Kết quả công tác tuần 37 và phương hướng, nhiệm vụ tuần 38 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Kết quả công tác tuần 29 và phương hướng, nhiệm vụ tuần 30 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Kết quả quan trắc mực nước dưới đất tháng 6/2021 và dự báo mực nước dưới đất tháng 7/2021 và tháng 8/2021 Cụm Thi đua số IX - Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị Sơ kết phong trào thi đua 06 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2021 Kết quả công tác tuần 26; phương hướng, nhiệm vụ tuần 27 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Kết quả công tác tuần 25; phương hướng, nhiệm vụ tuần 26 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Hội nghị Triển khai Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về công tác cán bộ Kết quả công tác tuần 23; phương hướng, nhiệm vụ tuần 24 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) Dự án Nhà ở mật độ cao Hiệp Thành - Vĩnh Trạch Đông, thành phố Bạc Liêu Kết quả công tác tuần 22; phương hướng, nhiệm vụ tuần 23 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường
Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Kết quả công tác tuần 28, phương hướng, nhiệm vụ tuần 29 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường

Tin hoạt động
Thứ năm, 29/07/2021, 09:09
Màu chữ Cỡ chữ
Kết quả công tác tuần 28, phương hướng, nhiệm vụ tuần 29 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường

I. Kết quả thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm tuần 28

1. Văn phòng Sở

Triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác phòng, chống dịch Covid-19.

2. Thanh tra Sở

Tổng hợp ý kiến giải trình của các đơn vị được thanh tra trong việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường, tài nguyên nước theo Quyết định số 176/QĐ-STNMT ngày 20/4/2021 của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường. Hướng dẫn công dân về việc gửi đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp đất đai theo thẩm quyền.

3. Phòng Tài nguyên nước, Biến đổi khí hậu và Biển

Trình UBND tỉnh: Về việc xây dựng dự thảo Quyết định ban hành Quy định mức thu tiền sử dụng khu vực biển 05 năm (2021 - 2025) trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu; phê duyệt 02 quyết định tính tiền cấp quyền khai thác, sử dụng tài nguyên nước. Thông báo đến các Sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố tình hình khí tượng thủy văn từ ngày 11/7 - 20/7, dự báo tình hình khí tượng thủy văn từ ngày 21/7 - 30/7/2021 phục vụ sản xuất và công tác quản lý.

4. Chi cục Quản lý đất đai

Trình UBND tỉnh: Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với Công an tỉnh tại thị trấn Ngan Dừa, huyện Hồng Dân, diện tích 372,20m2; Báo cáo UBND tỉnh kết quả kiểm tra tình hình chấp hành pháp luật về đất đai của Công ty Cổ phần Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu - Sài Gòn tại phường 1, thành phố Bạc Liêu. Nghiệm thu sản phẩm Thiết lập bản đồ và hồ sơ khu vực cấm bay tỉnh Bạc Liêu.

5. Chi cục Bảo vệ môi trường

Trình UBND tỉnh phê duyệt 01 Báo cáo đánh giá tác động môi trường. Cấp 01 Giấy xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường. Góp ý dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.

6. Văn phòng Đăng ký đất đai

Đăng ký cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: hoàn thành 84 hồ sơ; Đăng ký cấp đổi, cấp lại: hoàn thành 188 hồ sơ; Đăng ký tách thửa, hợp thửa: hoàn thành 14 hồ sơ; Cấp lại trang bổ sung Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: hoàn thành 10 hồ sơ; Đăng ký bổ sung tài sản gắn liền với đất: hoàn thành 875 hồ sơ; Đăng ký biến động: hoàn thành 584 hồ sơ; gia hạn tiếp tục sử dụng đất: hoàn thành 44 hồ sơ; Đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất: hoàn thành 305 hồ sơ; Thực hiện trích lục, trích đo thửa đất, khu đất: hoàn thành 269 hồ sơ.

II. Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm tuần 29

1. Văn phòng Sở

Báo cáo UBND tỉnh kết quả triển khai thực hiện Chương trình xây dựng Quyết định năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

2. Thanh tra Sở

Thực hiện tiếp công dân thường xuyên, tiếp nhận thông tin từ đường dây nóng, xử lý đơn thư theo quy định. Báo cáo UBND tỉnh kết quả kiểm tra các giải trình, kiến nghị của các tổ chức sử dụng đất tại Khu công nghiệp Trà Kha.

3. Phòng Tài nguyên nước, Biến đổi khí hậu và Biển

Báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường: Tình hình sử dụng khu vực biển, sử dụng đất có mặt nước ven biển và tình hình xả thải của các dự án ven biển trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu. Báo cáo UBND tỉnh về việc tổng kết đánh giá tình hình thực hiện Luật Tài nguyên nước năm 2012.

4. Chi cục Quản lý đất đai

Trình UBND tỉnh: Thu hồi 14.667,30m2 đất đối với Công ty TNHH Một thành viên Môi trường Hưng Thịnh và giao Trung tâm Phát triển Quỹ nhà và đất quản lý tại xã Phong Thạnh A, thị xã Giá Rai (do chấm dứt dự án đầu tư); cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với Tổng Công ty lương thực Miền Nam (thuê đất) tại xã Ninh Quới A, huyện Hồng Dân, diện tích 9.589m2. Thẩm định nhu cầu sử dụng đất nông nghiệp của Chùa Vĩnh Đức tại phường 1, thành phố Bạc Liêu.

5. Chi cục Bảo vệ môi trường

Xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch số 96/KH-UBND ngày 14/7/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Kết luận số 64-KL/TU ngày 28/4/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TU ngày 24/01/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

          

Số lượt xem: 76

  Quang Cường - Văn phòng Sở

Tin đã đưa

CSDL hộ kinh doanhMột cửa điện tử
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở TNMT tỉnh Bạc Liêu
Địa chỉ: Số 78 đường Lê Duẩn, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823860 - Fax: 02913.820806 - Email: stnmt@baclieu.gov.vn