Người dân xã Vĩnh Hưng, huyện Vĩnh Lợi hưởng ứng chương trình đổi rác thải nhựa lấy nhu yếu phẩm Hội nghị sơ kết 9 tháng đầu năm 2021 ngành tài nguyên và môi trường Tổ chức triển khai hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện công khai địa điểm xả thải có sự giám sát của cộng đồng Kết quả công tác tuần 40 và phương hướng, nhiệm vụ tuần 41 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Kết quả công tác tuần 39 và phương hướng, nhiệm vụ tuần 40 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Kết quả quan trắc mực nước dưới đất tháng 8/2021 và dự báo mực nước dưới đất tháng 9/2021 và tháng 10/2021 Kết quả công tác tuần 38 và phương hướng, nhiệm vụ tuần 39 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Kết quả công tác tuần 37 và phương hướng, nhiệm vụ tuần 38 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Kết quả công tác tuần 29 và phương hướng, nhiệm vụ tuần 30 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Kết quả quan trắc mực nước dưới đất tháng 6/2021 và dự báo mực nước dưới đất tháng 7/2021 và tháng 8/2021
Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Kết quả công tác tuần 23; phương hướng, nhiệm vụ tuần 24 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường

Tin hoạt động
Thứ tư, 23/06/2021, 07:48
Màu chữ Cỡ chữ
Kết quả công tác tuần 23; phương hướng, nhiệm vụ tuần 24 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường

I. Kết quả thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm tuần 23

1. Văn phòng Sở

Báo cáo UBND tỉnh tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 41-CT/TW ngày 15/4/2010 của Ban Bí thư về công tác ngoại giao kinh tế; Sở Tư pháp tổng kết công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017 - 2021 theo Quyết định số 705/QĐ-TTg và các Đề án phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

2. Thanh tra Sở

Tiếp công dân định kỳ, thường xuyên: 03 lượt (03 người). Hoàn chỉnh dự thảo báo cáo kết quả thanh tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường, tài nguyên nước đối với các tổ chức, cá nhân, sản xuất kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn tỉnh và dự thảo báo cáo kết quả việc quản lý, sử dụng đất đối với các tổ chức được giao đất, cho thuê đất trên địa bàn tỉnh.

3. Phòng Tài nguyên nước, Biến đổi khí hậu và Biển

Báo cáo UBND tỉnh kết quả quan trắc mực nước dưới đất tháng 5 và dự báo mực nước dưới đất tháng 6 - 7/2021 tại các trạm Quan trắc Quốc gia động thái nước dưới đất trên địa bàn tỉnh và thông báo các Sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố phục vụ sản xuất. Triển khai các Sở, ngành có liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố lấy ý kiến góp ý hồ sơ dự thảo Đề án điều tra, đánh giá, lập bản đồ tài nguyên nước tỷ lệ 1:100.000.

4. Chi cục Quản lý đất đai

Trình UBND tỉnh: Thu hồi 231,61 m2 đất của Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Nhà Bạc Liêu quản lý để giao UBND thành phố Bạc Liêu xem xét, giao đất và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 02 hộ dân; Cho Công ty Cổ phần Điện gió Kosy Bạc Liêu thuê 792,0 m2 đất tại xã Vĩnh Thịnh,  huyện Hòa Bình và Công ty TNHH Đầu tư Điện gió Hòa Bình 2 thuê 12.563,2 m2 đất tại xã Vĩnh Thịnh, huyện Hòa Bình. Kiểm tra sản phẩm thiết lập bản đồ và hồ sơ khu vực cấm bay tỉnh Bạc Liêu.

5. Chi cục Bảo vệ môi trường

Trình UBND tỉnh phê duyệt quyết định thành lập Hội đồng thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường. Lập văn bản gửi UBND các huyện, thị xã, thành phố đề nghị tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra đối với các cơ sở, sản xuất kinh doanh, dịch vụ về bảo vệ môi trường.

6. Văn phòng Đăng ký đất đai

Đăng ký cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: hoàn thành 112 hồ sơ; Đăng ký cấp đổi, cấp lại: hoàn thành 202 hồ sơ; Đăng ký tách thửa, hợp thửa: hoàn thành 12 hồ sơ; Cấp lại trang bổ sung Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: hoàn thành 06 hồ sơ; Đăng ký bổ sung tài sản gắn liền với đất: hoàn thành 17 hồ sơ; Đăng ký biến động: hoàn thành 614 hồ sơ; gia hạn tiếp tục sử dụng đất: hoàn thành 61 hồ sơ; Đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất: hoàn thành 413 hồ sơ; Cập nhật, chỉnh lý biến động hồ sơ địa chính: hoàn thành 2.340 hồ sơ; Thực hiện trích lục, trích đo thửa đất, khu đất: hoàn thành 371 hồ sơ theo yêu cầu của các tổ chức, cá nhân.

II. Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm tuần 24

1. Văn phòng Sở

Báo cáo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng kết tình hình thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 23 tháng 01 năm 2013 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XIV) về phát triển vùng phía Bắc Quốc lộ 1A tỉnh Bạc Liêu đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020; Quyết định số 214/QĐ-UBND ngày 28/7/2020 của UBND tỉnh phê duyệt Đề án xây dựng Bạc Liêu trở thành Trung tâm ngành công nghiệp tôm cả nước.

2. Thanh tra Sở

Lập văn bản gửi các sở, ban, ngành có liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố lấy ý kiến góp ý dự thảo Quyết định ban hành Quy định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

3. Phòng Tài nguyên nước, Biến đổi khí hậu và Biển

Báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc góp ý hồ sơ dự thảo Đề án điều tra, đánh giá, lập bản đồ tài nguyên nước tỷ lệ 1:100.000. Trình UBND tỉnh về việc chấm dứt hiệu lực giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất của Công ty TNHH Niken.

4. Chi cục Quản lý đất đai

Trình UBND tỉnh cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với Công ty Cổ phần năng lượng Nhật Bản - Bạc Liêu tại xã Long Điền Đông, huyện Đông Hải, diện tích 9.129,0m2.

5. Chi cục Bảo vệ môi trường

Báo cáo Tổng cục Môi trường về việc sơ kết tình hình thực hiện Chỉ thị số 03/CT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc tăng cường tiếp nhận và xử lý thông tin phản ánh, kiến nghị của tổ chức và cá nhân về ô nhiễm môi trường thông qua đường dây nóng. Tổ chức thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án nhà máy chế biến thủy sản chất lượng cao Bạch Linh 2.

          

Số lượt xem: 159

  Quang Cường - Văn phòng Sở

Tin đã đưa

CSDL hộ kinh doanhMột cửa điện tử
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở TNMT tỉnh Bạc Liêu
Địa chỉ: Số 78 đường Lê Duẩn, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823860 - Fax: 02913.820806 - Email: stnmt@baclieu.gov.vn