Người dân xã Vĩnh Hưng, huyện Vĩnh Lợi hưởng ứng chương trình đổi rác thải nhựa lấy nhu yếu phẩm Hội nghị sơ kết 9 tháng đầu năm 2021 ngành tài nguyên và môi trường Tổ chức triển khai hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện công khai địa điểm xả thải có sự giám sát của cộng đồng Kết quả công tác tuần 40 và phương hướng, nhiệm vụ tuần 41 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Kết quả công tác tuần 39 và phương hướng, nhiệm vụ tuần 40 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Kết quả quan trắc mực nước dưới đất tháng 8/2021 và dự báo mực nước dưới đất tháng 9/2021 và tháng 10/2021 Kết quả công tác tuần 38 và phương hướng, nhiệm vụ tuần 39 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Kết quả công tác tuần 37 và phương hướng, nhiệm vụ tuần 38 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Kết quả công tác tuần 29 và phương hướng, nhiệm vụ tuần 30 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Kết quả quan trắc mực nước dưới đất tháng 6/2021 và dự báo mực nước dưới đất tháng 7/2021 và tháng 8/2021
Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Kết quả công tác tuần 37 và phương hướng, nhiệm vụ tuần 38 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường

Tin hoạt động
Thứ tư, 22/09/2021, 15:12
Màu chữ Cỡ chữ
Kết quả công tác tuần 37 và phương hướng, nhiệm vụ tuần 38 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường

I. Kết quả thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm tuần 37

1. Văn phòng Sở

Trình UBND tỉnh: Phê duyệt dự toán phát sinh đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính, đăng ký cấp Giấy chứng nhận và xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính thị xã Giá Rai, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu; xem xét giao kinh phí (theo phân kỳ năm 2021) thực hiện lập Kế hoạch sử dụng đất (2021 - 2025) tỉnh Bạc Liêu. Triển khai các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc đề nghị tăng cường thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch Covid-19.

2. Thanh tra Sở

Trình UBND tỉnh xin ý kiến xử lý khiếu nại của các hộ dân liên quan đến dự án Khu dân cư Bắc Trần Huỳnh, thành phố Bạc Liêu; gia hạn thời gian tổ chức đối thoại các vụ việc yêu cầu, khiếu nại trên địa bàn tỉnh. Báo cáo Thanh tra tỉnh kết quả thực hiện công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng 09 tháng đầu năm 2021.

3. Phòng Tài nguyên nước, Biến đổi khí hậu và Biển

Trình UBND tỉnh dự thảo Báo cáo và dự thảo Kết luận của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XVI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chủ động thích ứng biến đổi khí hậu, phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai và bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025; Báo cáo UBND tỉnh tình hình khí tượng thủy văn từ ngày 01/9 - 10/9/2021, dự báo tình hình khí tượng thủy văn từ ngày 11/9 - 20/9/2021 trên địa bàn tỉnh và thông báo các Sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố phục vụ sản xuất.

4. Chi cục Quản lý đất đai

Trình UBND tỉnh: Cho Công ty TNHH Giống thủy sản Đặng Lâm (trúng đấu giá tài sản) thuê 150.218 m2 đất tại xã Vĩnh Thịnh, huyện Hòa Bình; Cho Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC thuê đất để thực hiện 03 dự án trên địa bàn thành phố Bạc Liêu, tổng diện tích 1.197369,99 m2; Dự thảo Quyết định ban hành quy định điều kiện tách thửa đất, điều kiện hợp thửa đất theo từng loại đất và diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu; Báo cáo UBND tỉnh về việc UBND huyện Hòa Bình xin giao đất để xây dựng khu cách ly tập trung phòng, chống dịch Covid-19 tại xã Vĩnh Mỹ B.

5. Chi cục Bảo vệ môi trường

Lập văn bản gửi Sở Y tế, UBND các huyện, thị xã, thành phố đề nghị tăng cường công tác bảo vệ môi trường đối với các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh. Phối hợp đơn vị tư vấn thu mẫu thực hiện Báo cáo Chương trình quan trắc môi trường tỉnh Bạc Liêu năm 2021 (đợt 2).

6. Văn phòng Đăng ký đất đai

Đăng ký cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: hoàn thành 35 hồ sơ; Đăng ký cấp đổi, cấp lại: hoàn thành 85 hồ sơ; Đăng ký tách thửa, hợp thửa: hoàn thành 08 hồ sơ; Đăng ký bổ sung tài sản gắn liền với đất: hoàn thành 02 hồ sơ; Chuyển nhượng quyền sử dụng đất: hoàn thành 114 hồ sơ; Tặng cho, thừa kế quyền sử dụng đất: hoàn thành 40 hồ sơ; Đăng ký thay đổi thông tin người được cấp Giấy chứng nhận: hoàn thành 09 hồ sơ; Đăng ký chuyển từ hộ gia đình sang cá nhân: hoàn thành 02 hồ sơ; Chuyển mục đích sử dụng đất: hoàn thành 16 hồ sơ; Chỉnh lý biến động theo chính quy: hoàn thành 26 hồ sơ; Gia hạn tiếp tục sử dụng đất: hoàn thành 19 hồ sơ; Đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất: hoàn thành 225 hồ sơ đối với các tổ chức, cá nhân.

II. Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm tuần 38

1. Văn phòng Sở

Báo cáo Sở Nội vụ tổng kết 10 năm thực hiện công tác dân vận chính quyền và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

2. Thanh tra Sở

Báo cáo UBND tỉnh vụ khiếu nại của các hộ dân Khu Bến đá Hộ Phòng, thị xã Giá Rai. Làm việc các ngành, đơn vị có liên quan trao đổi vụ, xử lý khiếu nại của công dân huyện Hồng Dân và huyện Đông Hải.

3. Phòng Tài nguyên nước, Biến đổi khí hậu và Biển

Báo cáo UBND tỉnh: Tình hình khí tượng thủy văn từ ngày 11/9 - 20/9/2021 và dự báo tình hình khí tượng thủy văn từ ngày 21/9 - 30/9/2021 trên địa bàn tỉnh và thông báo các Sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố phục vụ sản xuất và công tác quản lý; Kết quả thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TU ngày 28/12/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XV) về phát triển kinh tế biển Bạc Liêu đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030.

4. Chi cục Quản lý đất đai

Báo cáo UBND tỉnh xử lý kiến nghị của UBND huyện Đông Hải cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ thuộc xí nghiệp đông lạnh Gành Hào. Xử lý khó khăn, vướng mắc thực hiện thủ tục hành chính về đất đai của thành phố Bạc Liêu.

5. Chi cục Bảo vệ môi trường

Trình phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Nâng cấp, sửa chữa hạng mục đóng vách ngăn, nâng sân lò đốt rác sinh hoạt bằng khí đốt tự nhiên công suất 500kg/giờ tại bãi rác xã Long Điền Tây, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu. Tiếp tục phối hợp Đơn vị tư vấn thu mẫu thực hiện Báo cáo Chương trình quan trắc môi trường tỉnh Bạc Liêu năm 2021 (đợt 2).       

Số lượt xem: 55

Quang Cường - Văn phòng Sở

Tin đã đưa

CSDL hộ kinh doanhMột cửa điện tử
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở TNMT tỉnh Bạc Liêu
Địa chỉ: Số 78 đường Lê Duẩn, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823860 - Fax: 02913.820806 - Email: stnmt@baclieu.gov.vn