Người dân xã Vĩnh Hưng, huyện Vĩnh Lợi hưởng ứng chương trình đổi rác thải nhựa lấy nhu yếu phẩm Hội nghị sơ kết 9 tháng đầu năm 2021 ngành tài nguyên và môi trường Tổ chức triển khai hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện công khai địa điểm xả thải có sự giám sát của cộng đồng Kết quả công tác tuần 40 và phương hướng, nhiệm vụ tuần 41 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Kết quả công tác tuần 39 và phương hướng, nhiệm vụ tuần 40 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Kết quả quan trắc mực nước dưới đất tháng 8/2021 và dự báo mực nước dưới đất tháng 9/2021 và tháng 10/2021 Kết quả công tác tuần 38 và phương hướng, nhiệm vụ tuần 39 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Kết quả công tác tuần 37 và phương hướng, nhiệm vụ tuần 38 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Kết quả công tác tuần 29 và phương hướng, nhiệm vụ tuần 30 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Kết quả quan trắc mực nước dưới đất tháng 6/2021 và dự báo mực nước dưới đất tháng 7/2021 và tháng 8/2021
Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Kết quả công tác tuần 22; phương hướng, nhiệm vụ tuần 23 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường

Tin hoạt động
Thứ tư, 16/06/2021, 09:04
Màu chữ Cỡ chữ
Kết quả công tác tuần 22; phương hướng, nhiệm vụ tuần 23 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường

I. Kết quả thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm tuần 22

1. Văn phòng Sở

Báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 06 tháng đầu năm 2021; Văn phòng UBND tỉnh kết quả rà soát đề xuất cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức 3, mức 4 đối với thủ tục hành chính đủ điều kiện. Triển khai các văn bản của Bộ trưởng Bộ Y tế, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

2. Thanh tra Sở

Tiếp công dân định kỳ, thường xuyên: 02 lượt (02 người). Báo cáo Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường kết quả tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo và công tác phòng, chống tham nhũng 06 tháng đầu năm và nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2021. Hoàn chỉnh dự thảo báo cáo kết quả thanh tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường, tài nguyên nước đối với các tổ chức, cá nhân, sản xuất kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn tỉnh.

3. Phòng Tài nguyên nước, Biến đổi khí hậu và Biển

Đề nghị Công ty TNHH xuất nhập khẩu thủy sản Tấn Khởi hoàn chỉnh hồ sơ cấp Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước theo ý kiến đóng góp của Hội đồng thẩm định.

4. Chi cục Quản lý đất đai

Trình UBND tỉnh thu hồi 92,69 m2 đất tại Khu tái định cư Nhà máy phát điện do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh quản lý để giao UBND thành phố xem xét, giao đất và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 01 hộ dân. Triển khai Quyết định số 256/QĐ-UBND ngày 07/6/2021 của UBND tỉnh về việc cho Công ty Cổ phần điện gió Kosy Bạc Liêu thuê đất thực hiện hạng mục đường dây 220KV; Quyết định số 249/QĐ-UBND ngày 02/6/2021 của UBND tỉnh về việc phê duyệt giá đất cụ thể của loại đất nông nghiệp xen kẽ trong khu dân cư tại dự án Khu dân cư Hoài Phong - giai đoạn 1 tại thị trấn Châu Hưng, huyện Vĩnh Lợi.

5. Chi cục Bảo vệ môi trường

Báo cáo UBND tỉnh về việc xây dựng Kế hoạch thực hiện Kết luận số 64-KL/TU ngày 28/4/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TU ngày 24/01/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu. Tổ chức thẩm định 01 Báo cáo đánh giá tác động môi trường.

6. Văn phòng Đăng ký đất đai

Đăng ký cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: hoàn thành 101 hồ sơ; Đăng ký cấp đổi, cấp lại: hoàn thành 252 hồ sơ; Đăng ký tách thửa, hợp thửa: hoàn thành 44 hồ sơ; Cấp lại trang bổ sung Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: hoàn thành 12 hồ sơ; Đăng ký bổ sung tài sản gắn liền với đất: hoàn thành 11 hồ sơ; Đăng ký biến động: hoàn thành 895 hồ sơ; gia hạn tiếp tục sử dụng đất: hoàn thành 50 hồ sơ; Đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất: hoàn thành 409 hồ sơ; Cập nhật, chỉnh lý biến động hồ sơ địa chính: hoàn thành 2.420 hồ sơ; Thực hiện trích lục, trích đo thửa đất, khu đất: hoàn thành 361 hồ sơ theo yêu cầu của các tổ chức, cá nhân.

II. Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm tuần 23

1. Văn phòng Sở

Góp ý dự thảo Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XVI) về phát triển kinh tế - xã hội vùng phía Bắc Quốc lộ 1A (giai đoạn 2021 - 2025).

2. Thanh tra Sở

Phối hợp các ngành chức năng có liên quan trao đổi vụ việc khiếu nại của 24 hộ dân thuộc Dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu Trung tâm hành chính tỉnh. Hoàn chỉnh dự thảo báo cáo kết quả thanh tra về việc quản lý, sử dụng đất đối với các tổ chức được giao đất, cho thuê đất trên địa bàn tỉnh.

3. Phòng Tài nguyên nước, Biến đổi khí hậu và Biển

Báo cáo UBND tỉnh tình hình khí tượng thủy văn từ ngày 01/6 - 10/6/2021, dự báo tình hình khí tượng thủy văn từ ngày 11/6 - 20/6/2021 và thông báo các Sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố phục vụ sản xuất và công tác quản lý.

4. Chi cục Quản lý đất đai

Trình UBND tỉnh: Cho Công ty TNHH Đầu tư Điện gió Hòa Bình 2 thuê đất tại xã Vĩnh Thịnh, huyện Hòa Bình, diện tích 10.767,70 m2; Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với Công ty Cổ phần Việt Úc Nhà Mát tại xã Hiệp Thành, thành phố Bạc Liêu, diện tích 98.800 m2.

5. Chi cục Bảo vệ môi trường

Báo cáo UBND tỉnh về việc rà soát văn bản quy phạm pháp luật thực hiện kế hoạch triển khai thi hành pháp luật bảo vệ môi trường. Báo cáo Tổng cục Môi trường rà soát việc áp dụng các quy chuẩn Việt Nam về tiếng ồn, độ rung và chất lượng trầm tích trên địa bàn tỉnh.

        

Số lượt xem: 156

    Quang Cường - Văn phòng Sở

Tin đã đưa

CSDL hộ kinh doanhMột cửa điện tử
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở TNMT tỉnh Bạc Liêu
Địa chỉ: Số 78 đường Lê Duẩn, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823860 - Fax: 02913.820806 - Email: stnmt@baclieu.gov.vn