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Kết quả công tác tuần 21; phương hướng, nhiệm vụ tuần 22 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Chung tay phục hồi hệ sinh thái Kết quả quan trắc mực nước dưới đất mùa khô (từ tháng 11/2020 – tháng 4/2021) tại các trạm quan trắc Quốc gia động thái nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu Kết quả công tác tuần 18; phương hướng, nhiệm vụ tuần 19 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Kết quả công tác tuần 17; phương hướng, nhiệm vụ tuần 18 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bạc Liêu tham gia thi đấu bóng đá giao hữu các đơn vị trong tỉnh Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức thẩm định đề cương 02 nhiệm vụ: Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường tỉnh Bạc Liêu và Chiến lược bảo vệ môi trường tỉnh Bạc Liêu đến năm 2030 và định hướng đến năm 2050
Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Kết quả công tác tuần 18; phương hướng, nhiệm vụ tuần 19 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường

Tin hoạt động
Thứ ba, 18/05/2021, 13:33
Màu chữ Cỡ chữ
Kết quả công tác tuần 18; phương hướng, nhiệm vụ tuần 19 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường

I. Kết quả thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm tuần 18

1. Văn phòng Sở

Báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường Danh mục văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực thuộc lĩnh vực đất đai đã được rà soát; Văn bản quy phạm pháp luật đất đai có quy định mâu thuẫn, chồng chéo, bất cập, không còn phù hợp với thực tiễn, gây khó khăn, kìm hãm sự phát triển.

2. Thanh tra Sở

Tiếp công dân định kỳ tháng 5/2021: 02 lượt (02 người); Tiếp công dân thường xuyên: 06 lượt (06 người). Thực hiện thanh tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường, tài nguyên nước đối với các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 176/QĐ-STNMT ngày 20/4/2021 của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; thanh tra việc quản lý, sử dụng đất đối với các tổ chức được giao đất, cho thuê đất trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 190/QĐ-STNMT ngày 27/4/2021 của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường.

3. Phòng Tài nguyên nước, Biến đổi khí hậu và Biển

Trình UBND tỉnh: Về việc giao khu vực biển cho Công ty TNHH điện gió Hòa Bình 1 - giai đoạn 2 tại xã Vĩnh Hậu và xã Vĩnh Hậu A, huyện Hòa Bình; gia hạn 01 giấy phép xả nước thải vào nguồn nước; Báo cáo UBND tỉnh tình hình khí tượng thủy văn từ ngày 01/5 - 10/5/2021, thông báo tình hình khí tượng thủy văn từ ngày 11/5 - 20/5/2021 và thông báo các sở, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố phục vụ sản xuất. Báo cáo Tổng cục Khí tượng thủy văn tình hình thi hành pháp luật về khí tượng thủy văn trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2016 - 2020.

4. Chi cục Quản lý đất đai

Trình UBND tỉnh: Thu hồi 449,80 m2 đất do UBND thị xã Giá Rai quản lý và giao cho Công an tỉnh để xây dựng Trụ sở làm việc Công an phường Hộ Phòng, thị xã Giá Rai; Phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất để thực hiện bồi thường dự án nâng cấp đô thị Việt Nam - Tiểu dự án thành phố Bạc Liêu (Hợp phần I; hợp phần II thuộc phường 1 và phường 7); Phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất, giá đất cụ thể đối với các dự án trên địa bàn tỉnh; Báo cáo UBND tỉnh về việc Tổng kết thi hành Luật Đất đai năm 2013 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu và đề xuất định hướng sửa đổi Luật Đất đai.

5. Chi cục Bảo vệ môi trường

Báo cáo UBND tỉnh về các nội dung có liên quan đến lò đốt rác sinh hoạt bằng khí đốt tự nhiên công suất 500kg/giờ tại bãi rác xã Long Điền Tây, huyện Đông Hải. Trình Sở Tài chính xem xét thẩm định Đề cương, dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu nhiệm vụ Chiến lược bảo vệ môi trường tỉnh Bạc Liêu đến năm 2030 và định hướng đến năm 2050. Tổ chức thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường. Tiếp tục phối hợp đơn vị tư vấn đi thu mẫu thực hiện nhiệm vụ báo cáo Chương trình quan trắc môi trường tỉnh Bạc Liêu năm 2021.

6. Văn phòng Đăng ký đất đai

Đăng ký cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: hoàn thành 66 hồ sơ; Đăng ký cấp đổi, cấp lại: hoàn thành 128 hồ sơ; Đăng ký tách thửa, hợp thửa: hoàn thành 13 hồ sơ; Cấp lại trang bổ sung Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: hoàn thành 12 hồ sơ; Đăng ký bổ sung tài sản: hoàn thành 11 hồ sơ; Đăng ký biến động: hoàn thành 472 hồ sơ; gia hạn tiếp tục sử dụng đất: hoàn thành 88 hồ sơ; Đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất: hoàn thành 404 hồ sơ; Chỉnh lý biến động: hoàn thành 1.232 hồ sơ; Thực hiện trích lục, trích đo thửa đất, khu đất: hoàn thành 283 hồ sơ theo yêu cầu của các tổ chức, cá nhân.

II. Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm tuần 19

1. Văn phòng Sở

Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt và thực hiện nghiêm các quy định của Trung ương, của tỉnh về phòng, chống dịch Covid-19.

2. Thanh tra Sở

Tiếp tục thanh tra việc quản lý, sử dụng đất đối với các tổ chức được giao đất, cho thuê đất; việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường, tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh.

3. Phòng Tài nguyên nước, Biến đổi khí hậu và Biển

Lập văn bản gửi các Sở, ngành có liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố góp ý dự thảo Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 19/12/2016 của Tỉnh ủy về tăng cường ứng phó biến đổi khí hậu và phòng chống thiên tai trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

4. Chi cục Quản lý đất đai

Trình UBND tỉnh, Sở Tài chính thẩm định phương án, dự toán kinh phí thực hiện công trình lập bản đồ khu vực cấm bay tỉnh Bạc Liêu.

5. Chi cục Bảo vệ môi trường

Trình UBND tỉnh phê duyệt 01 Báo cáo đánh giá tác động môi trường. Tiếp tục phối hợp với đơn vị tư vấn đi thu mẫu thực hiện nhiệm vụ báo cáo Chương trình quan trắc môi trường tỉnh Bạc Liêu năm 2021.         

Số lượt xem: 102

  Quang Cường - Văn phòng Sở

Tin đã đưa

CSDL hộ kinh doanhMột cửa điện tử
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở TNMT tỉnh Bạc Liêu
Địa chỉ: Số 78 đường Lê Duẩn, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823860 - Fax: 02913.820806 - Email: stnmt@baclieu.gov.vn