Kết quả công tác tuần 23; phương hướng, nhiệm vụ tuần 24 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) Dự án Nhà ở mật độ cao Hiệp Thành - Vĩnh Trạch Đông, thành phố Bạc Liêu Kết quả công tác tuần 22; phương hướng, nhiệm vụ tuần 23 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Kết quả công tác tuần 21; phương hướng, nhiệm vụ tuần 22 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Chung tay phục hồi hệ sinh thái Kết quả quan trắc mực nước dưới đất mùa khô (từ tháng 11/2020 – tháng 4/2021) tại các trạm quan trắc Quốc gia động thái nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu Kết quả công tác tuần 18; phương hướng, nhiệm vụ tuần 19 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Kết quả công tác tuần 17; phương hướng, nhiệm vụ tuần 18 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bạc Liêu tham gia thi đấu bóng đá giao hữu các đơn vị trong tỉnh Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức thẩm định đề cương 02 nhiệm vụ: Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường tỉnh Bạc Liêu và Chiến lược bảo vệ môi trường tỉnh Bạc Liêu đến năm 2030 và định hướng đến năm 2050
Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Kết quả công tác tuần 19; phương hướng, nhiệm vụ tuần 20 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường

Tin hoạt động
Thứ ba, 25/05/2021, 09:39
Màu chữ Cỡ chữ
Kết quả công tác tuần 19; phương hướng, nhiệm vụ tuần 20 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường

I. Kết quả thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm tuần 19

1. Văn phòng Sở

Trình UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực tài nguyên nước thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bạc Liêu. Triển khai Công văn số 1813/UBND-KT ngày 17/5/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đôn đốc, nhắc nhở cán bộ, công chức, viên chức đi bầu cử.

2. Thanh tra Sở

Tiếp công dân thường xuyên: 03 lượt (03 người). Tiếp tục thanh tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường, tài nguyên nước đối với các tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn tỉnh; việc quản lý, sử dụng đất đối với các tổ chức được giao đất, cho thuê đất trên địa bàn tỉnh.

3. Phòng Tài nguyên nước, Biến đổi khí hậu và Biển

Trình UBND tỉnh: Cấp 01 giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất; Hồ sơ xin giao khu vực biển của Công ty TNHH điện gió Hòa Bình 1 - giai đoạn 2 tại xã Vĩnh Hậu và xã Vĩnh Hậu A, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu. Báo cáo Tổng cục Khí tượng thủy văn tình hình thi hành pháp luật về khí tượng thủy văn trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2016 - 2020.

4. Chi cục Quản lý đất đai

Trình UBND tỉnh: Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với Công ty Trách nhiệm hữu hạn 168 GARMENT tại Khu công nghiệp Trà Kha phường 8, thành phố Bạc Liêu (diện tích 1000,0 m2); Giao đất cho Công an tỉnh để xây dựng Trụ sở Công an tại thị trấn Ngan Dừa, huyện Hồng Dân (diện tích 372,20 m2) và Trường Trung học cơ sở Nguyễn Thị Minh Khai tại phường 5, thành phố Bạc Liêu (diện tích 1.223,9 m2).

5. Chi cục Bảo vệ môi trường

Trình UBND tỉnh: Ban hành văn bản chỉ đạo tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động vì môi trường, Ngày Môi trường Thế giới 05/6 và Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu; phê duyệt 01 Báo cáo đánh giá tác động môi trường. Tiếp tục khảo sát, làm việc với các công ty có liên quan đến công khai xả thải có sự giám sát của cộng đồng trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

6. Văn phòng Đăng ký đất đai

Đăng ký cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: hoàn thành 52 hồ sơ; Đăng ký cấp đổi, cấp lại: hoàn thành 143 hồ sơ; Đăng ký tách thửa, hợp thửa: hoàn thành 13 hồ sơ; Cấp lại trang bổ sung Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: hoàn thành 11 hồ sơ; Đăng ký bổ sung tài sản: hoàn thành 15 hồ sơ; Đăng ký biến động: hoàn thành 520 hồ sơ; gia hạn tiếp tục sử dụng đất: hoàn thành 86 hồ sơ; Đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất: hoàn thành 470 hồ sơ; Chỉnh lý biến động: hoàn thành 1.232 hồ sơ; Cập nhật, chỉnh lý biến động, chỉnh lý hồ sơ địa chính: 2.315 hồ sơ; Thực hiện trích lục, trích đo thửa đất, khu đất: hoàn thành 239 hồ sơ theo yêu cầu của các tổ chức, cá nhân.

II. Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm tuần 20

1. Văn phòng Sở

Góp ý dự thảo Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 20 tháng 4 năm 2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XVI) về xây dựng thành phố Bạc Liêu trở thành đô thị loại I, theo hướng văn minh và từng bước hiện đại. Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt và thực hiện nghiêm các quy định của Trung ương, của tỉnh về phòng, chống dịch Covid-19.

2. Thanh tra Sở

Tiếp tục thanh tra việc quản lý, sử dụng đất đối với các tổ chức được giao đất, cho thuê đất; việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường, tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh.

3. Phòng Tài nguyên nước, Biến đổi khí hậu và Biển

Báo cáo UBND tỉnh tình hình thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 19/12/2016 của Tỉnh ủy về tăng cường ứng phó biến đổi khí hậu và phòng chống thiên tai trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

4. Chi cục Quản lý đất đai

Trình UBND tỉnh: Thu hồi 2.000,0 m2 đất của Trung tâm dịch vụ Khu công nghiệp và cho Công ty Cổ phần Cấp nước Bạc Liêu thuê tại Khu công nghiệp Trà Kha phường 8, thành phố Bạc Liêu; Báo cáo UBND tỉnh: Kết quả thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TW ngày 31/10/2012, Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI) về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

5. Chi cục Bảo vệ môi trường

Báo cáo UBND tỉnh về việc Công ty TNHH Nghĩa Phát Bạc Liêu xin lắp đặt Trạm trộn bê tông thương phẩm. Tiếp tục khảo sát, làm việc với các công ty về các nội dung có liên quan đến công khai xả thải có sự giám sát của cộng đồng trên địa bàn tỉnh.

Số lượt xem: 69

Quang Cường - Văn phòng Sở

Tin đã đưa

CSDL hộ kinh doanhMột cửa điện tử
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở TNMT tỉnh Bạc Liêu
Địa chỉ: Số 78 đường Lê Duẩn, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823860 - Fax: 02913.820806 - Email: stnmt@baclieu.gov.vn