Sở Tài nguyên và Môi trường triển khai Quyết định viên chức Lãnh đạo HỘI THẢO GIỚI THIỆU SỔ TAY TÀI NGUYÊN NƯỚC DÀNH CHO CÁN BỘ QUẢN LÝ VÀ DOANH NGHIỆP Sinh hoạt “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tháng 06 năm 2022 Diễn biến tình hình chất lượng nguồn nước mặt tháng 6/2022 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu Kết quả quan trắc mực nước dưới đất tháng 5/2022 và dự báo mực nước dưới đất tháng 6, 7/2022 tại các trạm quan trắc Quốc gia động thái nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu Kết quả công tác tuần 25; phương hướng, nhiệm vụ tuần 26 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Góp ý dự thảo Quyết định ban hành giá dịch vụ đo đạc, lập bản đồ địa chính; đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất; lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu Đại hội Chi bộ Công nghệ thông tin lần thứ VII Diễn biến tình hình chất lượng nguồn nước mặt tháng 5/2022 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu Kết quả quan trắc mực nước dưới đất tháng 4/2022 và dự báo mực nước dưới đất tháng 5, 6/2022 tại các trạm quan trắcQuốc gia động thái nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
Liên kết web

 

Thăm dò
Thống kê truy cập

null Kết quả công tác tuần 22; phương hướng, nhiệm vụ tuần 23 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường

Tin hoạt động
Thứ tư, 08/06/2022, 13:34
Màu chữ Cỡ chữ
Kết quả công tác tuần 22; phương hướng, nhiệm vụ tuần 23 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường

I. Kết quả thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm tuần 22

1. Văn phòng Sở

Góp ý dự thảo sửa đổi Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 10/7/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành danh mục, mức thu, miễn, giảm, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu. Hoàn chỉnh dự thảo Quyết định ban hành Quy chế làm việc của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bạc Liêu.

2. Thanh tra Sở

Tiếp công dân định kỳ, thường xuyên: 03 lượt (12 người). Báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường sơ kết công tác thanh tra, kiểm tra; tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2022. Tiếp tục kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường, tài nguyên nước đối với các tổ chức và cá nhân, sản xuất kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

3. Phòng Tài nguyên nước, Biến đổi khí hậu và Biển

Báo cáo UBND tỉnh Kết quả quan trắc mực nước dưới đất tháng 4/2022, dự báo mực nước dưới đất tháng 5 - 6/2022 trên địa bàn tỉnh và thông báo các sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố phục vụ sản xuất và công tác quản lý. Triển khai các sở, ngành, đơn vị có liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện Quyết định số 1083/QĐ-BTNMT ngày 23/5/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về Ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển ngành khí tượng thủy văn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

4. Chi cục Quản lý đất đai

Trình UBND tỉnh cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Chùa Xiêm Cán tại xã Vĩnh Trạch Đông, thành phố Bạc Liêu, tổng diện tích 58.738,50m2. Dự thảo báo cáo UBND tỉnh chấp thuận chủ trương cho thuê đơn vị tư vấn xác định giá khu đất cho Công ty TNHH Phương Hậu Bạc Liêu chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê.

5. Chi cục Bảo vệ môi trường

Báo cáo UBND tỉnh về việc triển khai, áp dụng định mức dự toán thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt. Phối hợp UBND huyện Đông Hải về việc trả lời các kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV. Cấp 01 Giấy xác nhận đăng ký Kế hoạch bảo vệ môi trường. Tổ chức thẩm định Đề cương nhiệm vụ về phân vùng xả nước thải vào các nguồn tiếp nhận trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

6. Văn phòng Đăng ký đất đai

Trong tuần xử lý tổng số 2.466 hồ sơ đất đai, đã thực hiện hoàn thành 1.012 hồ sơ; còn lại 1.454 hồ sơ trong thời hạn xử lý. Xác nhận đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất 458 hồ sơ.

II. Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm tuần 23

1. Văn phòng Sở

Góp ý dự thảo văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh về xây dựng Chương trình xúc tiến đầu tư năm 2023 của tỉnh Bạc Liêu; dự thảo Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2022.

2. Thanh tra Sở

Tiếp tục kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường và tài nguyên nước đối với 09 tổ chức, cá nhân, sản xuất kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn tỉnh.

3. Phòng Tài nguyên nước, Biến đổi khí hậu và Biển

Báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc góp ý dự thảo Kế hoạch hành động giảm phát thải khí mê-tan đến năm 2030; về việc cập nhật, rà soát tình hình triển khai thực hiện cam kết Việt Nam tại Hội nghị COP26 các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu. Trình UBND tỉnh dự thảo Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

4. Chi cục Quản lý đất đai

Trình UBND tỉnh: Phê duyệt giá đất cụ thể khu đất Công ty Phước Vinh tại Phường Hộ Phòng, thị xã Giá Rai; cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đối với Công ty TNHH sản xuất sản phẩm an toàn TPP thuê tại thị trấn Hòa Bình, huyện Hòa Bình, diện tích 10.116,73m2; Báo cáo UBND tỉnh tình hình thực hiện công tác giải phóng mặt bằng và quản lý, sử dụng đất công trên địa bàn tỉnh.

5. Chi cục Bảo vệ môi trường

Báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc cung cấp thông tin, số liệu phục vụ xây dựng Báo cáo Hiện trạng môi trường quốc gia năm 2022. Tổ chức thẩm định Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường. Tiếp tục làm việc với Ủy ban nhân dân huyện Phước Long, Đông Hải, Hòa Bình và thị xã Giá Rai về công tác quản lý tài nguyên và môi trường năm 2022.

 

Số lượt xem: 69

Quang Cường - Văn phòng Sở

Tin đã đưa

CSDL hộ kinh doanhMột cửa điện tử
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở TNMT tỉnh Bạc Liêu
Địa chỉ: Số 78 đường Lê Duẩn, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823860 - Fax: 02913.820806 - Email: stnmt@baclieu.gov.vn