Người dân xã Vĩnh Hưng, huyện Vĩnh Lợi hưởng ứng chương trình đổi rác thải nhựa lấy nhu yếu phẩm Hội nghị sơ kết 9 tháng đầu năm 2021 ngành tài nguyên và môi trường Tổ chức triển khai hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện công khai địa điểm xả thải có sự giám sát của cộng đồng Kết quả công tác tuần 40 và phương hướng, nhiệm vụ tuần 41 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Kết quả công tác tuần 39 và phương hướng, nhiệm vụ tuần 40 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Kết quả quan trắc mực nước dưới đất tháng 8/2021 và dự báo mực nước dưới đất tháng 9/2021 và tháng 10/2021 Kết quả công tác tuần 38 và phương hướng, nhiệm vụ tuần 39 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Kết quả công tác tuần 37 và phương hướng, nhiệm vụ tuần 38 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Kết quả công tác tuần 29 và phương hướng, nhiệm vụ tuần 30 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Kết quả quan trắc mực nước dưới đất tháng 6/2021 và dự báo mực nước dưới đất tháng 7/2021 và tháng 8/2021
Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Kết quả công tác tuần 25; phương hướng, nhiệm vụ tuần 26 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường

Tin hoạt động
Thứ hai, 05/07/2021, 15:31
Màu chữ Cỡ chữ
Kết quả công tác tuần 25; phương hướng, nhiệm vụ tuần 26 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường

I. Kết quả thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm tuần 25

1. Văn phòng Sở

Báo cáo Văn phòng UBND tỉnh kết quả hoạt động Hệ thống quản lý văn bản liên thông 06 tháng đầu năm 2021. Triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh về đảm bảo các yêu cầu phòng, chống dịch Covid-19.

2. Thanh tra Sở

Tiếp công dân định kỳ, thường xuyên: 02 lượt (02 người). Báo cáo UBND tỉnh về việc sơ kết thực hiện Kết luận số 10-KL/TW ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (Khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

3. Phòng Tài nguyên nước, Biến đổi khí hậu và Biển

Trình UBND tỉnh về việc tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 19/12/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV về tăng cường ứng phó biến đổi khí hậu và phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu, giai đoạn 2016 - 2020; Báo cáo UBND tỉnh chất lượng môi trường nước mặt tháng 7/2021 và thông báo các Sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố phục vụ sản xuất và công tác quản lý.

4. Chi cục Quản lý đất đai

Trình UBND tỉnh: Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Công ty Cổ phần điện gió Kosy Bạc Liêu tại xã Vĩnh Thịnh, huyện Hòa Bình, diện tích 792,0m2; Giao đất đối với Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy Lợi 10 tại xã Ninh Quới, huyện Hồng Dân, diện tích 71.806,20m2; Cho Công ty Cổ phần năng lượng Hacom Bạc Liêu thuê 279.109,95m2 đất tại các xã: Vĩnh Hậu, Vĩnh Thịnh, Vĩnh Mỹ A, Vĩnh Mỹ B thuộc huyện Hòa Bình; Báo cáo UBND tỉnh xin chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

5. Chi cục Bảo vệ môi trường

Trình UBND tỉnh phê duyệt 02 Báo cáo đánh giá tác động môi trường. Báo cáo Tổng cục Môi trường sơ kết tình hình thực hiện Chỉ thị số 03/CT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc tăng cường tiếp nhận và xử lý thông tin phản ánh, kiến nghị của tổ chức và cá nhân về ô nhiễm môi trường thông qua đường dây nóng và góp ý dự thảo Quy chế đường dây nóng về môi trường. Tổ chức thẩm định 02 Báo cáo đánh giá tác động môi trường. Phối hợp đơn vị tư vấn thu mẫu nước thải công nghiệp phục vụ cho công tác thẩm định phí nước thải công nghiệp quý II/2021 của các công ty, xí nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn tỉnh.

6. Văn phòng Đăng ký đất đai

Đăng ký cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: hoàn thành 63 hồ sơ; Đăng ký cấp đổi, cấp lại: hoàn thành 170 hồ sơ; Đăng ký tách thửa, hợp thửa: hoàn thành 27 hồ sơ; Cấp lại trang bổ sung Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: hoàn thành 02 hồ sơ; Đăng ký bổ sung tài sản gắn liền với đất: hoàn thành 17 hồ sơ; Đăng ký biến động: hoàn thành 658 hồ sơ; gia hạn tiếp tục sử dụng đất: hoàn thành 59 hồ sơ; Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp giao đất, cho thuê đất đối với tổ chức: hoàn thành 03 hồ sơ; Đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất: hoàn thành 418 hồ sơ; Cập nhật, chỉnh lý biến động hồ sơ địa chính: hoàn thành 2.595  hồ sơ; Thực hiện trích lục, trích đo thửa đất, khu đất: hoàn thành 384 hồ sơ theo yêu cầu của các tổ chức, cá nhân.

II. Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm tuần 26

1. Văn phòng Sở

Báo cáo UBND tỉnh kết quả rà soát lập Danh mục TTHC không phát sinh hồ sơ từ năm 2018 đến nay. Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

2. Thanh tra Sở

Góp ý Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

3. Phòng Tài nguyên nước, Biến đổi khí hậu và Biển

Trình UBND tỉnh phê duyệt 02 quyết định tính tiền cấp quyền khai thác, sử dụng tài nguyên nước.

4. Chi cục Quản lý đất đai

Trình UBND tỉnh: Thu hồi 100 m2 đất tại dự án Khu tái định cư Bến xe - Bộ đội Biên phòng do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh Bạc Liêu quản lý và 119,60m2 đất tại dự án Khu dân cư phường 5 do Trung tâm Phát triển quỹ nhà và đất tỉnh quản lý để giao UBND thành phố Bạc Liêu xem xét lập thủ tục giao đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với 02 hộ dân.

5. Chi cục Bảo vệ môi trường

Khảo sát, làm việc với các cơ sở trên địa bàn tỉnh về công tác bảo vệ môi trường năm 2021. Tổ chức thẩm định 01 Báo cáo đánh giá tác động môi trường.

       

Số lượt xem: 151

     Quang Cường - Văn phòng Sở

Tin đã đưa

CSDL hộ kinh doanhMột cửa điện tử
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở TNMT tỉnh Bạc Liêu
Địa chỉ: Số 78 đường Lê Duẩn, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823860 - Fax: 02913.820806 - Email: stnmt@baclieu.gov.vn