Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Kết quả công tác tuần 38; phương hướng, nhiệm vụ tuần 39 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường

Tin hoạt động
Thứ hai, 21/09/2020, 13:24
Màu chữ Cỡ chữ
Kết quả công tác tuần 38; phương hướng, nhiệm vụ tuần 39 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường

I. Kết quả thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm tuần 38

1. Văn phòng Sở

Trình UBND tỉnh phê duyệt Quy trình nội bộ của Sở Tài nguyên và Môi trường; Báo cáo Văn phòng UBND tỉnh tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC quý III năm 2020; Trình Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi công trình lắp đặt 03 Trạm phao quan trắc nước mặt tự động ở 03 vùng sinh thái khác nhau trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

2. Thanh tra Sở

Tiếp công dân định kỳ 02 lượt (02 người). Báo cáo kết quả thanh tra việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Hòa Bình và thành phố Bạc Liêu.

3. Phòng Tài nguyên nước, Biến đổi khí hậu và Biển

Triển khai các Sở, ngành có liên quan và UBND các huyện, thành phố ven biển thực hiện Quyết định số 1981/QĐ-BTNMT ngày 08/9/2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình trọng điểm điều tra cơ bản tài nguyên, môi trường biển và hải đảo đến năm 2030. Cấp 02 giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất.

4. Chi cục Quản lý đất đai

Trình UBND tỉnh: Thu hồi 44.488,0 m2 đất do Trung tâm Phát triển quỹ nhà và đất tỉnh quản lý cho Công ty TNHH Một thành viên Đức Lợi Bạc Liêu thuê 37.538,0m2 đất thực hiện dự án Nhà máy chế biến dầu cá, bột cá và thuê 2.874,20m2 đất thuộc hành lang quy hoạch lộ giới, 4.075,8m2 đất thuộc hành lang bảo vệ luồng để làm lối ra vào dự án tại ấp Canh Điền, xã Long Điền Tây, huyện Đông Hải; Giao 8.577,30 m2 đất đối với Trường Mầm non Hoàng Oanh tại ấp Chùa Phật, thị trấn Hòa Bình, huyện Hòa Bình; Báo cáo UBND tỉnh: Về Báo cáo thuyết minh bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019; Báo cáo thuyết minh hiện trạng sử dụng đất năm 2019; Báo cáo kết quả kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 tỉnh Bạc Liêu.

5. Chi cục Bảo vệ môi trường

Trình UBND tỉnh phê duyệt 01 Báo cáo đánh giá tác động môi trường Nhà máy chế biến xuất khẩu Tôm Việt. Phối hợp UBND xã Phong Thạnh, xã Phong Thạnh A (thị xã Giá Rai) tập huấn mô hình ủ rác hữu cơ thành phân compost hộ gia đình. Tiếp tục khảo sát và làm việc với các cơ sở trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu về công tác bảo vệ môi trường năm 2020.

6. Văn phòng Đăng ký đất đai

Đăng ký cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: hoàn thành 174 hồ sơ; Đăng ký cấp đổi, cấp lại: hoàn thành 359 hồ sơ; Đăng ký tách thửa, hợp thửa: hoàn thành 58 hồ sơ; Cấp lại trang bổ sung quyền sử dụng đất: hoàn thành 12 hồ sơ; Đăng ký bổ sung tài sản: hoàn thành 16 hồ sơ; Đăng ký biến động: hoàn thành 780 hồ sơ; Đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất: hoàn thành 420 hồ sơ; Chỉnh lý biến động: hoàn thành 1.224 hồ sơ; Cung cấp thông tin liên quan đất đai: hoàn thành 87 hồ sơ; Cập nhật vào danh sách lưu trữ 1.256 hồ sơ; Thực hiện trích lục, trích đo thửa đất, khu đất: hoàn thành 380 hồ sơ.

II. Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm tuần 39

1. Văn phòng Sở

Báo cáo Sở Kế hoạch và Đầu tư 03 năm tình hình thực hiện Nghị quyết 98/NQ-CP ngày 03/10/2017 của Chính phủ.

2. Thanh tra Sở

Triển khai Kết luận thanh tra việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Hòa Bình và thành phố Bạc Liêu. Tiếp tục  phối hợp các đơn vị có liên quan thanh tra việc chấp hành pháp luật bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố Bạc Liêu.

3. Phòng Tài nguyên nước, Biến đổi khí hậu và Biển

Báo cáo UBND tỉnh tình hình khí tượng thủy văn tháng từ ngày 21/9 - 30/9/2020, dự báo tình hình khí tượng thủy văn tháng từ ngày 01/10 - 10/10/2020 và thông báo các Sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố phục vụ sản xuất.

4. Chi cục Quản lý đất đai

Trình UBND tỉnh xem xét cho Công ty Cổ phần điện gió Hòa Bình 1 thuê đất để xây dựng đường dây 110kv và trạm biến áp tại xã Vĩnh Hậu và Vĩnh Hậu A, huyện Hòa Bình, diện tích khoảng 5.723,0m2. Triển khai thống kê đất đai năm 2020 tỉnh Bạc Liêu.

5. Chi cục Bảo vệ môi trường

Dự thảo Chỉ thị UBND tỉnh về tăng cường quản lý, tái sử dụng, tái chế, xử lý và giảm thiểu chất thải nhựa trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu. Tiếp tục khảo sát và làm việc với các cơ sở trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu về công tác bảo vệ môi trường năm 2020.

 

Số lượt xem: 234

Quang Cường - Văn phòng Sở

Tin đã đưa

CSDL hộ kinh doanhMột cửa điện tử
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở TNMT tỉnh Bạc Liêu
Địa chỉ: Số 78 đường Lê Duẩn, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823860 - Fax: 02913.820806 - Email: stnmt@baclieu.gov.vn