Tình hình khí tượng, thủy văn tháng 4/2022, dự báo tình hình khí tượng, thủy văn tháng 5/2022 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu Kết quả công tác tuần 19; phương hướng, nhiệm vụ tuần 20 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Kết quả công tác tuần 18; phương hướng, nhiệm vụ tuần 19 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Sinh hoạt “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tháng 04 năm 2022 Đoàn cơ sở Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức hoạt động về nguồn tại Đền thờ Bác, xã Châu Thới, huyện Vĩnh Lợi Kết quả quan trắc mực nước dưới đất tháng 3/2022 và dự báo mực nước dưới đất tháng 4, 5/2022 Diễn biến tình hình chất lượng nguồn nước mặt tháng 4/2022 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu Hồ sơ xin cấp giấy phép môi trường của dự án "NÂNG CÔNG SUẤT TRẠM TRỘN BÊ TÔNG NHỰA NÓNG TỪ 40-50 TẤN/GIỜ LÊN 120 TẤN/GIỜ" Sở Tài nguyên và Môi trường công khai nội dung báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường Dự án Khu Trung tâm thương mại dịch vụ và nhà ở thương mại tại phường 7, TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu của Công ty Cổ phần Vincom Retail Kết quả công tác tuần 15; phương hướng, nhiệm vụ tuần 16 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường
Liên kết web

 

Thăm dò
Thống kê truy cập

null Kết quả công tác tuần 18; phương hướng, nhiệm vụ tuần 19 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường

Tin hoạt động
Thứ tư, 11/05/2022, 15:47
Màu chữ Cỡ chữ
Kết quả công tác tuần 18; phương hướng, nhiệm vụ tuần 19 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường

I. Kết quả thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm tuần 18

1. Văn phòng Sở

Lập văn bản gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc đề xuất nội dung thực hiện Nghị quyết 13-NQ/TW ngày 02/4/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng, an ninh vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; nội dung thực hiện Nghị quyết số 54/NQ-CP ngày 12/4/2022 của Chính phủ về ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021 - 2025.

2. Thanh tra Sở

Tiếp công dân thường xuyên 02 lượt (06 người). Báo cáo Thanh tra tỉnh về việc báo cáo phục vụ công tác kiểm tra của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Dự thảo Quyết định, Kế hoạch thành lập Đoàn Thanh tra việc quản lý, sử dụng đất đối với 07 tổ chức được nhà nước giao đất, cho thuê đất và Quyết định, Kế hoạch thành lập Đoàn kiểm tra lĩnh vực môi trường, tài nguyên nước đối với 09 tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh.

3. Phòng Tài nguyên nước, Biến đổi khí hậu và Biển

Trình UBND tỉnh cấp 02 giấy phép khai thác, sử dụng tài nguyên nước; Báo cáo UBND tỉnh tình hình khí tượng thủy văn từ ngày 21/4 - 30/4, dự báo tình hình khí tượng thủy văn từ ngày 01/5 - 10/5 và thông báo các sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố để phục vụ sản xuất và công tác quản lý.

4. Chi cục Quản lý đất đai

Trình UBND tỉnh: Phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất các thửa đất thực hiện dự án xây dựng Cầu Ranh Ninh Quới thuộc dự án xây dựng, nâng cấp tuyến đường Ninh Quới - Ngan Dừa thuộc địa bàn huyện Hồng Dân và huyện Phước Long; Báo cáo UBND tỉnh về việc  tiếp thu, giải trình dự án Cụm công nghiệp Vĩnh Mỹ tại xã Vĩnh Mỹ B, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu.

5. Chi cục Bảo vệ môi trường

Báo cáo Tổng cục Môi trường về việc rà soát hồ sơ tự đánh giá kết quả thực hiện Bộ chỉ số đánh giá kết quả bảo vệ môi trường năm 2021. Trình Sở Tài chính phê duyệt Đề cương nhiệm vụ: Báo cáo công tác bảo vệ môi trường tỉnh Bạc Liêu năm 2022; Kế hoạch quản lý chất lượng môi trường không khí; Chương trình quan trắc của tỉnh Bạc Liêu năm 2022. Hướng dẫn 01 tổ chức thực hiện các thủ tục về môi trường.

6. Văn phòng Đăng ký đất đai

Trong tuần xử lý tổng số 1.914  hồ sơ đất đai, đã thực hiện hoàn thành 905 hồ sơ; còn lại 1.009 hồ sơ trong thời hạn xử lý. Xác nhận đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất 439 hồ sơ. Báo cáo kết quả công tác Thống kê đất đai tỉnh Bạc Liêu năm 2021.

II. Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm tuần 19

1. Văn phòng Sở

Báo cáo Sở Kế hoạch và Đầu tư kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác 06 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ công tác 06 tháng cuối năm 2022 ngành tài nguyên và môi trường; báo cáo Sở Nội vụ về giải trình kết quả đánh giá, chấm điểm xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2021.

2. Thanh tra Sở

Tổ chức họp các ngành liên quan trao đổi, thống nhất kế hoạch triển khai kiểm tra tình hình khai thác trái phép khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường (đất mặt) trên địa bàn tỉnh. Triển khai Quyết định, Kế hoạch thành lập Đoàn kiểm tra lĩnh vực môi trường, tài nguyên nước đối với 09 tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh. Tham gia Đoàn kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính đối với UBND thành phố Bạc Liêu và UBND huyện Đông Hải.

3. Phòng Tài nguyên nước, Biến đổi khí hậu và Biển

Báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc góp ý dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước. Trình UBND tỉnh cấp 01 giấy phép khai thác, sử dụng tài nguyên nước.

4. Chi cục Quản lý đất đai

Báo cáo UBND tỉnh: Về việc Công ty Tấn Khởi xin thuê đất tại thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu; UBND thị xã Giá Rai kiến nghị thu hồi phần đất của Phân khu quản lý đường bộ 73 không sử dụng giao lại cho UBND thị xã Giá Rai đầu tư xây dựng mới Trạm y tế xã Tân Phong; cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với Chùa Xiêm Cán, xã Hiệp Thành, thành phố Bạc Liêu.

5. Chi cục Bảo vệ môi trường

Tiếp tục khảo sát, làm việc với các công ty, xí nghiệp về các nội dung có liên quan đến công khai địa điểm xả thải có sự giám sát của cộng đồng. Tiếp tục tổng hợp ý kiến đóng góp của các sở, ngành liên quan đối với dự thảo Đề án quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép môi trường trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu và dự thảo Quy định về việc thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải y tế nguy hại trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

Số lượt xem: 57

Quang Cường - Văn phòng Sở

Tin đã đưa

CSDL hộ kinh doanhMột cửa điện tử
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở TNMT tỉnh Bạc Liêu
Địa chỉ: Số 78 đường Lê Duẩn, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823860 - Fax: 02913.820806 - Email: stnmt@baclieu.gov.vn