Sở Tài nguyên và Môi trường triển khai Quyết định viên chức Lãnh đạo HỘI THẢO GIỚI THIỆU SỔ TAY TÀI NGUYÊN NƯỚC DÀNH CHO CÁN BỘ QUẢN LÝ VÀ DOANH NGHIỆP Sinh hoạt “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tháng 06 năm 2022 Diễn biến tình hình chất lượng nguồn nước mặt tháng 6/2022 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu Kết quả quan trắc mực nước dưới đất tháng 5/2022 và dự báo mực nước dưới đất tháng 6, 7/2022 tại các trạm quan trắc Quốc gia động thái nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu Kết quả công tác tuần 25; phương hướng, nhiệm vụ tuần 26 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Góp ý dự thảo Quyết định ban hành giá dịch vụ đo đạc, lập bản đồ địa chính; đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất; lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu Đại hội Chi bộ Công nghệ thông tin lần thứ VII Diễn biến tình hình chất lượng nguồn nước mặt tháng 5/2022 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu Kết quả quan trắc mực nước dưới đất tháng 4/2022 và dự báo mực nước dưới đất tháng 5, 6/2022 tại các trạm quan trắcQuốc gia động thái nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
Liên kết web

 

Thăm dò
Thống kê truy cập

null Kết quả công tác tuần 21; phương hướng, nhiệm vụ tuần 22 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường

Tin hoạt động
Thứ tư, 01/06/2022, 09:31
Màu chữ Cỡ chữ
Kết quả công tác tuần 21; phương hướng, nhiệm vụ tuần 22 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường

I. Kết quả thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm tuần 21

1. Văn phòng Sở

Trình UBND tỉnh công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung cách thức thực hiện; Báo cáo UBND tỉnh tình hình thực hiện Đề án đổi mới thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính theo Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 27/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ. Báo cáo Sở Tư pháp kết quả nâng xếp hạng Chỉ số chi phí tuân thủ pháp luật 6 tháng đầu năm 2022.

2. Thanh tra Sở

Tiếp công dân định kỳ, thường xuyên: 03 lượt (06 người); Báo cáo Ban Nội chính Tỉnh ủy về công tác phòng, chống tham nhũng, cải cách tư pháp tháng 5/2022. Kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường, tài nguyên nước đối với 09 tổ chức và cá nhân, sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

3. Phòng Tài nguyên nước, Biến đổi khí hậu và Biển

Báo cáo UBND tỉnh tình hình khí tượng thủy văn từ ngày 11/5 - 20/5, dự báo tình hình khí tượng thủy văn từ ngày 21/5 - 31/5 và thông báo các sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố phục vụ sản xuất và công tác quản lý. Phối hợp Đài Phát thanh và Truyền hình Bạc Liêu thực hiện chuyên mục Tài nguyên và Môi trường chủ đề: Thực trạng và giải pháp thích ứng với biến đổi khí hậu, nước biển dâng vùng ven biển trên địa bàn thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

4. Chi cục Quản lý đất đai

Trình UBND tỉnh: Công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất tại khu đất quy hoạch xây dựng Khu Trung tâm Thương mại - Dịch vụ tại phường 7, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu; xin chủ trương bố trí tái định cư cho 12 hộ bị ảnh hưởng Dự án xây dựng, nâng cấp đê biển Đông và hệ thống cống qua đê (hạng mục Cống, kênh số 12) trên địa bàn huyện Hòa Bình; Báo cáo UBND tỉnh về việc UBND thành phố Bạc Liêu xin chủ trương tiếp tục áp dụng chi phí hỗ trợ tạm cư và chi phí khen thưởng, khuyến khích theo khung chính sách của dự án được duyệt (đối với hạng mục khu tái định cư Dự án mở rộng nâng cấp đô thị Việt Nam, Tiểu dự án thành phố Bạc Liêu).

5. Chi cục Bảo vệ môi trường

Báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc tổng hợp thông tin quản lý chất thải y tế lây nhiễm do dịch bệnh COVID-19. Trình UBND tỉnh ban hành Quyết định phê duyệt Chiến lược bảo vệ môi trường tỉnh Bạc Liêu đến năm 2030 và định hướng đến năm 2050. Tổ chức Hội nghị tập huấn triển khai các văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ môi trường năm 2022 trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục khảo sát và làm việc với các cơ sở trên địa bàn tỉnh về công tác bảo vệ môi trường năm 2022.

6. Văn phòng Đăng ký đất đai

Trong tuần xử lý tổng số 2.221  hồ sơ đất đai, đã thực hiện hoàn thành 887 hồ sơ; còn lại 1.317 hồ sơ trong thời hạn xử lý. Xác nhận đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất 479 hồ sơ.

II. Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm tuần 22

1. Văn phòng Sở

Báo cáo Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc kiểm điểm, công tác chỉ đạo điều hành 6 tháng đầu năm 2022 ngành tài nguyên và môi trường.

2. Thanh tra Sở

Tiến hành kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường và tài nguyên nước đối với 09 tổ chức, cá nhân, sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn tỉnh.

3. Phòng Tài nguyên nước, Biến đổi khí hậu và Biển

Trình UBND tỉnh dự thảo Báo cáo và dự thảo Kết luận của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TU ngày 28/12/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XV) về phát triển kinh tế biển tỉnh Bạc Liêu đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030 (lần 2). Triển khai các sở, ngành, UBND cấp huyện thực hiện Quyết định 1083/QĐ-BTNMT ngày 23/5/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển ngành khí tượng thủy văn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

4. Chi cục Quản lý đất đai

Báo cáo UBND tỉnh: Về việc cho thuê đất thông qua đấu giá quyền sử dụng đất; Xử lý kiến nghị của Công ty TNHH Một thành viên du lịch sinh thái Đông Á Bạc Liêu xung quanh dự án đầu tư khu du lịch sinh thái tại phường Nhà Mát, thành phố Bạc Liêu; Công ty Tôm Việt xin chuyển mục đích sử dụng đất.

5. Chi cục Bảo vệ môi trường

Tổ chức thẩm định Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường. Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới 05/6/2022 trên địa bàn tỉnh.

 

Số lượt xem: 94

Quang Cường - Văn phòng Sở

Tin đã đưa

CSDL hộ kinh doanhMột cửa điện tử
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở TNMT tỉnh Bạc Liêu
Địa chỉ: Số 78 đường Lê Duẩn, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823860 - Fax: 02913.820806 - Email: stnmt@baclieu.gov.vn