Người dân xã Vĩnh Hưng, huyện Vĩnh Lợi hưởng ứng chương trình đổi rác thải nhựa lấy nhu yếu phẩm Hội nghị sơ kết 9 tháng đầu năm 2021 ngành tài nguyên và môi trường Tổ chức triển khai hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện công khai địa điểm xả thải có sự giám sát của cộng đồng Kết quả công tác tuần 40 và phương hướng, nhiệm vụ tuần 41 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Kết quả công tác tuần 39 và phương hướng, nhiệm vụ tuần 40 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Kết quả quan trắc mực nước dưới đất tháng 8/2021 và dự báo mực nước dưới đất tháng 9/2021 và tháng 10/2021 Kết quả công tác tuần 38 và phương hướng, nhiệm vụ tuần 39 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Kết quả công tác tuần 37 và phương hướng, nhiệm vụ tuần 38 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Kết quả công tác tuần 29 và phương hướng, nhiệm vụ tuần 30 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Kết quả quan trắc mực nước dưới đất tháng 6/2021 và dự báo mực nước dưới đất tháng 7/2021 và tháng 8/2021
Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Kết quả công tác tuần 38 và phương hướng, nhiệm vụ tuần 39 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường

Tin hoạt động
Thứ ba, 28/09/2021, 13:54
Màu chữ Cỡ chữ
Kết quả công tác tuần 38 và phương hướng, nhiệm vụ tuần 39 của các phòng, chi cục, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường

I. Kết quả thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm tuần 38

1. Văn phòng Sở

Trình UBND tỉnh công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi lĩnh vực tài nguyên nước, tổng hợp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường. Ban hành Kế hoạch về phát động phong trào thi đua thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của Sở Tài nguyên và Môi trường.

2. Thanh tra Sở

Triển khai kết luận thanh tra của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đối với 02 tổ chức. Họp Tổ kiểm tra liên ngành trao đổi, đề xuất hướng giải quyết yêu cầu của công dân trên địa bàn huyện Đông Hải và thị xã Giá Rai.

3. Phòng Tài nguyên nước, Biến đổi khí hậu và Biển

Báo cáo UBND tỉnh: Tình hình khí tượng thủy văn từ ngày 11/9 - 20/9/2021, dự báo tình hình khí tượng thủy văn từ ngày 21/9 - 30/9/2021 và thông báo các Sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố phục vụ sản xuất; Cho ý kiến xác nhận vị trí các trụ tuabin gió của dự án Nhà máy điện gió Bạc Liêu giai đoạn III.

4. Chi cục Quản lý đất đai

Trình UBND tỉnh: Thành lập Tổ Công tác kiểm tra, xác định thời gian không đưa đất vào sử dụng hoặc chậm đưa đất vào sử dụng đối với các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh; Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Hoàng Phát tại phường 1, thành phố Bạc Liêu, diện tích 482,30m2; Phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất để bồi thường thực hiện dự án Nhà máy điện gió Bạc Liêu giai đoạn III và dự án xây dựng, nâng cấp đê biển Đông và hệ thống cống qua đê cấp bách chống biến đổi khí hậu trên địa bàn thành phố Bạc Liêu.

5. Chi cục Bảo vệ môi trường

Trình UBND tỉnh xin chủ trương tiếp tục triển khai thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ thùng đựng rác cho các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh. Hướng dẫn Bệnh viện Chuyên khoa Tâm thần Bạc Liêu thực hiện công tác bảo vệ môi trường tại bệnh viện. Phối hợp đơn vị tư vấn thu mẫu thực hiện Báo cáo Chương trình quan trắc môi trường tỉnh Bạc Liêu năm 2021 (đợt 2).

6. Văn phòng Đăng ký đất đai

Đăng ký cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: hoàn thành 36 hồ sơ; Đăng ký cấp đổi, cấp lại: hoàn thành 35 hồ sơ; Đăng ký tách thửa, hợp thửa: hoàn thành 09 hồ sơ; Cấp lại trang bổ sung Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: hoàn thành 02 hồ sơ; Đăng ký bổ sung tài sản gắn liền với đất: hoàn thành 03 hồ sơ; Chuyển nhượng quyền sử dụng đất: hoàn thành 86 hồ sơ; Tặng cho, thừa kế quyền sử dụng đất: hoàn thành 32 hồ sơ; Chuyển mục đích sử dụng đất: hoàn thành 19 hồ sơ; Gia hạn tiếp tục sử dụng đất: hoàn thành 18 hồ sơ; Đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất: Tiếp nhận và hoàn thành 201 hồ sơ; Thực hiện trích lục, trích đo thửa đất, khu đất: hoàn thành 143 hồ sơ đối với các tổ chức, cá nhân.

II. Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm tuần 39

1. Văn phòng Sở

Báo cáo Sở Nội vụ tổng kết 10 năm thực hiện công tác dân vận chính quyền và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

2. Thanh tra Sở

Tổ chức đối thoại với công dân huyện Đông Hải và thành phố Bạc Liêu.

3. Phòng Tài nguyên nước, Biến đổi khí hậu và Biển

Báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường, UBND tỉnh về việc góp ý Đề cương Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu giai đoạn đến năm 2020; góp ý dự thảo hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Tài nguyên nước (sửa đổi). Tổ chức họp các sở, ngành có liên quan và UBND cấp huyện về đề xuất thực hiện dự án lắp đặt 03 phao quan trắc trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

4. Chi cục Quản lý đất đai

Báo cáo UBND tỉnh về tình hình quản lý và sử dụng đất lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu. Phúc đáp Cục thuế tỉnh về vướng mắc việc thu tiền thuê đất đối với các tổ chức.

5. Chi cục Bảo vệ môi trường

Tổ chức thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án điều chỉnh, mở rộng quy mô sản xuất nhà máy sản xuất, gia công phân bón NPK. Tiếp tục phối hợp Đơn vị tư vấn thu mẫu thực hiện Báo cáo Chương trình quan trắc môi trường tỉnh Bạc Liêu năm 2021 (đợt 2); thu mẫu nước thải công nghiệp phục vụ cho công tác thẩm định phí nước thải công nghiệp quý III/2021 của các công ty, xí nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.      

Số lượt xem: 54

Quang Cường - Văn phòng Sở

Tin đã đưa

CSDL hộ kinh doanhMột cửa điện tử
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH BẠC LIÊU
Chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở TNMT tỉnh Bạc Liêu
Địa chỉ: Số 78 đường Lê Duẩn, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 02913.823860 - Fax: 02913.820806 - Email: stnmt@baclieu.gov.vn