Sở Tài nguyên và Môi trường triển khai Quyết định viên chức Lãnh đạo HỘI THẢO GIỚI THIỆU SỔ TAY TÀI NGUYÊN NƯỚC DÀNH CHO CÁN BỘ QUẢN LÝ VÀ DOANH NGHIỆP Sinh hoạt “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tháng 06 năm 2022 Diễn biến tình hình chất lượng nguồn nước mặt tháng 6/2022 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu Kết quả quan trắc mực nước dưới đất tháng 5/2022 và dự báo mực nước dưới đất tháng 6, 7/2022 tại các trạm quan trắc Quốc gia động thái nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu Kết quả công tác tuần 25; phương hướng, nhiệm vụ tuần 26 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Góp ý dự thảo Quyết định ban hành giá dịch vụ đo đạc, lập bản đồ địa chính; đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất; lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu Đại hội Chi bộ Công nghệ thông tin lần thứ VII Diễn biến tình hình chất lượng nguồn nước mặt tháng 5/2022 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu Kết quả quan trắc mực nước dưới đất tháng 4/2022 và dự báo mực nước dưới đất tháng 5, 6/2022 tại các trạm quan trắcQuốc gia động thái nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
Liên kết web

 

Thăm dò
Thống kê truy cập

null Kết quả công tác tuần 19; phương hướng, nhiệm vụ tuần 20 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường

Tin hoạt động
Thứ tư, 18/05/2022, 16:05
Màu chữ Cỡ chữ
Kết quả công tác tuần 19; phương hướng, nhiệm vụ tuần 20 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường

I. Kết quả thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm tuần 19

1. Văn phòng Sở

Báo cáo Sở Tư pháp kết quả thực hiện các giải pháp cải thiện Chỉ số cải thiện các quy định pháp luật 06 tháng đầu năm 2022.

2. Thanh tra Sở

Tiếp công dân định kỳ, thường xuyên: 03 lượt (03 người). Triển khai Quyết định kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường và tài nguyên nước đối với 09 tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn tỉnh.

3. Phòng Tài nguyên nước, Biến đổi khí hậu và Biển

Báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc góp ý dự thảo Thông tư Quy định về loại bản tin và thời hạn dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn (sửa đổi). Trình UBND tỉnh cấp 02 giấy phép khai thác, sử dụng tài nguyên nước; Báo cáo UBND tỉnh tình hình khí tượng thủy văn từ ngày 21/4 - 30/4, dự báo tình hình khí tượng thủy văn từ ngày 01/5 - 10/5 và thông báo các sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố để phục vụ sản xuất và công tác quản lý; tình hình thực hiện Nghị quyết số 120/NQ-CP ngày 17/11/2017 của Chính phủ về phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu.

4. Chi cục Quản lý đất đai

Báo cáo UBND tỉnh: Tình hình cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân thuộc quy hoạch phía Tây Trần Phú, phường 7, thành phố Bạc Liêu; Việc tổ chức triển khai Quyết định số 326/QĐ-TTg ngày 09/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc phân bổ chỉ tiêu sử dụng đất Quốc gia đến năm 2030 và Kế hoạch sử dụng đất 05 năm (2021 - 2025) cho các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Tham mưu UBND tỉnh: Trình Bộ Tài nguyên và Môi trường thẩm định Kế hoạch sử dụng đất (2021 - 2025) tỉnh Bạc Liêu; ban hành văn bản chỉ đạo xử lý đối với các tổ chức, cá nhân tự ý lắp đặt các tấm pin năng lượng mặt trời trên đất nông nghiệp.

5. Chi cục Bảo vệ môi trường

Trình UBND tỉnh ban hành Chiến lược bảo vệ môi trường tỉnh Bạc Liêu đến năm 2030 và định hướng đến năm 2050. Hiệp y kết quả kiểm tra, công nhận tiêu chí nông thôn mới nâng cao đối với xã Vĩnh Mỹ A,  xã Vĩnh Mỹ B thuộc huyện Hòa Bình. Tiếp tục khảo sát và làm việc với các cơ sở trên địa bàn tỉnh về công tác bảo vệ môi trường năm 2022.

6. Văn phòng Đăng ký đất đai

Trong tuần xử lý tổng số 2.026  hồ sơ đất đai, đã thực hiện hoàn thành 926 hồ sơ; còn lại 1.022 hồ sơ trong thời hạn xử lý. Xác nhận đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất 413 hồ sơ. Tiếp tục thực hiện công tác Thống kê đất đai năm 2021 (Bàn giao sản phẩm Thống kê đất đai cấp xã và cấp huyện).

II. Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm tuần 20

1. Văn phòng Sở

Báo cáo Sở Tư pháp kết quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 06 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2022. Phát hành báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác 06 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ công tác 06 tháng cuối năm 2022 ngành tài nguyên và môi trường.

2. Thanh tra Sở

Triển khai Quyết định thành lập Đoàn Thanh tra việc quản lý, sử dụng đất đối với 07 tổ chức được giao đất, cho thuê đất trên địa bàn tỉnh. Tiến hành kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường và tài nguyên nước đối với 09 tổ chức, cá nhân, sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn tỉnh.

3. Phòng Tài nguyên nước, Biến đổi khí hậu và Biển

Báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc góp ý dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị đinh số 201/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước. Trình UBND tỉnh cấp 01 giấy phép khai thác, sử dụng tài nguyên nước. Tổ chức thẩm định Báo cáo lập danh mục các khu vực phải thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển.

4. Chi cục Quản lý đất đai

Kiểm tra 02 hồ sơ xin phê duyệt Hệ số điều chỉnh giá đất dự án xây dựng trên địa bàn huyện Hòa Bình.

5. Chi cục Bảo vệ môi trường

Tổ chức thẩm định cấp Giấy phép môi trường đối với Dự án Khu Trung tâm thương mại dịch vụ và nhà ở thương mại tại phường 7, thành phố Bạc Liêu. Tiếp tục khảo sát và làm việc với các cơ sở trên địa bàn tỉnh về công tác bảo vệ môi trường năm 2022.

Số lượt xem: 80

Quang Cường - Văn phòng Sở

Tin đã đưa

CSDL hộ kinh doanhMột cửa điện tử
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở TNMT tỉnh Bạc Liêu
Địa chỉ: Số 78 đường Lê Duẩn, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823860 - Fax: 02913.820806 - Email: stnmt@baclieu.gov.vn