Sở Tài nguyên và Môi trường triển khai Quyết định viên chức Lãnh đạo HỘI THẢO GIỚI THIỆU SỔ TAY TÀI NGUYÊN NƯỚC DÀNH CHO CÁN BỘ QUẢN LÝ VÀ DOANH NGHIỆP Sinh hoạt “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tháng 06 năm 2022 Diễn biến tình hình chất lượng nguồn nước mặt tháng 6/2022 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu Kết quả quan trắc mực nước dưới đất tháng 5/2022 và dự báo mực nước dưới đất tháng 6, 7/2022 tại các trạm quan trắc Quốc gia động thái nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu Kết quả công tác tuần 25; phương hướng, nhiệm vụ tuần 26 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Góp ý dự thảo Quyết định ban hành giá dịch vụ đo đạc, lập bản đồ địa chính; đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất; lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu Đại hội Chi bộ Công nghệ thông tin lần thứ VII Diễn biến tình hình chất lượng nguồn nước mặt tháng 5/2022 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu Kết quả quan trắc mực nước dưới đất tháng 4/2022 và dự báo mực nước dưới đất tháng 5, 6/2022 tại các trạm quan trắcQuốc gia động thái nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
Liên kết web

 

Thăm dò
Thống kê truy cập

null Kết quả công tác tuần 20; phương hướng, nhiệm vụ tuần 21 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường

Tin hoạt động
Thứ năm, 26/05/2022, 07:59
Màu chữ Cỡ chữ
Kết quả công tác tuần 20; phương hướng, nhiệm vụ tuần 21 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường

I. Kết quả thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm tuần 20

1. Văn phòng Sở

Rà soát nâng bậc lương thường xuyên, phụ cấp thâm niên vượt khung, thâm niên nghề đối với công chức, viên chức, người lao động Sở Tài nguyên và Môi trường. Ban hành Kế hoạch gặp gỡ và đối thoại doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2022; Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác 06 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ công tác 06 tháng cuối năm 2022 ngành tài nguyên và môi trường.

2. Thanh tra Sở

Tiếp công dân định kỳ, thường xuyên: 03 lượt (03 người); hướng dẫn công dân gửi đơn yêu cầu đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định. Lập văn bản gửi Sở Tư pháp hướng dẫn lập biên bản vi phạm hành chính theo Nghị định số 118/2021/NĐ-CP của Chính phủ.

3. Phòng Tài nguyên nước, Biến đổi khí hậu và Biển

Trình UBND tỉnh: Dự thảo Kết luận của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TU ngày 28/12/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XV) về phát triển kinh tế biển tỉnh Bạc Liêu đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030; Cấp 01 giấy phép khai thác, sử dụng tài nguyên nước; Báo cáo UBND tỉnh tình hình khí tượng thủy văn từ ngày 11/5 - 20/5, dự báo tình hình khí tượng thủy văn từ ngày 21/5 - 30/5, độ mặn tại 08 điểm đo trên địa bàn tỉnh và thông báo các sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố phục vụ sản xuất và công tác quản lý. Thẩm định Báo cáo Lập danh mục các khu vực phải thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển tỉnh Bạc Liêu.

4. Chi cục Quản lý đất đai

Trình UBND tỉnh: Dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 30/2021/QĐ-UBND ngày 01/10/2021 của UBND tỉnh quy định điều kiện tách thửa đất, điều kiện hợp thửa đất theo từng loại đất và diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu; Thu hồi 2.141,90m2 đất tại Khu dân cư giáp Khu tái định cư Bến xe - Bộ đội Biên phòng, phường 7, thành phố Bạc Liêu và giao cho Trung tâm Phát triển Quỹ nhà và đất quản lý; Báo cáo UBND tỉnh về việc trình Bộ Tài nguyên và Môi trường thẩm định Kế hoạch sử dụng đất (2021 - 2025) tỉnh Bạc Liêu.

5. Chi cục Bảo vệ môi trường

Trình UBND tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lể Biển và Hải đảo Việt Nam, Ngày Đại dương Thế giới và Ngày Môi trường Thế giới 05/6, Tháng Hành động vì môi trường năm 2022 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu; Báo cáo UBND tỉnh về các nội dung liên quan đến Dự án cải tạo, xử lý ô nhiễm triệt để bãi chôn lấp rác thải huyện Hòa Bình. Thẩm định 01 hồ sơ cấp giấy phép môi trường. Tiếp tục khảo sát và làm việc với các cơ sở trên địa bàn tỉnh về công tác bảo vệ môi trường năm 2022.

6. Văn phòng Đăng ký đất đai

Trong tuần xử lý tổng số 2.214  hồ sơ đất đai, đã thực hiện hoàn thành 992 hồ sơ; còn lại 1.222 hồ sơ trong thời hạn xử lý. Xác nhận đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất 494 hồ sơ.

II. Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm tuần 21

1. Văn phòng Sở

Trình UBND tỉnh công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung cách thức thực hiện.

2. Thanh tra Sở

Tiến hành kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường và tài nguyên nước đối với 09 tổ chức, cá nhân, sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn tỉnh.

3. Phòng Tài nguyên nước, Biến đổi khí hậu và Biển

Tiếp nhận sản phẩm bàn giao dự án xây dựng mô hình số độ cao, độ chính xác cao khu vực đồng bằng và ven biển phục vụ công tác nghiên cứu, đánh giá tác động của biến đổi khí hậu, nước biển dâng từ Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam. Xây dựng Kế hoạch thực hiện Chiến lược Quốc gia phòng, chống thiên tai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

4. Chi cục Quản lý đất đai

Triển khai Quyết định số 201/QĐ-UBND ngày 18/5/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc cho phép Công ty TNHH Phương Hậu Bạc Liêu chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê để thực hiện dự án tại Khu công nghiệp Trà Kha, phường 8, thành phố Bạc Liêu. Kiểm tra hồ sơ xin phê duyệt Hệ số điều chỉnh giá đất của huyện Phước Long.

5. Chi cục Bảo vệ môi trường

Báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc cung cấp thông tin, số liệu phục vụ xây dựng Báo cáo Hiện trạng môi trường Quốc gia năm 2022. Tổ chức Hội nghị tập huấn triển khai các văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ môi trường năm 2022 trên địa bàn tỉnh.

 

Số lượt xem: 98

Quang Cường - Văn phòng Sở

Tin đã đưa

CSDL hộ kinh doanhMột cửa điện tử
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở TNMT tỉnh Bạc Liêu
Địa chỉ: Số 78 đường Lê Duẩn, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823860 - Fax: 02913.820806 - Email: stnmt@baclieu.gov.vn